Vilket antibiotikum ska du välja: ceftriaxon eller cefazolin?

Antibiotika Cefazolin och Ceftriaxon hör till cefalosporinkoncernen av olika generationer. Cefalosporiner föreskrivs vid ineffektiv användning av antibiotika från penicillinkoncernen vid behandling av infektioner som utlöses av gram-positiva och gramnegativa mikroorganismer.

Huvudsyftet med denna grupp av antibiotika är skada på cellväggarna hos patogena bakterier, vilket leder till deras fullständiga förstöring. På grund av sin låga toxicitet och höga baktericidala aktiviteter används cefalosporiner ofta i kirurgi, gynekologi och barn för behandling av komplicerade infektionssjukdomar.

Kort beskrivning av antibiotika och deras indikationer

Denna artikel ger en detaljerad översyn av Cefazolin, Ceftriaxone, och hjälper också till att hitta skillnaden i användningen av dessa läkemedel.

Cefazolin är ett antibiotikum som anses vara den första representanten för cefalosporinkoncernen (I-generationen), som har ett smalt spektrum av aktivitet och en låg aktivitetsnivå på gram-negativa mikroorganismer, till skillnad från andra II-V-generationer av cefalosporiner.

Ceftriaxon är ett antibiotikum som tillhör tredje generationen av gruppen av cefalosporiner, som är mycket aktiv mot gram-negativa och gram-positiva mikroorganismer.

Cefazolin är instabil för enterokocker, meningokocker och listeri och har låg aktivitet mot pneumokocker. Men den har en hög antistapylokock- och anti-streptokockaktivitet, det vill säga I-generationens cephalosporiner från den första generationen är mer aktiva mot gram-positiva bakterier. Ceftriaxon är resistent mot stafylokocker, streptokocker, enterokocker, meningokocker, gonokocker, pneumokocker.

Cefazolin ordineras som regel i operation för perioperativa profylaktiska åtgärder, liksom för infektioner av mjukvävnad, hud, peritonit, endokardit, infektioner i urinvägarna och luftvägarna och paranasala bihåle (bihåleinflammation).

Ceftriaxon är ordinerat för allvarliga infektionssjukdomar i urinvägarna, andningssjukdomar, bakteriell meningit, svåra infektiösa, inflammatoriska processer av mjukvävnad, ben, hud, leder, sjukdomar i övre luftvägarna och även som förebyggande åtgärd efter kirurgiska ingrepp.

Den största skillnaden mellan dessa antibiotika är användningen av tredje generationens cefalosporiner med ineffektiv användning av antibiotika som tillhör första generationen. Detta visar att Ceftriaxon är kraftfullare än Cefazolin, men det har också fler biverkningar.

Varning! Cefazolin används inte för influensa, förkylningar och ont i halsen.

Därför beror administreringen av Ceftriaxon eller Cefazolin på svårighetsgraden av den specifika sjukdomen och patogenens känslighet för dessa antibiotika.

Regler för korrekt användning av ceftriaxon och cefazolin

Cefazolin eller Ceftriaxon används endast parenteralt (genom dropp eller strålning). När de administreras intramuskulärt eller intravenöst fördelas de jämnt i vävnaderna i många organ, vätskor, ben, njurar, lever, muskler, lungor, där de innehåller hög koncentration. 90% av cefazolin lagras i blodplasman vid administrering och utsöndras i samma procentandel genom urin. Och Ceftriaxon från 30 till 65% utsöndras via urinen, och resterande procentandel genom gallan.

Varning! Ceftriaxon och Cefazolin finns endast i pulverform för att ge en flytande lösning.

För att förbereda läkemedlet ska pulvret av dessa preparat spädas med saltlösning. Det rekommenderas att upplösa Lidocaine (för Cefazolin - 5% lösning för Ceftriaxone - 1-2% lösning) för att eliminera smärtan under intramuskulär injektion.

Nedan finns en tabell som visar den dagliga dosen av dessa antibiotika.

Kontra

Dessa cefalosporiner är kontraindicerade vid användning:

 1. Personer som har en allergisk reaktion mot cefazolin eller ceftriaxon. Om människor är allergiska mot penicilliner (vanligtvis i 10%) kan en allergisk reaktion orsakas av att använda en grupp av första generationens cephalosporiner. Därför bör Cefazolin tas med försiktighet. Ceftriaxon är mindre säkert, eftersom det är känt att III-generationen cefalosporiner orsakar mindre allergi hos människor (1-3%).
 2. Personer med njur- och leversjukdomar ska tas med stor försiktighet, eftersom perioden för antibiotikabekämpning av kroppen ökar.
 3. Nyfödda barn i samband med försenad clearance genom njurarna. Ceftriaxon rekommenderas inte för användning med förhöjt bilirubin hos nyfödda eller för tidiga barn.
 4. Under graviditet och amning. Men det finns några fall när det är ett akut behov av införandet av dessa läkemedel med stor försiktighet och under medicinsk övervakning. Bröstmjölk koncentrerar en liten procentandel av dosen av läkemedel som administreras.
 5. Äldre människor i stora doser på grund av minskad elimineringsprocess.
 6. Med tillsats av antikoagulantia, som reducerar blodkoagulering, vilket medför möjlighet till blödning, liksom aminoglykosider, vilket ökar belastningen på njurarna.

Vid nedsatt njurfunktion kräver avlägsnande av Cefazolin från kroppen 18-36 timmar. På grund av dess upprepade administrering är det möjligt att öka koncentrationen av antibiotikum i organens blod och vävnader, vilket ökar toxiciteten. I det här fallet är det nödvändigt att noga följa läkaren när du använder detta läkemedel, vilket på grund av konstant undersökning kommer att minska doseringen eller stoppa introduktionen.

Enligt bifogade instruktioner är det nödvändigt att noggrant följa reglerna för utspädning och doseringsdos vid användningen av dessa antibiotika. Det är lämpligt att ange med jämna mellanrum.

Om det inte finns några förbättringar under flera dagar, men endast symtom på försämring uppträder (utslag, feber, gastrointestinala störningar, illamående, feberkramper), bör du sluta med ansökan och omedelbart söka hjälp. Under behandlingen och efter 2-dagars slutförandet rekommenderas inte användning av alkoholhaltiga drycker.

Vad ska man välja: Cefazolin eller Ceftriaxon?

Läkemedel Cefazolin och Ceftriaxon är beta-laktamantibiotika och hör till gruppen av cefalosporiner. Läkemedlen är ordinerad mot infektioner som orsakar sjukdomar i andningsorganen, urinvägarna och matsmältningssystemet.

Karakteristik av Cefazolin

Medel för intramuskulära och intravenösa injektioner Cefazolin (Cefazolin) tillhör 1: e generationen cefalosporin antibiotika. Finns endast som ett pulver för injektion, syntetiserad 1971.

