Hur får man lunginflammation

Luftvägsinfektioner är vanliga infektionssjukdomar. Lägre luftvägsinfektioner, såsom lunginflammation, upptar en av de ledande positionerna i mortalitet bland alla typer av infektionssjukdomar.

Lungans struktur och funktion

Människans andningsorgan är ett system med sammanlänkade rör, som kallas luftvägarna, och direkt andningszonen, som består av alveoler. Luftvägarna innefattar näshålan, nasofarynx, struphuvud, luftstrupen och bronkialträd upp till de terminala bronchiolerna. De spelar rollen som inte bara rören genom vilka syre rör sig mot alveolerna, och koldioxid flyter tillbaka till atmosfären. Deras funktioner inkluderar också uppvärmning, fuktning och rening av atmosfärisk luft.

Luftfuktning och uppvärmning av luften till ca 37 ° C sker huvudsakligen i näshålan, vars slemhinnor innehåller ett stort antal blodkärl och körtlar. Därför är människor som andas huvudsakligen genom munnen mer utsatta för infektiösa och inflammatoriska sjukdomar i andningsorganen än de med övervägande nasal andning.

Rening av luft från små partiklar och delvis från patogener uppträder genom luftvägarna på grund av den så kallade mucociliära apparaten, som är ett skikt av slem och en ciliärapparat. Slemmen utsöndras av speciella bägge celler och innehåller lysozym och immunoglobuliner A, som är "lokal immunitet".

Luftvägarna slemhinnor är fodrade med cilia, vilket gör translationsrörelser i riktning mot nasofarynxen, varigenom alla onödiga partiklar från lungorna avlägsnas. När rökning av ciliaryapparaten är skadad finns det stagnation av slem, vilket medför att en person är sjukare oftare.

Huvudfunktionen hos lungorna är gasutbyte mellan atmosfärisk luft och blod. Det förekommer i alveolerna, vars totala antal är cirka 300 miljoner. Alveolen ser ut som en säck, omgiven av kapillärer. Inuti är det täckt med ett ytaktivt medel, vilket inte tillåter att behållarens väggar håller fast vid utgången. I detta fall är det venösa blodet som kommer in i lungorna mättat med syre och släpper ut koldioxid, omvandlas till arteriellt blod, varefter det rör sig till alla organ och vävnader i kroppen.

Vad är lunginflammation

Lunginflammation (eller lunginflammation) är en akut infektionssjukdom, vars appliceringsplats är lungparenkymen, det vill säga alveolerna och de terminala bronkiolerna. När denna sjukdom i alveolerna ackumulerar inflammatoriskt exsudat störs gasutbytet, vilket är orsaken till att hela kroppen förlorar syre.

I modern klassificering utmärks sjukhus, samhällsförvärvad aspiration lunginflammation och lunginflammation hos personer med immunbrist.

De främsta orsakerna till lunginflammation är bakterier och virus. Det är omöjligt att förutsäga vilken mikroorganism som orsakar den inflammatoriska processen, eftersom det beror på många faktorer (patientens ålder, den region där han bor, infektionsmekanismen etc.).

En bakteriell infektion som en person kan fånga är ganska olika. I samhällsköpt lunginflammation, som uppträder relativt enkelt, är patogener vanligen pneumokocker, Klebsiella och hemofila baciller.

Intracellulära mikroorganismer (mykoplasma, klamydia, legionella) orsakar atypisk inflammation i lungorna. Chlamydiapsittaci, som bärs av fåglar, orsakar en speciell typ av lunginflammation som kallas ornitos.

Legionella är mikroorganismer som bevarar luftkonditioneringsapparater. Legionella lunginflammation (det kallas också Legionnaire's sjukdom) kan vara sjuk med otillräcklig vård för luftkonditioneringsfilter, sällan rengör dem. Ett karakteristiskt drag hos atypisk lunginflammation är att deras förekomst inte är associerad med en viss tid på året. Utbrott är lika vanliga både sommar och höst.

Nosokomial (sjukhus) lunginflammation kännetecknas av mer aggressiva patogener, såsom Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, aeroba gramnegativa mikrober.

De virus som orsakar inflammation i lungorna innefattar influensavirus, parainfluensa, rinovirus, adenovirus, respiratorisk syncytialvirus, mässlingvirus, röda hundar, kikhosta och metapneumovirus.

Virus och bakterier kan bilda föreningar i lungorna. Förloppet av sådan lunginflammation är mycket svårt, vilket kräver dygnet runt vård och omfattande behandling.

Hur kan jag få lunginflammation

För den klassiska banan av denna sjukdom kännetecknas av säsonglighet. En kraftig temperaturförändring mellan sommar- och höstperioderna gör att människokroppen anpassar sig till nya klimatförhållanden. Anpassningsprocesser kan leda till låg immunitet. Dåligt väder, nederbörd, hög luftfuktighet ökar också risken för lunginflammation.

Huvudvägen för infektion med lunginflammation är luftburet. En närliggande sjuka nyser och med sitt saliv frigörs miljoner patogena mikrober och en finfördelad bakteriell aerosol bildas i luften. Hos en frisk person med normal immunitet kommer detta inte att orsaka lunginflammation, eftersom lokala skyddsfaktorer kan neutralisera och avlägsna alla infektioner från lungorna. Men med riskfaktorer kan en person snabbt få lunginflammation.

Dessa faktorer inkluderar:

 1. Långvarig rökning erfarenhet.
 2. Ålderdom (över 60 år).
 3. Perioden för barn och nyfödda (på grund av immunsystemets brister).
 4. Övergående immunbrist (till exempel överfört influensavirus undertrycker immunitet 6-10 gånger).
 5. Samtidiga sjukdomar (HIV-infektion, systemiska bindvävssjukdomar, onkohematologiska sjukdomar).
 6. Kroniska lungsjukdomar (kronisk bronkit, lungemfysem, cystisk fibros).
 7. Överarbete, kronisk stress, kronisk trötthetssyndrom.
 8. Otillräcklig mat, dåliga hushållsförhållanden.

Lunginflammation kan inte bli sjuk genom vatten eller mat. Det överförs inte heller genom ett handslag eller sexuellt. Inflammation i lungorna kan endast uppnås genom aerogen (genom luften) och genom kyss (på grund av utbyte av saliv).

Det finns andra, mer sällsynta sätt att få lunginflammation. Dessa inkluderar:

 • hematogena och lymfogena sätt - det vill säga om det finns infektionsfält i kroppen kan mikroorganismer sprida sig till alla organ och vävnader, inklusive lungorna, och orsaka lunginflammation. vanligtvis är denna väg karakteristisk för sepsis;
 • aspiration av mat, kräkningar, främmande kroppar som blockerar en viss bronkus och lungområdet slutar att ventileras, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för utveckling av villkorligt patogen mikroflora. kräkningar i lungorna är också fyllda med kemiska brännskador i slemhinnan (på grund av saltsyra i magsaften);
 • kongestiv lunginflammation - på grund av att patienten ligger i ett horisontellt läge under lång tid, blodcirkulationen och lungventilation försämras, dräneringsfunktionen störs, en hemlighet ackumuleras i bronkens lumen där mikrober reproducerar väl.

Första symptomen

De första kliniska symptomen är illamående, ökad svettning, sömnighet, svaghet, kroppssmärta, muskelsmärta (myalgi), parestesi (ömhet vid beröring), huvudvärk, feber (första till subfebrila tal och då till feber). Uppkomsten av lunginflammation kan också åtföljas av illamående, kräkningar, diarré.

Efter det går fler patognomonsymtom: hosta, bröstsmärta, andfådd andning, andfåddhet. Hosta först torr, så kommer sputum fram. Det har vanligtvis en slimig och purulent karaktär.

En person känner bröstsmärta oftast vid inandning. Anledningen till detta är den mekaniska sträckningen av pleura, som är väl innerverad. Känslan av brist på luft och dyspné kan uppstå både under träning och vila. Det beror på graden av andningsfel.

Nyligen mer och mer asymptomatiska former av sjukdomen. De kännetecknas av frånvaro av hosta och dyspné, närvaron av endast allmänna symtom (feber, svaghet). Sådan lunginflammation är farlig med sen diagnos och behandling, varigenom ett större antal komplikationer utvecklas.

Komplikationer av lunginflammation inkluderar:

 • pleurisy (exudativ och fibrinös);
 • pleural empyema;
 • sepsis, multipelorgan dysfunktionssyndrom;
 • lungabscess;
 • akut andningssvikt
 • lungödem.

Förebyggande av inflammation

Det finns allmänna och speciella metoder för att förebygga lunginflammation. Vanliga inkluderar: upprätthålla en hälsosam livsstil, härdning, ta vitaminer, äta frukt och grönsaker, och inte ha kontakt med sjuka människor.

Särskilda metoder innefattar vaccination (mot influensavirus), användning av immunostimulerande och immunmodulerande läkemedel.

Är lunginflammation smittsam

Inflammation av lungorna är en mycket vanlig sjukdom. Man tror att orsaken till sjukdomen i de flesta fall är en stark hypotermi eller komplikation efter virussjukdomar. Följaktligen kan patientens miljö inte oroa sig för möjligheten till manifestation i sådana symtom. Det finns viss sanning i detta, men orsakerna till sjukdomen är mycket mer komplexa. Faktum är att lunginflammation är smittsam - det är ett faktum. Sannolikheten att smittas av en patient beror dock på ett antal faktorer.

Vad är lunginflammation

Inflammation av lungorna är en akut infektionssjukdom som kännetecknas av en lung av parenkymet. Sjukdomen åtföljs av feber, hosta, generell svaghet, nedsatt aptit. Dyspné och bröstsmärta kan uppstå.

Varianter av sjukdomen

Enligt lokaliseringen av inflammationsprocessen utmärks följande typer av lunginflammation:

 • segment (med lokalisering i ett visst segment);
 • lobar (med en lesion av organets löv);
 • basal (med utveckling av inflammation i nedre sektionerna);
 • vänster och höger (med lokalisering i vänster eller höger sida av lungan).

Högersidad lunginflammation är vanligare än lesion i vänster lunga. Detta beror på den specifika strukturen hos rätt bronkus - den är mycket mindre, men bredare, på grund av vilken patogenerna är mer benägna att komma in i den.

Den främsta orsaken till lunginflammation är penetreringen av skadliga mikroorganismer i kroppen. Genom form av infektiösa patogener skiljer sig följande former av patologi:

 • bakteriella (patogener: pneumokocker, streptokocker);
 • viral (patogen: influensa, rinovirus);
 • svamp (till exempel candida, pneumocystis);
 • viral och bakteriell.

Hur smittsam lunginflammation är smittsam beror på den speciella formen av sjukdomen. På grundval av detta faktum bestäms även svårighetsgraden av sjukdomsförloppet och den valda behandlingsförloppet.

Det är mycket viktigt i sjukdoms tidiga skeden att bestämma de infektiösa patogener som orsakade sjukdomen för att planera rätt behandling.

Bakterieform

Denna form är orsakad av skadliga bakterier som kommer in i människokroppen på olika sätt. De vanligaste patogenerna är pneumokocker, stafylokocker, streptokocker. Denna form är särskilt farlig för barn, äldre och personer med försvagad immunitet.

Någon, även en hälsosam människa, är fylld med olika bakterier, vars tillväxt är begränsad av immunsystemet. Det finns fall när personen själv är orsaken till hans egen sjukdom, när bakgrunden av en kraftig nedgång i immunitet (t ex i samband med en kraftig hypotermi eller tidigare överförts drift) skyddande funktioner i kroppen minskar, och bakterierna snabbt öka sin befolkning.

Svampform

Svampform av lunginflammation anses vara en av de farligaste för kroppen. Detta beror på patogenens specificitet, på grund av vilken inflammation i lungorna kännetecknas av suddiga, implicita symptom och svårigheter att diagnostisera. Vanliga svampmikroorganismer innefattar:

 • histoplasma capslatum;
 • coccidioides immitis;
 • blastomyces dermatit.

Denna form kan också överföras från person till person, men endast om det finns en försvagad immunitet.

Viral form

Patogener är i detta fall patogena virus som tränger in i kroppen genom luftburna droppar. Dessa är organismer som orsakar sjukdomar som SARS, influensa eller herpesvirus. I denna form av patologi är lunginflammation en följd av en otydlig eller felaktig behandling av virussjukan i själva övre luftvägarna. Som ett resultat tränger viruset helt enkelt in i kroppen.