Cefazolin har baktericid aktivitet. Verkningsmekanismen är baserad på att blockera tillväxten av bakteriecellväggen.

Maximal koncentration i blodet nås 2-3 timmar efter injektionen. Läkemedlet utsöndras av njurarna, halveringstiden är 6 timmar. Efter en dag avlägsnas 80% av läkemedlet.

Antibiotikumet har ett smalt spektrum av antimikrobiell aktivitet, hämmar reproduktion av streptokocker, stafylokocker, gonokocker, Escherichia coli, Shigella, Salmonella.

1: a generationen cefalosporiner visar inte antibakteriell aktivitet mot vissa stammar:

 • enterobacteriaceae;
 • listeria;
 • Pseudomonas aeruginosa;
 • modifikationer av Staphylococcus aureus.

Svag aktivitet manifesteras i förhållandet:

 • hemophilus baciller som provocerar lunginflammation, meningit, epiglottit;
 • moraxella, orsakar lunginflammation, otitis media, bronkit, bihåleinflammation.

Cefazolin är ordinerat för behandling av:

 • sjukdomar i övre luftvägarna, andningsorganen;
 • urinvägar;
 • gallvägarna;
 • mjukvävnad;
 • ben, leder;
 • infektiv endokardit
 • sepsis.

I barnläkemedel som används från 1 månad. Cefazolin är kontraindicerat i allergier mot beta-laktamantibiotika, vilket inkluderar penicilliner, karbapenem, cefalosporiner.

När graviditet utses endast när det är absolut nödvändigt. Amning under behandlingsperioden med antibiotikumet suspenderas.

Generika av antibiotikumet Cefazolin är: Cefazolin-AKOS, Cefazolin-Sandoz, Orpin, Lysolin, Cezolin.

Användningen av antibiotika orsakar biverkningar som uppenbarar sig:

 • allergier;
 • konvulsioner;
 • störningar i matsmältningsorganet;
 • förändringar i blodtal - hemolytisk anemi, minskad leukocyter, neutrofiler, blodplättar.

Långtidsbehandling med ett läkemedel som används i hög dos kan orsaka dysbakteri, svampinfektion, superinfektion. Vid val av behandlingsschema för patienter med nedsatt njurfunktion krävs dosjustering.

En injektion av antibiotika åtföljs av lokala reaktioner. På injektionsstället känns ömhet, i sällsynta fall utvecklas inflammation i venen (flebit).

Egenskaper hos ceftriaxon

År 1982 skapades Ceftriaxon (Ceftriaxon), ett antibakteriellt läkemedel av 3: e generationen cephalosporin. Läkemedlet är tillgängligt i pulver till injektionsvätskor, har en baktericid effekt, uppvisar ett brett spektrum av antibakteriell aktivitet.

Den maximala koncentrationen av den aktiva substansen efter injektion observeras i blodet efter 3-4 timmar. Utsöndras från kroppen av njurar och lever i 2 dagar. Perioden av läkemedelsbehandling, beroende på typ av infektion, är 4-14 dagar.

Ceftriaxon generiska läkemedel är som följer: Rocephin, Hazaran, Lendacin, Ceftriaxon Kabi, Ceftriaxon-AKOS, Cefaxon, Cefogram, Triaxon,

Ceftriaxon är aktivt mot infektionssjukdomar:

 • luftvägar: orofarynx, nässhålan, paranasala bihålor, bronkit, lunginflammation;
 • epiglottit;
 • bukhålan: kolangit, peritonit;
 • urinvägar: cystit, uretrit, hydronephrosis;
 • genitala infektioner: gonorré, mjuk chancre, syfilis;
 • läder;
 • ben (osteomyelit);
 • tarminfektioner: salmonellos, tyfusfeber.

Ett antibiotikum för svåra bakterieinfektioner ordineras till nyfödda. Doseringen av läkemedlet beror på barnets vikt, läkemedlet administreras intravenöst en gång om dagen.

Gravid läkemedel ordineras om den förväntade skadan från biverkningar av läkemedlet är mindre möjlig nytta.

Ceftriaxon är kontraindicerat i allergier mot cephalosporin, penicillinserien antibiotika, karbapenem.

Ceftriaxon är ordinerad med särskild försiktighet till patienter som lider av:

 • njursvikt
 • tarmsjukdom.

Läkemedlet kan orsaka oönskade symtom, som uppenbaras av brott mot:

 1. Hjärtor och kärl (hjärtklappningar, näsblod).
 2. Hematopoietiska system: minskade lymfocyter, leukocyter, ökade eosinofiler och blodplättar.
 3. Organ i urinvägarna (blod detekteras i urinen, glukos).
 4. Immunsystemet: allergi, uppenbarad av klåda, serumsjukdom, bronkospasm.

Behandling orsakar ibland rodnad i ansiktet, ökar svettningen. En bieffekt av att använda ett antibiotikum kan vara en svampinfektion (candidiasis).

Ceftriaxoninjektionen är smärtsam, ibland åtföljd av inflammation i venen eller huden vid injektionsstället för den terapeutiska lösningen.

Jämförelse av droger

Ceftriaxon och Cefazolin kompositionen innehålla beta-laktamringen, kollapsar i magen genom inverkan av bakteriella enzymer, beta-laktamas, på grund av vilka verktyg används endast i form av injektioner (parenteralt). Båda drogerna är starka antimikrobiella medel.

Men Ceftriaxone är en representant för 3: e generations cefalosporiner, som utmärks av ett expanderat spektrum av antimikrobiell verkan.

Cefazolin tillhör den 1: a generationen av cephalosporinserien, dess aktivitetsspektrum redan. Det används oftare för behandling av hudinfektioner, i syfte att profylaxa före kirurgiska ingrepp.

likhet

Ceftriaxon och Cefazolin har en form av frisättning - som ett pulver för injektion i en ven och muskel.

Antibiotika, undertryckande av tarmmikrofloran, blockerar bildandet av vitamin K, vilket är involverat i processen med blodkoagulering. Behandling med dessa läkemedel i kombination med antikoagulantia ökar risken för blödning.

Liknande spektrum av antibiotisk aktivitet. Drogerna används vid behandling av manliga infektiösa patologier, infektioner i bäckenorganen hos kvinnor. Cefazolin eller Ceftriaxon är ordinerat för sårinfektioner, brännskador av kemiskt eller termiskt ursprung.

Läkemedel är tillåtna för barn från en tidig ålder. Användning av antibiotika under amning och under graviditet är tillåtet.

Vad är skillnaden?

Cefazolin är mindre aktivt mot intestinala infektioner än ceftriaxon. När du väljer ett läkemedel för salmonellos, är tyfus, enterokocksintestinala infektioner, Ceftriaxon att föredra.