Viral lunginflammation är också farlig för andra under tillstånd av deprimerad immunitet. Endast en person som smittats i detta fall har inte lunginflammation, men en virussjukdom (influensa, ARVI), som, om den inte behandlas ordentligt, också kan utvecklas till lunginflammation.

Viral och bakteriell form

Det inledande skedet av sjukdomen är en viral form påverkar den övre luftvägarna och sputum, som när de släpps in i lungorna skapar gynnsamma förhållanden för bakterier att växa med hämning av det lokala immunsystemet.

Hur kan du få lunginflammation

Lunginflammation kan erhållas på olika sätt. Av orsakerna till sjukdomsförloppet finns två stora kategorier av metoder:

 • exteriör. Orsaken till denna kategori är penetrering av externa patogener från utsidan: svampar, bakterier, virus, parasiter. Andningsorganet tar bruntet av blåsan när vi inhalerar ovanstående mikroorganismer tillsammans med luften. Detta inkluderar även patogener som tränger in i kroppen genom skadad hud (sår).
 • inre. Svaghet i allmän immunitet är den främsta orsaken till lunginflammation. I detta fall är lunginflammation en komplikation efter att ha lidit en allvarlig sjukdom. En person lider av en virussjukdom med hög temperatur på fötterna, och detta botar inte sjukdomen, men bara temperaturen blir förvirrad. I detta fall finns det en stark depression av immunsystemet, och patienten kan tjäna akut lunginflammation.

Förutom infektionssjukdomar kan andra faktorer provocera sjukdomar:

 • brott mot integriteten hos bröstets vävnader som orsakas av skador;
 • giftig förgiftning;
 • exponering för joniserande strålning.

Det finns emellertid ingen garanti för att infektionen inte kommer att gå med i patienten under sjukdomsprogressionen.

Epidemi av lunginflammation kan också associeras med säsongsmässiga förändringar. Mot bakgrund av temperaturfall mellan sommar- och höstperioderna tvingas människokroppen att anpassa sig till förändringsförhållandena. Allt detta åtföljs av undertryckande av immunitet, vilket ökar chansen att få lunginflammation från en annan person. Försämringen av väderförhållanden med hög luftfuktighet och nederbörd ökar också risken för att sjukdomen utvecklas.

Hur lunginflammation sänds

Bland metoderna för att överföra patogener mikroorganismer är ledande position luftburet. Men det betyder inte att en person som tillsammans med dammpartiklar har inandat den patogena bakterien eller svampen, kommer definitivt att få lunginflammation. Allt kommer att bero på individen och hans immunförsvar. I fallet med en viral form av lunginflammation är patienten mer sannolikt att bli infekterad med själva virussjukdomen.

Sannolikheten för lunginflammationspatogener som kommer in i människokroppen är extremt hög, men utvecklingen på denna bakgrund av själva sjukdomen är mycket lägre, och detta är förenat med vissa risker. För att inte bli smittade är det därför bättre att utesluta möjligheten att provokatörer kommer in i kroppen.

Följande personer är i riskzonen:

 • barn;
 • äldre människor;
 • personer med försvagat immunförsvar;
 • personer med avancerad kronisk lung- och hjärt-kärlsjukdom.

Vilka faktorer kan öka risken att utveckla sjukdomen? Bland dem är:

 • rökning;
 • hypotermi;
 • reducerat immunförsvar;
 • endokrina systempatologier;
 • brist på vitaminer och mineraler;
 • alkoholmissbruk
 • överförda verksamheter
 • låg fysisk aktivitet.

Om en person inte faller under någon av punkterna är sannolikheten för att lunginflammation uppkommer genom luftburna droppar extremt liten.

Bättre för att förhindra än att bota

Lunginflammation är en ganska farlig sjukdom som kan leda till mycket allvarliga följder och till och med döden. Förresten upptar den 4: e plats bland alla sjukdomar i antalet dödsfall. Det är dock bara sjukdomen, som är mycket lättare att förebygga än efter behandling.

Förebyggande åtgärder reduceras till olika metoder för att stärka kroppen och bevara den övergripande tonen. Dessa inkluderar medicinska metoder och medel för traditionell medicin.

För att "inte kämpa med" om sätten att överföra sjukdomen och inte oroa sig för möjligheten att bli offer, måste du följa ett antal rekommendationer:

 • vitaminterapi. Ett komplex av vitaminer och mineraler bör användas. Först och främst gäller den på vintern när kroppen saknar mikronäringsämnen. Inkludera mer frukt och grönsaker i din kost. Förresten hjälper de också under rehabiliteringsperioden efter en sjukdom;
 • vaccination. Vaccin, som skulle vara 100% skyddad mot lunginflammation, nr. Orsaken ligger i det faktum att olika skadliga mikroorganismer kan vara orsakssjukdomarna till sjukdomen - det är omöjligt att skapa ett universellt botemedel mot dem. Men de flesta farligaste patogenerna kan skyddas, liksom att minska sjukdomens svårighetsgrad.
 • massage. Det hjälper till att slappna av och förbättra blodcirkulationen, vilket hjälper till att stärka immunförsvaret.
 • härdning och vandring i frisk luft. Hjälp också att stärka immunförsvaret.
 • uteslutning av överarbete och stress
 • sluta röka och dricka för mycket alkohol;
 • förebyggande av hypotermi vid vilken tidpunkt som helst av året (snabbt söka hjälp av specialister vid minsta manifestationer av symtom på sjukdomen).

Lunginflammation, smittsam eller inte

Med tanke på det föregående är det säkert att säga att någon form av lunginflammation är smittsam. Betecknar detta att den omedelbara miljön hos sjukdomsbäraren också blir sjuk? Det är mycket mer sannolikt att det inte är (i avsaknad av betydande "hål" i immunsystemet). Titta på din livsstil, och du kommer inte vara rädd för lunginflammation.

Hur överför lunginflammation från person till person och är den smittsam mot andra?

Lunginflammation är en inflammatorisk process i lungorna, sjukdomen är smittsam och påverkar all lungvävnad. Sjukdomens orsaksmedel kan överföras på olika sätt: av luftburna droppar eller hushållsartiklar. Varje person behöver veta vilken typ av lunginflammation som är den farligaste och hur den överförs.

Kan du få lunginflammation från andra?