Otit behandlas ofta med Cefazolin. Valet beror på den högre aktiviteten hos detta antibiotikum mot stafylokocker, streptokocker, vilket orsakar purulent otitmedia jämfört med Ceftriaxon.

Men med otit orsakad av infektion med moraccella är cefazolinaktiviteten låg, och ett annat antibiotikum väljs för behandling.

Ceftriaxon, i motsats till läkemedlet Cefazolin, kan passera genom blod-hjärnbarriären och komma in i hjärnan.

Denna egenskap, liksom hög aktivitet mot meningokocker, möjliggör användning av Ceftriaxon mot bakteriell meningit.

Vad är starkare

Ceftriaxon är en representant för den senaste generationen av cefalosporiner. Det verkar mer effektivt än Cefazolin på de flesta patogener.

Ceftriaxon Läkemedlet är verksamt mot ett brett spektrum av luftvägsinfektioner, övre andningsorganen, tarm infektioner av kocker och Pseudomonas aeruginosa, Moraxella, Enterobacter familjemedlemmar.

Vad är billigare

Kostnaden för droger är ungefär densamma. En flaska Cefazolin kostar 20-36 rubel, och priset på 1 flaska Ceftriaxon är i genomsnitt 24-28 rubel. Kostnaden för behandlingen bestäms av varaktigheten av behandlingsperioden.

Om Ceftriaxon injiceras i muskeln, tillsätts Lidocaine till läkemedelslösningen, vilket ökar kostnaden för en enda injektion.

Vid administrering intravenöst används Lidocaine inte, i det här fallet är det mer fördelaktigt att använda Ceftriaxon.

Kan Cefazolin ersättas med Ceftriaxon

Byt antibiotika kan endast med kunskap om den behandlande läkaren. Även om dessa droger hör till samma grupp av cefalosporiner, är Cefazolin från 1: a generationen, och Ceftriaxon är från 3: e generationen.

Antibiotikumet Ceftriaxon har ett expanderat spektrum av antimikrobiell aktivitet. Men Cefazolin är effektivare mot vissa bakterier.

Vilket är bättre - Cefazolin eller Ceftriaxon

Vid förskrivning av läkemedel jämför läkaren de avsedda fördelarna med behandling och eventuell skada. Administreringen av Ceftriaxon orsakar ett stort antal negativa manifestationer hos nervsystemet, hjärtat, blodet och njurarna.

Och användningen av cefazolin leder ofta till allergiska reaktioner:

 • nässelfeber;
 • Quinckes ödem;
 • anafylaxi;
 • bronkospasm.

När patienten är benägen för allergiska reaktioner är Ceftriaxon att föredra, eftersom Användningen av detta verktyg är mindre sannolikt att orsaka allergier.

Vid lever och njursjukdomar förlängs tiden för eliminering av droger från kroppen, vilket ökar antibiotikornas giftiga effekt på kroppen. I det här fallet kan läkaren föredra Cefazolin.

Läkarnas yttrande

Makar Yuryevich, gynekolog, 62 år, Moskva

Vid ineffektiv behandling av infektion föreskrivs kvinnor antibiotika under graviditeten. Frågan uppstår ofta om det är säkrare - Ceftriaxon eller Cefazolin.

Om graviditeten är ofrivillig, kan läkaren ordinera något av dessa läkemedel. Cefalosporiner är effektiva antibiotika med ett brett spektrum av aktivitet, låg toxicitet och ingen negativ effekt på fostret.

Taras Alekseevich, barnläkare, 47 år, Novosibirsk

Cefazolin är ett effektivt antibiotikum, men med ett smalt spektrum av verkan. Det ordineras för pneumokock-, streptokockinfektioner. Ceftriaxon har ett bredare aktivitetsspektrum.

Om det inte är möjligt att snabbt bestämma typen av patogen, föredrar läkaren ett läkemedel som kan klara ett stort antal patogena bakterier.

Patientrecensioner på Cefazolin och Ceftriaxone

Anna, 34 år gammal, Chelyabinsk

Cefazolin-injektioner med lidokain i muskeln förskrives för blåsan. Jag var tvungen att ersätta det med Ceftriaxone på grund av allergier. Läkemedlet hjälpte, lindras av smärta efter 2 dagar.

Natalia, 27 år gammal, Pskov

Antibiotikumet Cefazolin behandlades med bronkit i sin son (han är 5 år). Läkemedlet hjälpte, men på platsen för injektioner på skinkorna såg förseglingar. Läkemedlet ersattes med Ceftriaxon, injektioner gjordes i venen. Jag var tvungen, men jag återhämtade sig på en vecka, hostan försvann helt.

Ceftriaxon och Cefazolin: Vilket Antibiotikum är starkare?

Ceftriaxon och Cefazolin beredningar är antibakteriella läkemedel av olika generationer som tillhör kategorin cefalosporiner. Läkemedel i denna kategori föreskrivs när antibiotika i penicillinserien vid behandling av infektioner, katalysatorn för utseendet som är gram-positiva och gram-negativa organismer, misslyckas.

Huvudmålet med droger är förstörelsen av bakterieceller, vilket leder till deras förstörelse. Eftersom cefalosporiner är praktiskt taget giftfria och har ökad bakteriedödande aktivitet används de i barnläkare, gynekologiska fält, kirurgi för behandling av allvarliga infektiösa patologier. Vilket är bättre: ceftriaxon eller cefazolin?

Korta egenskaper hos droger

Cefazolin är ett antibakteriellt läkemedel som ingår i 1: e generationen cefalosporiner. Verktyget kännetecknas av ett smalt spektrum av verkan, såväl som låg aktivitet mot gram-negativa mikroorganismer. Denna egenskap skiljer den från andra cefalosporiner som tillhör 2-5 generationen.

Medicinering är instabil mot meningokocker, listeri, enterokocker, är inaktiv mot pneumokockbakterier, men uppvisar ökad aktivitet mot streptokocker och stafylokocker. Ovanstående innebär att 1: e generationen cefalosporiner är mer aktiv mot gram-positiva mikroorganismer.

Ceftriaxon är ett 3: e generations antibiotikum som tillhör kategorin cefalosporiner. Den har ökad aktivitet, både till gram-negativa och gram-positiva mikroorganismer.

Regler för ansökan

De aktuella läkemedlen tillverkas av tillverkaren i form av ett pulver för en lösning, som används vid intravenös eller intramuskulär administrering. På grund av denna ansökan fördelas de jämnt i vävnaderna hos de flesta inre organen (njurar, lever, lungor), ben och muskler, vätskor och finns i dem i koncentrerad form.

Nästan 90% av Cefazolin efter att ha gått in i kroppen finns i blodplasma, utsöndras sedan i samma procentandel genom urin. Ceftriaxon (30-60%) lämnar människokroppen genom urinering och resterande andel genom gallan.

För att förbereda lösningen måste läkemedlet blandas med saltlösning. För att eliminera smärta under intramuskulära injektioner rekommenderas att blanda läkemedlen med Lidocoin (Cefazolin-0,5%, Ceftriaxone - 1-2% lösning). Användningen av de beskrivna antibiotika kräver överensstämmelse med tillståndet - injicera läkemedlet på ett jämnt tidsintervall.

Beträffande användningen av Cefazolin bör följande instruktioner följas:

 • vuxna, 1-4 g (maximal dos 6 g);
 • för profylax före kirurgisk ingrepp (30-60 minuter) - 1-2 g. Under den postoperativa perioden är behandlingsperioden 3-5 dagar;
 • Barns ålder från 1 månad - 25-50 mg / kg uppdelat i 3 doser (max daglig dosering - 100 mg / kg);
 • halveringstiden är 90-120 minuter.

Ceftriaxons tillämpningsregler:

 • vuxna 1-2 g;
 • spädbarn upp till 2 veckor - 20-50 mg-kg;
 • barn från en månad till 12 år - 20-80 mg / kg;
 • halveringstiden är 6-8,5 timmar.

Om det inte sker någon förbättring under de första dagarna av behandlingen och patientens tillstånd försämras (kroppsstoft, feber, gastrointestinala störningar, feber, illamående), är det nödvändigt att avbryta behandlingen och besöka den behandlande läkaren. Under behandlingen, liksom efter avslutad behandling, är alkohol förbjuden.

Kontra

Läkemedel är kontraindicerade i följande fall:

 1. Med individuell intolerans mot den huvudsakliga aktiva beståndsdelen. Om patienten är allergisk mot penicilliner kan kroppen reagera på läkemedel av den 1: e generationen cefalosporiner, vilket innebär att Cefazolin måste tas med stor försiktighet.
 2. Njurens patologi.
 3. Leversjukdom.
 4. Nyfödda, för tidiga barn.
 5. Graviditet, amning.
 6. Äldre ålder (dock små doser kan vara möjliga under överinseende av en läkare).
 7. Vid antikoagulantia och aminoglykosider.

Cefazolin och ceftriaxon: vem föredrar

Låt oss undersöka mer detaljerat, vad är skillnaden mellan drogerna, liksom i vilka fall var och en av dem blir mer lämplig att använda.

Skillnader mellan droger

Nedan är en tabell som visar skillnaderna mellan ett läkemedel från en annan:

Vilket är bättre: Cefazolin eller Ceftriaxon?

Behandling av infektiösa patologier av bakteriell natur är inte komplett utan att förskriva antimikrobiella läkemedel. Många patienter är intresserade av frågan om Cefazolin eller Ceftriaxon är bättre. Dessa droger hör till gruppen av cefalosporiner. För att ta reda på vad skillnaden mellan Cefazolin och Ceftriaxone är, bör du läsa bruksanvisningen för dessa läkemedel.

Allmänna egenskaper hos cefazolin

Cefazolin - ett antimikrobiellt medel av den första generationen. I farmaceutisk praxis har Cefazolin använts i över 30 år. Det är mest effektivt mot strepto- och stafylokockinfektioner, har en destruktiv effekt på cellmembranet av patogena bakterier. Cefazolin är ineffektivt mot Listeria, pneumokocker, meningokocker och enterokocker.

Cefalosporin-antimikrobiella medel (till exempel Cefazolin och Ceftriaxon) ordineras vanligtvis med ineffektiv användning av penicilliner. Cefazolin och Ceftriaxon används ofta i kirurgisk, gynekologisk, urologisk och pediatrisk praxis för behandling av komplicerade bakteriepatologier. Cefazolin skiljer sig endast från Ceftriaxon i aktiv beståndsdel.

Cefazolin klarar av inflammatoriska reaktioner i paranasala bihålor. Jämfört med andra generations II och III cefalosporiner är det mindre toxiskt, tolereras lättare av patienten och visar färre biverkningar. Cefazolin ska inte användas för behandling av influensa, akut respiratorisk och andra virusinfektioner.

En signifikant nackdel med Cefazolin-injektioner är att patienten, när den administreras intramuskulärt, har svår smärta. I detta avseende rekommenderar läkare att utspäda Cefazolin med anestetika (Novocain, Lidocaine). Vid användning av Cefazolin elimineras huvuddelen (ca 90%) från kroppen tillsammans med urin, situationen med Ceftriaxon är något annorlunda - endast 60% utsöndras med urin och resten av den utsöndras med gall.

Som alla andra läkemedel kan Cefazolin orsaka biverkningar:

 • illamående;
 • kräkningar;
 • yrsel;
 • leukopeni;
 • leverdysfunktion;
 • allergier;
 • candidiasis, kolit, angioödem (i sällsynta fall).

Om det är omöjligt att använda det ovan beskrivna antibakteriella läkemedlet, kan du använda Cefazolin-substitut.

Apoteket har ett brett spektrum av cefazolinanaloger:

Egenskaper hos ceftriaxon

Ceftriaxon är ett antimikrobiellt halvsyntetiskt läkemedel. Kämpar effektivt anaeroba och aeroba bakterier. Det används endast för parenteral administrering. Ceftriaxon, som Cefazolin, finns i flaskor innehållande 0,5 till 1 g sterilt antibiotikatsalt.

Instruktionerna för användning av Ceftriaxon indikerade att detta verktyg kan användas för att behandla bakterieinfektioner:

 • syfilis;
 • bakteriell septikemi;
 • chancroid;
 • urogenital patologi;
 • peritonit;
 • angiocholitis;
 • tick-borne borreliosis;
 • gallbladder empyema;
 • okomplicerad gonorré;
 • pleurit;
 • lunginflammation;
 • pleural empyema;
 • mastit;
 • sepsis;
 • tyfusfeber;
 • lungabscess;
 • bakteriell meningit;
 • infektioner av lederna och benvävnaden;
 • salmonella;
 • bakteriell etiologi endokardit.

Som det framgår är intervallet av Ceftriaxon-användning jämfört med Cefazolin mycket bredare. Läkare rekommenderar också att Ceftriaxon används för perioperativ profylax samt för behandling av patienter med försvagade immunförsvar.

Applikationsfunktioner

Enligt instruktionerna används Ceftriaxone endast för i / v eller i / m administrering. Doseringen av läkemedlet för vuxna och barn över 12 år varierar från 1 till 2 gram. Ceftriaxon injektioner kan appliceras en gång om dagen. I svåra fall kan den dagliga dosen av läkemedlet ökas till 4 gram. Varaktigheten av behandlingstiden beror på sjukdomens form, svårighetsgrad och etiologi. Det är oacceptabelt att behandlas med detta antibiotikum ensam.