I hemmet kan en person uppleva symptom på ARVI och om ingen åtgärd vidtas, kan förkylningen vara komplicerad av lunginflammation. Dessa symtom och komplikationer kan inträffa efter kontakt med sjuka personer. Läkare tror att helt friska människor inte är mottagliga för infektion från andra.

Personer med svag immunitet för att bli sjuk är ganska enkla. Det är möjligt att smittas efter en enkel konversation med en patient, människor som befinner sig i stressiga situationer, med ökad irritabilitet eller hypotermi är också mest mottagliga.

Det finns också möjlighet att infekteras med hushållens medel. Mikrober och bakterier får på vardagliga föremål, och deras försörjning förblir aktiva i ca 4 timmar.

Genom att röra hushållsapparater eller möbler kan en person plocka upp en bakterie och bära den i sin kropp. Bakterien, som är i gynnsamma förhållanden för sig själv, börjar multiplicera aktivt och sprida sig genom lungvävnaderna.

På hösten, under stressperioder, med brist på vitamin, försvagar människans immunitet, varför det är så viktigt att stärka den. Läkemedlet är helt naturligt och tillåter en kort tid att återhämta sig från förkylning.

Det har expektorativa och baktericidala egenskaper. Stärker immunsystemets skyddande funktioner, är perfekt som ett profylaktiskt medel. Jag rekommenderar.

Vilka typer av lunginflammation är smittsamma, och vilka är de farligaste?

Vissa typer av lunginflammation är inte smittsamma, medan andra är ganska farliga. Den vanligaste infektionsplatsen med sjukdomen är sjukhuset.

Lunginflammation är uppdelad i följande typer:

 1. I bedridden patienter finns stagnation av blod i lungorna, bronkierna och en stillastående form börjar, vilket inte är farligt för andra människor och kan inte infekteras.
 2. Hospital. Orsaksmedlet av denna typ är mycket resistent mot en mängd olika läkemedel, därför är behandlingen ganska komplicerad, och denna typ är mycket farlig och kommer lätt att smittas.
 3. Akut eller brännbart. Källan för infektion är lokaliserad i flera eller en del av lungorna och kan orsaka lunginflammation på ena sidan eller bilaterala. Denna typ av sjukdom är farligast för andra. Sjukdomen fortsätter utan att några symptom uppträder.
 4. Kronisk. Denna typ bildas om du inte behandlar den akuta formen av sjukdomen. Kroniskt utseende är smittsamt för andra människor, om du börjar behandla den tiden då kan sjukdomen övervinnas utan konsekvenser.
 5. Atypiska. Kärlsmedlet för denna sjukdom är olika virus och bakterier, formen är smittsam, men i de flesta fall producerar den smittade personen en annan sjukdom, men inte lunginflammation.
 6. Radical. Denna form är ganska svår att diagnostisera, den utgör en stor fara för barn. Denna lunginflammation överförs under livsförhållandena och när man arbetar med en sjuk person.
 7. Caseous. En ganska farlig sort, som är lungtubberkulos. Denna art är mycket farlig för människor, sjukdomen är väldigt snabbt komplicerad.
 8. Bronkial. Denna art liknar den atypiska formen, den största skillnaden är lokalisering av bakterier i bronkialalveoli.

Ta hand om din hälsa! Stärka immuniteten!

Immunitet är en naturlig reaktion som skyddar vår kropp från bakterier, virus etc. För att förbättra tonen är det bättre att använda naturliga adaptogener.

Det är mycket viktigt att behålla och stärka kroppen inte bara genom att det inte finns stress, god sömn, näring och vitaminer, men också med hjälp av naturliga växtbaserade läkemedel.

I sådana fall rekommenderar våra läsare att använda det senaste verktyget - Immunitet för att stärka immunförsvaret.

Den har följande egenskaper:

 • 2 dagar dödar virus och eliminerar sekundär tecken på influensa och SARS
 • 24 timmars immunitetsskydd under infektionsperioden och under epidemier
 • Dödar putrefaktiva bakterier i matsmältningssystemet
 • Sammansättningen av läkemedlet innehåller 18 örter och 6 vitaminer, extrakt och växtkoncentrat
 • Avlägsnar toxiner från kroppen, vilket reducerar rehabiliteringsperioden efter sjukdom

Hur överföres lunginflammation?

De flesta bakterier som orsakar lunginflammation är orsakssympande medel för förkylning. Dessa patogener överförs genom vardagliga föremål, genom luftburna droppar och genom nära kontakt med en sjuk person.

De bakterier som orsakar sjukdomen är ganska vanliga i den mänskliga miljön. Streptokockbakteri lokaliserad på slemhinnorna i munhålan, näsan och halsen.

Inkubationsperiod

När en person med lunginflammation börjar hosta eller nysar, har han mycket bakterier som lätt kan utlösa sjukdomen.

Om en frisk person inhalerar dessa mikrober, kommer de att börja sin vitala aktivitet i människokroppen, och de första dagarna av symtom kommer inte att observeras.

Inkubationsperioden varar upp till fem dagar. Under denna tid störs inte personen av något, bara temperaturen kan stiga något.

Om vi ​​pratar om den inhemska infektionsvägen, kan viruset som har avgjort på hushållsartiklar vara aktivt i 3-4 timmar. Infektion med lunginflammation kommer att uppstå om en person som rör objektet med mikrober sätter en hand i munnen, näsan eller ögonen. Om en person har ett starkt immunförsvar kan han inte bli sjuk.

Riskgrupper

Följande personer är mer mottagliga för lunginflammation:

 • personer med svag immunitet
 • kvinnor i en intressant position
 • hormonella mediciner;
 • utarmad organism
 • personer med missbruk (drog, alkohol);
 • har sjukdomar hos kroniska arter;
 • lidande förkylningar
 • personer med sjukdomar i det endokrina systemet;
 • personer i den postoperativa perioden.

Berättelser av våra läsare!
"Efter lunginflammation dricker jag för att upprätthålla immunitet. Speciellt höst-vinterperioder, under influensa och förkylningens epidemier.

Droppar är helt naturliga och inte bara ur örter, utan även med propolis och med fettfett, som länge varit kända som bra folkmedicin. Det utför sin huvudsakliga funktion perfekt, jag rekommenderar. "

Är lunginflammation smittsam mot omgivande barn?