Många patienter undrar om Cefazolin eller Ceftriaxon är starkare. Det är säkert att säga att tredje generationens cefalosporiner III är mycket kraftfullare än första generationens läkemedel, men de visar fler biverkningar. I huvudsak är det samma sak. Dessa läkemedel används endast på recept, efter att den patogena mikroflorans känslighet har bestämts för dem.

Ceftriaxonanalog är följande läkemedel:

 • Azitsin;
 • vilprafen;
 • nystatin;
 • Rovamycinum;
 • Sultsef;
 • macrofoams;
 • tsifran;
 • tiberal;
 • Zitroks;
 • Zatsef;
 • Pantsef;
 • Sepos flöde;
 • cefotaxim;
 • Tsemideksor;
 • Tsefson;
 • Tsefatrin;
 • Medakson;
 • Steritsef.

Kontraindikationer för utnämning av cefalosporiner

Cefalosporiner är dock låga toxiska och de har kontraindikationer för användning:

 • CNS dysfunktion;
 • Barnets och amningsperioden
 • gastrointestinala patologier (särskilt kolit);
 • njursvikt
 • tendens till trombos.

Under graviditeten är Cefazolin och Ceftriaxon extremt farligt att förskriva eftersom dessa föreningar lätt kan övervinna den intraplacenta barriären, vilket kan påverka barnets hälsa.

Instruktionerna för användning av Ceftriaxon och Cefazolin indikerar att dessa medel inte får användas först under graviditetens första trimester, men de flesta specialister återförsäkras och rekommenderar inte att de används alls under denna period. Om nödvändigt kan droger ersättas med analoger.

Vid förskrivning av cefalosporiner under amningstiden överförs barnet till artificiell utfodring, eftersom läkemedlets bioaktiva komponenter (cefazolin, ceftriaxon) deponeras i kroppen och utsöndras i betydande koncentrationer tillsammans med mjölk. Om du använder denna mjölk i ett barn kan det uppvisa allergiska reaktioner (klåda, hudspolning, urtikaria).

Om patienten har problem med intolerans mot penicilliner, kan han också inte utse Cefazolin. Praktiserande läkare rekommenderar att du använder Ceftriaxone, eftersom det har en lägre grad av allergi av kroppen. Om allergiska reaktioner uppträder från Ceftriaxon, ska du kontakta din läkare för hjälp.

Gemensam mottagning

Med ineffektiv behandling föreskrev Cefazolin Ceftriaxon tillsammans med läkemedel som reducerar trombocytaggregation, eftersom det finns stor sannolikhet för blödning. Syftet med "loopback" diuretika (Torasemid, Bufenox, Furosemidem, Britomar, Diuver, Fursemid, Lasix, Etacryninsyra) tillsammans med Ceftriaxon kränker njurens funktionella aktivitet. När antibiotika interagerar med antikoagulantia ökar effekten av dessa, vilket är hälsofarligt. Cefalosporiner kan inte blandas med kalciumantimikrobiella medel.

Cefazolin och Ceftriaxon är droger från samma grupp, men de har olika sammansättning och effektivitet. Om du jämför Cefazolin med Ceftriaxon, är det sista läkemedlet betydligt bättre än det första. Det kräver dock mer noggrann kontroll över applikationen.

Hittade ett misstag Markera den och tryck Ctrl + Enter

Cefazolin eller ceftriaxon - vilket är bättre?

Många luftvägs-, urin- och hudinfektioner som kräver behandling med antibiotika vid injektioner behandlas nu hemma med minimal vård eller en person med parenteral förmåga (IM, IV) injektion. För hälsovårdssystemet är det fördelaktigt ur ekonomisk synvinkel, för patienten finns det ingen risk att gå med i nosokominfektioner. Naturligtvis bör endast den behandlande läkaren i varje enskilt fall få genomgå poliklinisk behandling efter diagnos och bestämning av svårighetsgraden av sjukdomen. Självdiagnostik och självbehandling med antibiotika i dessa fall är oacceptabelt.

Ett av de mest använda läkemedlen för detta ändamål är ceftriaxon eller cefazolin för intramuskulär och intravenös administrering. Drogerna tillhör samma grupp antibakteriella medel (cefalosporiner) med en bred täckning av antimikrobiell verkan mot vanliga patogener. Trots de identiska mekanismerna för bakteriedödande verkan är emellertid cefazolin och ceftriaxon inte samma på grund av ett antal viktiga skillnader.

Vad är skillnaden?

Båda antibiotika har använts länge, men ceftriaxon är nyare och upptäcktes ungefär 15 år senare än cefazolin. Under denna tid har två generationer av cefalosporiner förändrats, så ceftriaxon tillhör tredje generationen, cefazolin tillhör första generationen. I praktiken ger detta följande viktiga skillnader:

 1. Antimikrobiellt spektrum. Det är bredare i ceftriaxon, inklusive några stammar av patogen Staphylococcus aureus resistent mot den första generationen av cefalosporiner.
 2. Användningsfrekvens. För cefazolin krävs mer frekvent administrering (från två gånger om dagen). Ceftriaxon är i de flesta fall tillräckligt för att komma in en gång om dagen (1-2 gram), främst beror det på valet till hans fördel. Detta bidrar till att minska vävnadstrauma på injektionsstället och risken för hematomer med intramuskulära injektioner, förenklar behandlingen för öppenvård.

Dessa skillnader gör III-generationsdrogen det bästa valet. Den enda minus är att intramuskulär cefritaxon är mycket smärtsam om pulvret endast späds med vatten för injektion. Därför är det som utspädningsmedel önskvärt att använda en lösning av lidokain. För ett gram pulver behöver du 3,5 ml 1% lösning. Till exempel innehåller det schweiziska läkemedlet Rocephin redan en separat ampull med rätt mängd lösningsmedel, men det är väldigt dyrt.

Rocephin (1 g + 3,5 ml)

Om inhemskt cefritaxon används och det finns bara två procent lidokain, spädas den senare ytterligare med vatten för injektion i ett förhållande 1: 1 (2 ml vatten och 2 ml 2% lidokain kan användas).

Sammanfattningsvis, vad och hur ska man göra för att göra Ceftriaxon-injektionen mindre smärtsam:

 • använd lidokain vid spädning av pulver
 • injicera djupt och långsamt (ungefär en halv minut för 4 ml lösning),
 • växla i olika gluteus muskler.

Innan i / m-användning är det nödvändigt att utesluta förekomst av lidokainallergi. För intravenös injektion som lösningsmedel bör endast sterilt vatten (lidokain inte tillsättas!). Utspädning av ceftriaxon med novokain rekommenderas inte på grund av minskad aktivitet av a / b och ökad risk för allergiska reaktioner.

Vad är starkare och bättre tolererad?