På grund av strukturen i luftvägarna är barnet mest mottagligt för infektion med lunginflammation. Hos barn utvecklas denna sjukdom på grund av förkylning, och luftvägsinfektionen spelar den viktigaste rollen i utvecklingen.

Det kalla viruset börjar undertrycka barnets immunförsvar, och komplikationer kan gradvis uppstå, inklusive lunginflammation.

Hos barn uppstår denna sjukdom efteråt av förkylning, när de kommer i kontakt med en person som har lunginflammation, blir barn mycket sällan smittade.

Hur smittsam är lunginflammation för gravida kvinnor?

Hos kvinnor i en intressant position finns en minskning av immuniteten. Om tecken på andningssjukdom har börjat dyka upp, är det nödvändigt att omedelbart kontakta din lokala läkare och börja behandlingen.

Lunginflammation uppstår ofta på grund av en icke-härdad förkylning. För framtida mamma är det ganska farligt, hon kan lägga sin framtida barns hälsa med stor risk.

Den främsta orsaken till bronkit, åtföljd av sputum, är en virusinfektion. Sjukdomen uppstår på grund av bakteriens nederlag och i vissa fall - under påverkan av allergener på kroppen.

Nu kan du säkert köpa bra naturprodukter som lindrar symtomen på sjukdomen och i upp till flera veckor kan de bli av med sjukdomen.

Vad händer efter behandlingen?

Med lunginflammation kan en person lida som en del av en lunga eller båda organen. Om bilateral inflammation har utvecklats kommer återhämtningsprocessen att ta flera månader längre. Under återhämtning ska en person gradvis genomgå all nödvändig rehabilitering.

Läkaren måste förskriva patienten användning av läkemedel som syftar till att undertrycka bakterier, läkemedel som syftar till att eliminera inflammation och symtom på sjukdomen. Det första skedet av återhämtning sker i sjukhusläget och skickas för behandling av lunginflammation.

Förfaranden för rehabilitering av sjukdomen hjälper till att undvika eventuella komplikationer. Hela rehabiliteringsperioden riktar sig till normaliseringen av alveolernas funktioner, utan att den korrekta operationen av lungorna inte är möjlig. Om du inte tar de nödvändiga drogerna kan du uppleva allvarliga komplikationer, inklusive lungcirros.

För att uppnå bästa effekten under rehabiliteringsperioden behöver en person använda fysisk terapi och måttlig fysioterapi i kombination med droger. Dessutom måste du följa en diet utan att misslyckas.

När patienten bara rör sig bort från sjukdomen, rekommenderar läkare att utföra lätta övningar riktade mot luftvägarna. Så snart tillståndet förbättras ytterligare kan du långsamt lägga till fysisk ansträngning. Du kan inte omedelbart ansöka om ett stort antal fysiska aktiviteter.

När en person blir bättre kan du gå lite varje dag, men helst under normala väderförhållanden, så att tillståndet inte förvärras.

Särskilda inhalationer används för fysioterapi, det är nödvändigt att personen har slem och slem från lungorna, bronkier och alveoler.

Med hjälp av olja av rökelse och gran kan du lindra inflammation och avlägsna sputum, som också används för inhalations soda upplöst i vatten.

När en person har lunginflammation har han en snabb och signifikant energiförlust och på grund av detta är det en stark svaghet. Det är av den anledningen att en person behöver äta hälsosam mat.

En person som har övervunnit lunginflammation behöver äta gröt och var noga med att ta vitaminer. För att återhämta sig måste du äta så många livsmedel med hög proteinhalt. Det är omöjligt att äta kryddig, stekt och rökt mat under rehabiliteringsperioderna, och dessa produkter sänker väsentligt återhämtningsprocesserna.

De som har haft lunginflammation måste äta en stor mängd kalorihaltiga livsmedel och dricker också så mycket som möjligt. Dricka ska bestå av örtte och mineralvatten.

Att ta bort toxiner och slagg från kroppen är det lämpligt att dricka te från mint eller timjan. I vissa fall skickas personer som fått lunginflammation för rehabilitering till olika orter eller till ett sanatorium.

Förebyggande av lunginflammation

För att inte få lunginflammation måste du noggrant övervaka din hälsa, äta rätt och ta ett komplex av vitamin, mineraler och spårämnen.

Dessutom finns det omfattande åtgärder för att skydda människor från infektion:

 1. Barn i barndomsåldern och personer över 65 år vaccineras, främst vaccinationer ges på vintern, under denna period är risken för lunginflammation ganska hög.
  Efter vaccinet måste personen utveckla antikroppar, med hjälp av vilken, om så är nödvändigt, kommer sjukdomen att kontrolleras.
 2. En person måste följa dagens regim. Vila och arbetstid bör motsvara varandra i tid och sömn ska vara minst 6 timmar.
 3. För att inte få lunginflammation måste en person stärka sin immunitet. För detta perfekta vitaminintag, rätt och hälsosam kost, att äta grönsaker och frukter, liksom tempereringsförfarandet.
 4. Hygien spelar en viktig roll, du måste ständigt tvätta händerna, detta kommer att hjälpa till att undvika intag av farliga bakterier.
 5. Vid kontakt med en patient med lunginflammation, är det nödvändigt att bära en skyddande mask.

Inflammation av lungorna är en allvarlig sjukdom som kan ta en persons liv. För att förebygga sjukdomen är det absolut nödvändigt att övervaka immunsystemet, dagregimen och näringen.

Infestation med lunginflammation är mest mottaglig för barn som går i förskolor, skolor och äldre. Om det uppstår symtom på förkylning, är det nödvändigt att omedelbart börja behandlingen, är inflammation i lungorna oftast orsakad av icke-härdad andningsinfektion.

Är lunginflammation smittsam mot andra och hur överförs den från en sjuk person

I denna publikation kommer vi att berätta om lunginflammation är smittsam mot omgivande barn och vuxna. Du kommer inte bara att veta om lunginflammation överförs från en sjuk person till en person av luftburna droppar, men också hur länge inkubationsperioden varar.

Lunginflammation anses vara en av de farligaste sjukdomarna, särskilt om barn blir sjuk med denna sjukdom. Därför är det för många människor viktigt att veta hur det överförs och hur man kan bli smittad med en sådan sjukdom.