Under de senaste trettio åren har flera jämförande studier av ceftriaxon och cefazolin utförts vid behandling av infektioner med olika lokaliseringar.

Lägre luftvägsinfektioner. Från analysen av behandlingsrapporter är 1092 patienter över 17 år (USA). De som behandlades med ceftriaxon var mindre benägna att få ett annat parenteralt antibiotikum administrerat parallellt, och de behövde en kortare behandlingstid (i genomsnitt 1 dag mindre).

Behandling av urinvägsinfektioner (UTI). Kliniskt var båda antibiotika lika effektiva. Bakteriologiska resultat med kontrollfragment var signifikant bättre med ceftriaxon i förhållande till andelen patogener som dödades. Resultaten visar att ceftriaxon skiljer sig positivt från cefazolin och är effektivt i en enstaka dos per dag i både komplicerat och okomplicerat UTI.

Infektioner i huden och mjuka vävnader. Huvudskillnaden mellan antibiotika var misslyckningsgraden av läkningstest som orsakades av flera patogener samtidigt. Ceftriaxon, på grund av ett bredare aktivitetsspektrum, är mer effektivt vid behandling av blandade infektioner i huden och subkutan vävnad.

Portabiliteten är nästan densamma, det finns tecken på en liten statistisk skillnad i en sällsynt biverkning (illamående och kräkningar) - 4% lägre till förmån för ceftriaxon.

Slutsatser och vad ska man välja?

Med alla fördelar som beskrivs ovan: Endast en injektion per dag och det ökade intervallet av den tredje generationen av aktivitetsspektrumet - ceftriaxon är bekvämare och bättre än cefazolin för behandling av öppenvård. Bristen på smärtinsprutningar jämställs med korrekt utspädning med lidokain och överensstämmelse med rekommendationerna ovan. Kontraindikationer och möjligheten att använda under graviditeten skiljer sig inte åt.

Cefazolin eller ceftriaxon: vilket är bättre?

Cefazolin och ceftriaxon är antibiotika som hör till gruppen av cefalosporiner av olika generationer, men de har en skillnad.

Sådana grupper ordineras vanligtvis om behandling med penicillin-gruppen av antibiotika inte hjälpte. Dessutom används de för behandling av infektionssjukdomar, vilka provocerats av olika patogena mikroorganismer.

En sådan grupp av antibiotika kan skada cellväggarna hos patogena bakterier, vilket är skadligt för dem.

Cefalosporiner är inte giftiga för människokroppen, men är ganska destruktiva för olika bakterier, därför används de för olika åtgärder vid gynekologi, kirurgi, barn, om sjukdomen är komplicerad av infektion.

Beskrivning av varje antibiotikum, liksom deras vittnesbörd

Cefazolin är ett antibiotikum som tillhör den första generationen cefalosporiner. Det har ett smalt spektrum av åtgärder, det har också liten effekt på vissa mikroorganismer.

Detta läkemedel är inte effektivt före: enterokocker, meningokocker, listeri och pneumokocker. Men det är ganska effektivt mot stafylokocker och streptokocker. Med andra ord, sådana droger som hör till gruppen av första generationens cefalosporiner, är destruktiva för gram-positiva bakterier.

Det används ofta före operation som ett profylaktiskt medel. Dessutom används det för att förstöra smittsamma hudsjukdomar, med peritonit, olika infektiösa patologier i urinvägarna och luftvägarna, såväl som med diagnosen sinus.

Ceftriaxon är också ett tredje generations antibiotikum. Det har en stor effekt på mikroorganismer av något ursprung.

Detta läkemedel är förskrivet för behandling av allvarliga sjukdomar av infektiöst ursprung, som uppstår i urogenitalt system, andningsorgan, meningit som provoceras av bakterier, infektiös inflammation i huden, ben, öra, hals, näsa (ENT-organ). Det hjälper också bra, som förebyggande efter operation.

Ceftriaxon har speciella instruktioner för användning.

Trots det faktum att läkaren samlar in en detaljerad historia av patienten under den inledande undersökningen, är det omöjligt att utesluta möjligheten att anafylaktisk chock uppträder. För att rädda en person i det här fallet, kan bara tillhandahållas aktuell medicinsk assistans.

Om det under behandlingsperioden med detta antibiotikum gör ultraljud av gallblåsan, så kommer det att visa deponering av sediment. Efter ett tillfälligt upphörande eller efter avslutad behandling, gör en omprövning, då kommer detta symptom att försvinna. Det är inte heller nödvändigt att genomföra kirurgisk ingrepp, om det finns smärta, kan problemet lösas med användning av droger.

Om läkemedlet används under en längre tid bör du övervaka blodets sammansättning. Terapi med detta antibiotikum utförs endast på sjukhuset.

Så vad är skillnaden mellan dessa två antibiotika, vad är skillnaden mellan dem? Den största skillnaden mellan dem är att tredje generationens cefalosporiner hjälper till i fall där första generationens antibiotika misslyckas.

Av ovanstående kan vi dra en sådan slutsats, deras verkan är annorlunda genom att det första antibiotikumet är mycket svagare än ceftriaxon. Men parallellt med detta verkar dess biverkningar mycket starkare.

Det är viktigt. Cefazolin antibiotikum kan inte användas för vissa förkylningar och ont i halsen.

Därför är det nödvändigt att förskriva en viss medicin baserad på sjukdoms svårighetsgrad och bakteriens känslighet för ett eller annat läkemedel.

Så här applicerar du dessa verktyg

Dessa två antibiotika ska användas i dropp eller strålform. Om det administreras intravenöst eller intramuskulärt, kommer fördelningen på de inre organen att ske jämnt. Under introduktionen av cefazolin i blodet lagras det där, i mängden nittio procent. Och i samma mängd utsöndras i urinen. Men ceftriaxon är bara femtiofem procent utsöndras i urinen, och resten ligger i gallan.

Det är viktigt. Dessa två droger tillverkas i pulverform, för användning är det nödvändigt att späda det.

Utspädning med saltlösning är nödvändig när du behöver förbereda ett läkemedel för att eliminera smärta under injektioner, du måste späda det med lidokain.

Hur man gör skott för barn

Cefazolin-injektioner för barn ska bara spädas med novokain eller lidokain, och du bör välja en som har en stark reaktion mot barnet som en bedövningsmedel. Nästan alltid lidokain är starkare än Novocain.

För tillverkning av en lösning är det därför nödvändigt att applicera det. Om barnet behandlar injektioner normalt kan du göra det en gång med ett läkemedel. Och en annan gång - med en annan, och låt honom säga vilken som är den mest smärtlindrande.

Kan jag använda drogen under förlossningen

Det bör noteras att effekten av cefazolin är bra, det vill säga det påverkar fostret starkt, tränger igenom placentan. På grund av detta kan detta antibiotikum förskrivas endast om det finns ett stort behov av det. Med andra ord, om sjukdomen hotar livet för en kvinna.

De nuvarande forskarna har ännu inte fastställt hur läkemedlet påverkar fostret, så bara du kan bestämma om du ska ta detta läkemedel. Du måste noga väga för och nackdelar.

Test av läkemedlet utfördes på råttor i positionen och han hade ingen effekt på fostrets utveckling. Medfödda defekter var inte. Men hur det kommer att påverka det mänskliga fostret är oklart.

Som redan nämnts kan detta läkemedel penetrera i bröstmjölk, men fann det i små doser. Men om det fortfarande är nödvändigt att ta en kvinna under amning, är det bättre att överföra barnet till artificiell utfodring.

Dessa cefalosporiner kan inte användas i sådana fall:

 • Vid allergiska reaktioner mot komponenterna i ett eller annat antibiotikum. Om patienten är allergisk mot penicillin-antibiotika finns det vanligtvis i tio procent av alla patienter. Detta gäller för den första generationen cefalosporiner, det vill säga cefazolin. Det måste tas mycket noga, helst under överinseende av en läkare. I det här fallet är det bättre att ta ceftriaxon, en allergi mot att den bara kan förekomma hos tre procent av patienterna.
 • Patienter med lever och njurar, för i detta fall ökar tiden för borttagning från kroppen.
 • Nyfödda, eftersom läkemedlet de kommer att visas under en lång tid genom njurarna. Dessutom, om barn har ökad nivå av bilirubin, kan det inte alls tas. Detta gäller för prematura och nyfödda.
 • Under perioden med att bära en baby och amma. Det finns dock situationer när det är nödvändigt att göra detta, då introduktionen bör utföras under överinseende av en läkare. Koncentrationen av läkemedlet i bröstmjölk är låg.
 • Folk i åldern, eftersom läkemedlet är långt utsöndrat från kroppen.
 • Om pengar tas parallellt, för att tona blodet.

Om patienten har njurens patologi, kommer avlägsnandet av cefazolin att ske under en period av en och en halv dag. Om en upprepad dos av läkemedlet under denna tid administreras, ökar dess koncentration i kroppen, och toxiciteten på kroppen ökar. I den här situationen är doktorns konstanta kontroll nödvändig, han kommer att kunna reducera dosen om det behövs, eller sluta behandlingen med detta botemedel alls.

En sak som förenar dem är att instruktionerna anger att vissa utspädningsregler måste följas vid utspädning och dosering måste observeras under användning.

Endast en läkare kan avgöra om det är bättre att använda patienten, cefazolin eller ceftriaxon.

Om patienten inte känner några förändringar bättre under behandlingen, och alla tecken på sjukdomen bara blir värre, måste du sluta ta drogen och gå till en läkare.

Försämringen kan se ut så här: Utseendet på utslag på huden, en ökning av kroppstemperaturen, diarré, illamående, feberinfektion. Under behandlingsperioden och i två dagar efter slutet kan du inte dricka alkohol.

Avviker Cefazolin och Ceftriaxon antibiotika eller är det samma

Behandling av infektiösa och inflammatoriska sjukdomar som orsakas av patogena mikroorganismers penetration i människokroppen kräver användning av moderna antibakteriella läkemedel. Innan vi fortsätter till terapeutiska åtgärder är det nödvändigt att förstå vad Cefazolin och Ceftriaxon är, vad är skillnaden mellan dem och hur man gör rätt val. Ett särdrag hos båda drogerna - som tillhör gruppen cefalosporiner. De ordineras i fall där patogenen är okänslig för penicilliner.

Första generations antibiotikum

Antibiotikumet "Cefazolin" är en av de första generationen antibakteriella läkemedel och har en hög grad av aktivitet i kampen mot stafylokocker och streptokocker. Det används för att förstöra både gram-positiva och gramnegativa bakterier.

Detta antimikrobiella medel har en destruktiv effekt på cellmembranet hos vissa patogena bakterier och används i:

 1. Gynecology.
 2. Urology.
 3. ENT-övning.
 4. Pediatrics.
 5. Som ett medel för att förebygga postoperativa inflammatoriska sjukdomar.

I jämförelse med andra och tredje generationens antibiotika har Cefazolin en låg toxisk toxicitet och ordineras därför ofta för att behandla de minsta patienterna.

Den speciella egenskapen hos den medicinska kompositionen är att den absorberas ganska dåligt i mag-tarmkanalen, och används därför i form av intramuskulära och intravenösa injektioner. Trots det faktum att Cefazolin inte detekteras i centrala nervsystemet, har det visat sig att det tränger in i benvävnad, synovial, pleural och ledvätska. Från läkemedelssammansättningen utsöndras det i urinen, men en liten mängd finns i gallan.

Indikationer för användning Cefazolin är infektiösa och inflammatoriska sjukdomar:

 1. Övre och nedre luftvägarna.
 2. Organ av genitourinary system.
 3. Bukhålan
 4. Purulent inflammation i bröstet.
 5. Infektioner av sår, brännskador.
 6. Postoperativ infektiös inflammation.
 7. STD (sexuellt överförbara sjukdomar) - syfilis, gonorré.
 8. Inflammationer av ben, leder, mjuka vävnader och slemhinnor.

Cefazolin är mycket effektivt vid behandling av endokardit och infektioner i bäckenorganen.

Vad kommer doseringsregimen att vara, bestämmer den behandlande läkaren. Hans beslut baserar sig på resultaten av laboratoriet och instrumentalundersökningen. Specialisten tar nödvändigtvis hänsyn till de enskilda patienternas individuella egenskaper. Utvecklingsstadiet och svårighetsgraden av sjukdomen diagnostiserad.

Cefazolin injektioner är gjorda både inom ambulans och vid öppenvård. Det är önskvärt att en kvalificerad specialist med arbetserfarenhet och kunskap om utspädningsreglerna ska göra injektioner. Under införandet av lösningen framställd av pulveret i glasflaskor klagar patienterna om procedurens smärtsamhet. För avel med anestetika. Detta kan vara Novocain eller Lidocaine.

Det antibakteriella läkemedlet Cefazolin är kontraindicerat hos nyfödda barn och hos patienter som har överkänslighet mot cefalosporiner. Vägran att följa de fastställda reglerna för förfarandet och överträdelse av doseringsregimen leder till utveckling av biverkningar.

 1. Illamående och kräkningar.
 2. Brott mot stolen (diarré).
 3. Candidiasis.
 4. Hud klåda och utslag på typen av urtikaria.

För att undvika obehagliga följder kan du strikt följa instruktionerna från din läkare.