Medvetenhet om andra i samband med inflammation av lungorna minskar risken för en eventuell kollision med denna farliga sjukdom.

Är lunginflammation smittsam för andra?

Många undrar om lunginflammation överförs av luftburna droppar? Definitivt svara är frågan svår. Efter kontakt med en person som har en sjukdom som lunginflammation, kan motståndaren känna sig generell sjukdom.

De manifesterande symptomen kan likna en förkylning, som i de inledande skeden inte utgör ett hot mot människor. Men om tiden inte börjar ta några terapeutiska åtgärder, kan ARVI vara komplicerat av lunginflammation.

Speciellt risken blir hög när människans immunförsvar är mycket svagt. Omgivande människor som kan skryta med utmärkt hälsa är inte föremål för sådana smittsamma sjukdomar som lunginflammation.

Men för dem som kan bli smittade med en sådan allvarlig sjukdom är frågan fortfarande hur den överförs.

De provokerande faktorerna i denna situation är:

 1. Varje virus eller svampinfektion som redan har lyckats infektera kroppen;
 2. Samtal med patienten;
 3. Att vara i en stark stressig situation
 4. Substantiell hypotermi;
 5. Håll dig i ett tillstånd av ökad irritabilitet.

En av dessa faktorer ökar möjligheten att lunginflammation passerar från person till person. Många undrar om det är möjligt att få lunginflammation från en sjuk person på hushålls sätt. Svaret blir ja.

Skadliga bakterier och infektiösa mikrober kan få på hushållsartiklar. Deras aktivitet upprätthålls i ytterligare fyra timmar. Det är under denna tidsperiod att man kan bli smittad med en sådan sjukdom.

När man rör sådana omgivande föremål riskerar man att plocka upp patogenen och sedan ta den i kroppen. En gång i en gynnsam miljö börjar bakterien multiplicera kraftigt och sprida sig genom lungvävnaderna. Så fungerar mekanismen för överföring av denna sjukdom.

Lunginflammation sänds av luftburna droppar

Tänk på huruvida lunginflammation är smittsam, det kan hävdas att en sådan sjukdom kan hämtas under särskilda omständigheter.

Om en annan person har lunginflammation, och han börjar hosta och nysa, så här släpps många patogena bakterier och mikrober. De kan enkelt utlösa utvecklingen av samma sjukdom.

Därför, om det finns någon annan bredvid en sjuk person och han inhalerar dessa mikrober, så hittar de sig i kroppen och börjar sin verksamhet.

Infektion sker genom luftburna droppar. Samtidigt kan inga speciella symptom observeras i de allra första dagarna. Den sjuka misstänker inte ens att han har blivit smittad med en sådan farlig sjukdom.

För gravida kvinnor är risken för kontraherande lunginflammation mycket hög. Under denna period minskar de framtida mammorna immunitet, så kroppen blir svår att motstå förkylningar och förvärvade komplikationer.

Om någon smittsam sjukdom uppträder bör du omedelbart kontakta en läkare och börja behandlingen.

Hur överför lunginflammation från person till person

För att identifiera möjliga situationer där risken för infektion med denna sjukdom ökar, behöver du veta hur lunginflammation överförs från person till person.

Detta händer genom orsaksmedlet för den smittsamma processen, som kan vara:

 • stafylokocker;
 • pneumokocker;
 • hemofil trollstav.

Den vanligaste infektionen från en annan person beror på en patogen som pneumokocker. Detta gäller särskilt för personer med försvagad immunitet. I detta fall utvecklas bronkopneumoni.

Hemophilus bacillus blir orsak till infektion för små barn. Vuxna kan bli infekterade från patienten om de själva redan lider av patologier i samband med andningsorganen.

Källan till infektionen är patienten själv. Vad gäller överföringsvägen är det en aerogen metod.

När det gäller stafylokocker, som förekommer i en persons normala mikroflora, börjar många undra om lunginflammation är smittsam mot andra orsakade av dessa bakterier. Det visar sig att patogena stafylokocker också kan överföras av luftburna droppar.

Hur överföres lunginflammation hos vuxna

Överföring av patogena bakterier som pneumokocker sker i nära samarbete. Risken ökar mest under en influensapidemi.

Infektion med hemophilus bacillus uppträder genom inandning av luft, som innehåller slampartiklar, släpptes under en konversation, hosta och nysning av en sjuk person.

Lunginflammation utlöst av stafylokocker överförs enligt följande:

 • luftburna och dammiga vägar;
 • genom kyssen
 • kontakt sätt;
 • fekal-oral route.

I detta fall kan en smittsam infektion överföras genom mjölk, som erhållits från en ko som lider av mastit. I det här fallet har en person som har druckit en sådan mjölkdryck risken för att möta den patologiska processen.

Vägar för överföring för omgivande barn

Föräldrar undrar ofta om lunginflammation är smittsam mot omgivande barn, särskilt när det finns en period av virus.

Faktum är att små barn är mest mottagliga för infektion med en sådan sjukdom, eftersom strukturen i deras luftvägar ännu inte har bildats fullständigt. Därför, för ett barn, kan denna sjukdom vara smittsam.

Lunginflammation hos barn utvecklas ofta på grund av luftvägsinfektion eller förkylning. Viruset börjar blockera immunförsvarets skyddsfunktioner och därmed prova alla slags komplikationer, varav en är lunginflammation.

Ett sjukt barn utgör inte ett särskilt hot mot omgivande barn om de har god hälsa. Denna typ av infektion är ganska sällsynt.

Den främsta orsaken är fortfarande den befintliga förkylningen, som bara kan beskrivas som en smittsam sjukdom som överförs genom kontakt mellan barn.

Hur lång tid har patienten en inkubationsperiod

Inkubationsperioden sträcker sig vanligen upp till fem dagar. I den här perioden bryr sig vuxna inte. Inga tecken som indikerar utvecklingen av lunginflammation förekommer inte. En liten feber stiger, inga andra symtom.

Även om bakterier av lunginflammation aktiveras i fem dagar, är inkubationsperioden kortare eller längre hos vissa personer.

Det beror huvudsakligen på flera faktorer:

 • människors hälsa
 • Förekomsten av samtidiga sjukdomar;
 • livsstil;
 • Den typ av infektion som drabbade lungorna.