Ett tredje generations antibiotikumläkemedel

Ceftriaxon är ett antimikrobiellt läkemedel som har ett brett spektrum av verkan och tillhör antalet cefalosporiner. Det förstör cellväggen, vilket leder till patogena bakteriers död.

Han är aktiv i kampen mot mikroorganismer:

 • anaerob;
 • aerob;
 • Grampositiva;
 • Gram.

Ceftriaxon är mycket resistent mot beta-laktamas.

Antibiotikum binder perfekt till proteiner, distribueras snabbt i vävnader och vätskor i människokroppen. Detta är av stor betydelse vid behandling av hjärnhinneinflammation, eftersom den aktiva aktiva ingrediensen tränger in i cerebrospinalvätskan. I galla fann de stora koncentrationerna.

Ceftriaxon tränger in i placenta barriären och utsöndras i små mängder med bröstmjölk. Det mesta av drogen utsöndras i urinen, och en liten del av det - med gall och avföring.

Det antibakteriella läkemedlet Ceftriaxon, som är mycket effektivt, ordineras till patienter som diagnostiserats med inflammatoriska infektionssjukdomar:

 1. Mag- och bäckenorgan.
 2. Övre och nedre luftvägarna.
 3. Genitourinary system.
 4. Könsorgan
 5. Sepsis.
 6. Hjärnhinneinflammation.
 7. Pyelonefrit.
 8. Infektioner som påverkar ben och leder, mjukvävnad och slemhinnor.

Antibiotikumet Ceftriaxon används för att behandla smittade brännskador och postoperativa sår.

I enlighet med instruktioner från den behandlande läkaren ges Ceftriaxon-injektioner varje 12 timmar eller en gång om dagen. Funktionerna i doseringsregimen och procedurplanen beror på svårighetsgraden av sjukdomen, utvecklingsstadiet och lokaliseringen av infektionskällan.

Sådan behandling är kontraindicerad hos patienter med överkänslighet mot cefalosporiner.

Brott mot den etablerade doseringsregimen och schemat för procedurerna orsakar biverkningar:

 • illamående;
 • kräkningar;
 • epigastrisk smärta;
 • utveckling av kolestatisk gulsot eller hepatit;
 • pseudomembranös kolit;
 • candidiasis.

I vissa fall kan eventuella brott mot det hematopoietiska systemet, som uppträder som hemolytisk anemi, leukopeni eller trombocytopeni.

Vad är skillnaderna

Trots det faktum att båda drogerna hör till antalet högaktiva antibakteriella läkemedelskompositioner, är det en viss skillnad mellan dem. Först och främst bör det sägas att Ceftriaxone är ett mer modernt läkemedel och har ett brett spektrum av åtgärder. På grund av kompositionernas särdrag är dess användning för behandling av allvarliga infektiösa och inflammatoriska sjukdomar hos nyfödda (även för tidiga) barn tillåtna.

Skillnaden är också i det faktum att:

 1. Den aktiva beståndsdelen i första generations antibiotikum är cefazolin och det andra läkemedlet är baserat på ceftriaxon.
 2. Den första är mer effektiv vid bekämpning av infektioner i urinvägarna, och en modernare komposition används för att bekämpa sjukdomar i övre luftvägarna och infektioner i njurarna.
 3. Inte mindre signifikant skillnad är möjligheten att använda Cefazolin som ett läkemedel i kampen mot peritonit och endokardit.

Utnämningen av ett av de beskrivna antimikrobiella medlen av en specialist baseras på egenskaperna hos den identifierade patogenen, svårighetsgraden av sjukdomen och utvecklingsstadiet. Utan att misslyckas tar läkaren hänsyn till patientens individuella egenskaper, förekomsten av en allergisk reaktion, intolerans eller överkänslighet mot cefalosporiner.

Enligt högt kvalificerade läkare är Ceftriaxone ett mer effektivt (potent) läkemedel. Denna åsikt bygger på resultaten av många experiment och studier. III-generationen cefalosporiner ordineras till patienter i de fall där antimikrobiella medel i den här serien av den första generationen inte klarar av uppgiften och visar en låg effektivitet.

Cefazolin används för att behandla sjukdomar som orsakas av stafylokocker och streptokocker, medan Ceftriaxon har ett bredare handlingssätt och kan hantera meningokockinfektion, sepsis, peritonit.

Olika och doseringsregim av droger. Om Ceftriaxon kan injiceras en gång om dagen, efter dosens inställning av din läkare, administreras Cefazolin för första gången i dubbel dos, följt av en etablerad behandlingsregim.

Antibiotikum från första generationen klarar sig lätt med inflammatoriska processer som förekommer mot bakgrund av infektion, och det mer moderna läkemedlet används ofta som ett medel för förebyggande i preoperativa och postoperativa perioder:

 1. Ceftriaxon utmärks av hög grad av effektivitet i kampen mot infektiösa och inflammatoriska sjukdomar i ben, leder och bukorgan, och Cefazolin har det välförtjänta förtroendet hos läkare och patienter som var tvungna att hantera njursjukdomar.
 2. Cefazolin har visat sig vid behandling av inflammation på grund av infektion i paranasala bihålor. Det ska dock inte användas som ett läkemedel som du kan bli av med influensa, tonsillit. Droger elimineras från kroppen på olika sätt. Merparten av Cefazolin (mer exakt 90%) extraheras med urin (urin) och 40% av Ceftriaxon utsöndras från patientens kropp med gall.

Båda läkemedlen finns i pulverform, förpackad i glasflaskor och avsedda för parenteral administrering. Injektioner ges intramuskulärt eller intravenöst. En särskiljande egenskap är ömhet, med rodnad vid platsen för Ceftriaxon injektion oftare och ett litet ödem utvecklas.

Studier av recensionerna kvar till läkare och kvalificerade läkare kan du se att de alla positivt karakteriserar både Cefazolin och Ceftriaxone. Experter i många fall litar mer på första generationens antibiotikum. Detta beror på dess låga toxicitet. När det gäller svåra infektioner eller den postoperativa perioden är Ceftriaxon, som har ett bredare spektrum av verkan, oftast föredragen.

Toksiciteten hos antibiotikumet "Ceftriaxone", dess förmåga att tränga in i placentaskärmen gör läkare med ökad försiktighet och endast i extrema skäl att förskriva läkemedlet till kvinnor som befinner sig i graviditetstillstånd. Sjuksköterskor som har ordinerats Cefazolin- eller Ceftriaxon-injektioner, överför ammande barn till artificiell utfodring, som del av antibakteriella läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Cefazolin används som ett effektivt sätt att bekämpa infektioner hos barn som är unga som 1 månad.

Båda läkemedlen är godkända för användning enligt strikt ordination av den behandlande läkaren, som kommer att vara övertygad om att det inte finns kontraindikationer och kommer att bestämma graden av känslighet hos den upptäckta patogena mikrofloran.