För personen själv och för människorna omkring honom är det förstås att en infektion har inträffat. Därför är det svårt att bestämma hur mycket tid som har gått sedan infektionen.

Det är nödvändigt att noggrant övervaka din hälsa och allmänt välbefinnande när de första symptomen på sjukdom uppträder. När allt är lunginflammation är smittsam och farlig för dem runt försvagade människor.

Läkarens yttrande

Malysheva Olga Vladimirovna, allmänläkare.

Kan du få lunginflammation och hur man undviker det

Lunginflammation är en allvarlig dödlig sjukdom, dess behandling är endast möjlig under överinseende av medicinska specialister. Förekomsten av denna sjukdom kan förekomma av olika anledningar, en av dessa är infektion, men inte i alla fall.

För att förstå denna fråga är det först och främst viktigt att hänvisa till statistiska indikatorer - 1994. Storskaliga studier av denna fråga har redan genomförts i USA. Enligt resultaten visade det sig att lunginflammation är den vanligaste sjukdomen hos personalen i sjukhusens pulmonella avdelningar - 36% av de anställda lider av denna sjukdom varje år.

Huruvida lunginflammation kan infekteras av luftburna droppar och i vilka fall infektion utesluts - svaren på dessa frågor ges i detalj.

Vägar för överföring av lunginflammationspatogener

Metoder för överföring av lunginflammation beror direkt på typen av patogen, och risken för att sjukdomen uppträder beror på hur alla organ och system fungerar normalt. Därför beror på huruvida lunginflammation är smittsam gentemot andra beroende på immunitet och förekomst av samtidiga sjukdomar.

Luftburet droppinfektion

Inflammation av lungorna, som orsakas av olika typer av virus (influensa, parainfluensa, adenovirus, respiratorisk syncytial infektion), mykoplasma, legionella, pneumokocker, streptokocker och under vissa förhållanden kan överföras genom hosta, nysning och prata. Man bör komma ihåg att lunginflammation, som utvecklas på grund av bronkit, akuta respiratoriska virusinfektioner eller hypotermi, inte anses infekterad.

Kontakt - hushållens sätt

Inhemskt sätt (genom smutsiga händer, diskar, vanliga föremål) är infekterad med patogen bakteriell flora:

För småbarn som försvagas av somatiska sjukdomar, för tidiga barn, barn med intrauterin hypotrofi, rickets, diates, medfödda anomalier i lungorna och hjärtat är inte mindre farliga och nära kontakt med bärare av dessa patogener, särskilt pneumokocker och streptokocker. Dessa patogener kan överföras genom kyssar och händer, vuxna som bryr sig om dem.

Intrauterininfektion

Inte mindre farligt är intrauterin infektion - det är den vanligaste metoden för infektion med chlamydial, cytomegalovirus lunginflammation, mindre ofta inflammation i lungorna under toxoplasmos.

Smittsam lunginflammation

Den främsta orsaken till utvecklingen av inflammatoriska processer i lungsystemet är virala patogener, som en komplikation för långvarig influensa eller ARVI-sjukdom. Under sådana omständigheter är lunginflammation i sig omöjligt att bli sjuk, men det är möjligt att fånga infektionen, vilket är grundorsaken. I detta fall finns det ingen anledning att argumentera för överföring av lunginflammation, eftersom utvecklingen av inflammation hos den infekterade personen kommer att bli en oberoende komplikation som uppstod mot bakgrund av en försvagad immunitet eller ignorera ens egen sjukdom.

Om vi ​​överväger möjligheten att infektera från en person som lider av tuberkulös lunginflammation (caseous), ökar sannolikheten. Men även i detta fall spelas den grundläggande rollen av försvagad immunitet och aktiviteten att utveckla tuberkulos till komplikationer.

Viktiga riskgrupper

För att identifiera lunginflammation vid det inledande utvecklingsstadiet finns en definition av de viktigaste riskgrupperna, som var och en har möjlighet att smittas av en patient med lunginflammation.

Hur kan du få lunginflammation:

 • personer som lider av depression och nervös utmattning
 • Medarbetare i medicinska institutioner;
 • patienter som tar hormonella droger
 • personer med alkohol eller narkotikamissbruk
 • de som har kroniska sjukdomar;
 • immunkompromitterade patienter, särskilt efter influensa eller akut respiratoriska infektioner;
 • kvinnor under graviditet och amningstider.

För varje person i en eller flera riskgrupper är det viktigt att minska eller begränsa risken för kontakt med patienter som lider av lunginflammation.

De viktigaste sätten att sprida sjukdomen och metoder för att förebygga infektion diskuteras i videon i den här artikeln.

Infektion med lunginflammation från släktingar

För att få en infektionsskada som på lång sikt leder till utvecklingen av en inflammatorisk process i lungorna, det vill säga lunginflammation, eventuellt från nära människor som bor i samma bostadsutrymme.

Huvudnyanserna av denna infektionsväg med lunginflammation bör framhävas:

 1. På grund av varaktigheten av inkubationsperioden för de flesta infektiösa provokatörer finns risk för infektion hos släktingar som ännu inte har uppenbarat symtom av sjukdomen.
 2. Överföring av sjukdomar med regelbunden kontakt med luftburna droppar ökar antalet infekterade personer flera gånger.
 3. Förekomsten av flera personer med en gemensam sjukdom i ett rum leder till en snabb förvärring av den inflammatoriska processen.

Det är ingen mening att isolera en sjuk familjemedlem efter den första symtomsvisningen, eftersom infektionen redan är utbredd i luften och eventuellt överförd till någon annan. I det här fallet rekommenderas att du snabbt söker kvalificerad medicinsk hjälp och stärker immunförsvaret. Om det är möjligt att få lunginflammation från en annan person är det redan känt, men det är också nödvändigt att hantera mekanismen för inflammation.

Hur uppstår lunginflammation

Den vanligaste varianten av lunginflammation beror på att en person är infekterad med en viss andningsinfektion.

Som en följd av sjukdomen inhiberas patientens immunitet gradvis, och senare en annan patogen flora förenar huvudpatogenen, men detta är inte det enda alternativet - särskilt framstående bland orsakerna till utvecklingen av lunginflammation:

 1. Lunginflammation som en komplikation av virala eller bakteriella inflammatoriska lesioner i luftvägarna. Sjukdomen kan utvecklas hos en person i alla åldrar, men äldre är mer mottagliga på grund av försvagad immunitet.
 2. Svamppneumoni eller pneumomykos uppträder när en organism drabbas av vissa villkorligt patogena arter av svampen: mögel, pneumocyter, jästliknande och endemisk.
 3. Allergisk alveolitis utvecklas på grund av intag av vissa typer av allergener i lungorna, dessa kan vara svampar, damm eller pollen.
 4. En separat variant av utvecklingen av lunginflammation ska särskilja kemisk skada på lungorna. Oftast sker detta genom inandning av giftiga eller andra kemikalier. substanser mot bakgrund av inre skador och mikrotraumor i lungorna (se posttraumatisk lunginflammation: lunginflammation på grund av skada).

Det är viktigt! Kan jag få lunginflammation från en patient? Faktum är att infektion är möjlig, men endast om personen i första hand försvagad immunitet.

Inkubationstiden för pulmonell lesion tar cirka 2-5 dagar, medan det inte finns några symtom som indikerar utvecklingen av inflammatorisk process. I framtiden finns det en gradvis ökande temperatur och andra tecken på sjukdomen.

Beroende på patientens allmänna tillstånd och orsakerna till den utvecklande lunginflammationen, väljs behandlingen individuellt.

Tecken på sjukdom

Om en person har varit i kontakt med patienter som lider av lunginflammation, är det nödvändigt att övervaka deras hälsotillstånd, eftersom symtom kan börja manifestera när som helst - det beror allt på immunsystemets tillstånd och hur länge patienten är nära.

Oavsett primärpatogen för inflammatoriska processer i lungsystemet är de mest uppenbara symptomen på skada likartade:

 • närvaron av andfåddhet när man går och ökar temperaturen;
 • spasmodisk förändring i kroppstemperaturen;
 • långvarig närvaro av svår hosta och bröstsmärta
 • långvarig kall sjukdom;
 • generell svaghet och pallor.

Förekomsten av vart och ett av dessa tecken kan indikera behovet av akut undersökning och behandling av en specialistlungläkare. Tidig upptäckt av sjukdomen kommer att nivåera symptomen och minska riskerna för ytterligare utveckling av patologin, såväl som kronolering.

Den mest smittsamma typen av lunginflammation

Infektion med lunginflammationspatogener är möjlig, men det finns en ökad risk för en sådan sjukdom. Den högsta risken för infektion och den snabba utvecklingen av sjukdomen kommer att bäras av en patogen som erhålls på ett sjukhus.

Detta beror på ett antal faktorer:

 1. På sjukhuset finns det fler personer med svår lunginflammation.
 2. Förekomsten av patogener täcker ett större område.
 3. Många läkemedelsresistenta patogena mikrofloror som ett resultat av mutation.

Vid denna typ av infektion kan det vanligaste orsakssambandet till inflammation vara:

 • Streptococcus pneumoniae;
 • aureus;
 • gramnegativa baciller;
 • hemophilus bacillus;
 • pneumoclamidiosis.

Var och en av dem kännetecknas av hög stabilitet och snabb utveckling i kroppen vilket förvärrar patientens tillstånd. Men pneumokocker är särskilt framträdande, eftersom de, när de smittas, oftast utvecklar en bilateral form av lunginflammation.

I det här fallet är det inte nödvändigt att överväga dessa uppgifter som en indikation att inte besöka sjukhuset, om en person har symtom på en smittsam skada - det är bättre att ringa till läkaren hemma.

Pneumokockinfektion

Sjukdomen kännetecknas av en hög grad av smitta, och orsakssambandet i denna form detekteras i vissa delar av kroppen med vissa predispositioner:

 1. Sinuses, särskilt i närvaro av kroniska inflammatoriska processer i övre luftvägarna - bihåleinflammation.
 2. Sår i halsen och munhålan på grund av kroniska sjukdomar i halsen och dentalfoci av inflammation, särskilt karies.
 3. Joints kan också lida av pneumokocker, oftare detekteras närvaron i reumatoid artrit.

För att undvika sjukdomar och infektioner hos andra är det nödvändigt att genomgå regelbundna undersökningar och en fullständig kurs av rehabilitering efter förvärring av alla inflammatoriska processer.

Upprepad utveckling av lunginflammation och dess kroniska form

Läkaren kan inte ge höga garantier för fullständig återhämtning från lunginflammation. Detta beror på det faktum att de flesta smittsamma patogener kan bli L-form, vilket gör det möjligt för dig att överleva under en lång tidsperiod i en aggressiv miljö med förekomsten av antibiotika och immunceller i blodet. Symptomatiska manifestationer av sjukdomen är helt jämnare, och hårdvaruundersökningar tillåter inte att bestämma tecken på sjukdomen.

Resultatet av patologins utveckling är kronologin av sjukdomen, och detta är mer typiskt för vuxna patienter.

Varning! Vaccination mot lunginflammation kan avsevärt minska risken för att utveckla den patologiska processen. Om infektionen fortfarande tränger in i människokroppen kommer sjukdomen att fortsätta i en mildare form.

För ett barns kropp är detta mindre karaktäristiskt, på grund av mer aktiv blodcirkulation. Men använd inte tillfället som immunitet mot kronisk lunginflammation, eftersom vissa faktorer kan bidra till det:

 1. Förekomsten i miljön hos ett barn av en mänsklig bärare av patogenen - en konstant förnyelse av patogen flora leder till en minskning av resistansen;
 2. Barnets immunitet påverkar också risken för återkommande sjukdom och övergången till kronisk form. Som ett sätt att undvika sådan vaccination appliceras.
 3. Förekomsten av andra kroniska sjukdomar ökar naturligtvis risken för återkommande lunginflammation. Speciellt sjukdomar i andningsorganen.

Riskerna för återupptagande av sjukdomen med en konstant ökning av antalet patogener ökar med cirka 2-3 gånger. För att undvika en sådan utveckling av händelserna är det nödvändigt att följa läkarens anvisningar under rehabiliteringsperioden.

Metoder för att förebygga lunginflammation

Kontakta en person som har lunginflammation, du ska vara försiktig nog, men översätt inte ljud rädsla för panik rädsla. För att minska risken för infektion med lunginflammation själv eller andra måste du följa vissa regler och övervaka din egen hälsa.