Hur man behandlar stafylokocker? 12 bästa läkemedel för behandling av stafylokocker

Människokroppen kan tjäna som ett hem för tusentals mikrober och bakterier, och detta grannskap slutar inte nödvändigtvis med sjukdomen. Immunitet skyddar oss, hindrar aktiviteten hos oinvidda gäster och tvingar dem att följa reglerna för god smak. Staphylococcus är inget undantag; Det finns normalt i ungefär en tredjedel av världens befolkning, men manifesterar sig inte för tillfället.

Försvagning av immunitet, banal hypotermi eller närvaron i kroppen av en annan infektion mot vilken antibiotika användes - det är anledningen till att stafylokocker kan gå på offensiven. Därför är det viktigt att förstå två saker: man kan inte behandlas med antibiotika i händelse av den minsta indispositionen eller en förkylning, och det är helt enkelt meningslöst att använda dem mot stafylokocker för profylax. Du kommer fortfarande inte att bli av med bärartillståndet, men du kommer att bekanta dig med din stafylokocker med antibakteriella läkemedel och förnya deras effektivitet i framtiden när de kan behövas.

Den enda rimliga åtgärden för att förhindra stafylokockinfektioner är lokal sanering av huden, slemhinnorna och övre luftvägarna under årets kalla tid samt att ta mediciner som stärker immunsystemet. Utnämning av antibiotika är endast berättigad vid svåra livshotande sjukdomar: lunginflammation, endokardit, osteomyelit, flera purulenta abscesser på huden och i mjukvävnad, kokar i ansiktet och huvudet (i närheten av hjärnan). Men innan man väljer ett antibiotikum mot stafylokocker producerar en kvalificerad läkare alltid bakteriekulturen.

I den sanitära epidemiologiska stationen samlas bakteriekulturen från platsen för stafylokockinfektion hos dermatoventologiska läkemedelscentraler eller läkare på en specialiserad specialist (ENT, hudläkare, gynekolog, urolog, pulmonologist, gastroenterolog, infektionssjukdomsspecialist). Detta kan vara en vattpinne från struphuvudet, purulent abscess på huden, vagina eller urinröret, liksom ett prov av blod, sputum, urin, saliv, magsaft, spermier och andra kroppsvätskor.

Det resulterande materialet placeras i ett näringsmedium, efter ett tag multiplicerar kolonin av stafylokocker och laboratorie tekniker kan bestämma vilken typ av patogen som är och vilka antibiotika det är känsligt för.

Resultatet av såning ser ut som en lista där ett av bokstavsymbolerna står mittemot namnen på alla aktuella antimikrobiella ämnen:

S (mottaglig) - känslig;

I (mellanliggande) - måttligt känslig;

R (resistent) - resistent.

Bland antibiotika från "S" -gruppen eller i extrema fall "I" väljer den behandlande läkaren ett läkemedel som patienten inte har behandlat någon sjukdom för de senaste åren. Så mer sannolikt att lyckas och undvika stafylokocks snabb anpassning till antibiotikumet. Detta är särskilt viktigt när det gäller behandling av långvariga och ofta återkommande stafylokockinfektioner.

Antibiotika och Staphylococcus

Faktum är att det bara finns en enda anledning till att använda antibiotika mot en så stabil och flexibel patogen som stafylokocker. Den förväntade nyttan kommer att överstiga den oundvikliga skadan. Först när infektionen har fyllt hela kroppen, har gått in i blodomloppet, orsakat feber och det inte finns tillräckligt med naturliga försvar för att besegra sjukdomen, måste man tillgripa antibakteriell behandling.

Men det finns tre tvingande skäl att vägra antibiotika vid behandling av stafylokocker aureus:

Endast andra och tredje generationen cefalosporiner, halvsyntetiska penicilliner (oxacillin, meticillin) och de mest kraftfulla moderna antibiotika (vankomycin, teikoplanin, fuzidin, linezolid) kan hantera vissa typer av patogener, till exempel Staphylococcus aureus. Att tillgripa extrema medel måste alltmer, för att under de senaste 5-10 åren muterade stafylokocker och förvärvade enzymet beta-laktamas, med vilket de framgångsrikt förstörde cefalosporiner och meticillin. För sådana patogener finns termen MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus) och det är nödvändigt att förstöra dem med kombinationer av läkemedel, till exempel Fuzidina med Biseptol. Och om en patient okontrollerat använde antibiotika före förekomsten av en omfattande stafylokockinfektion, kan patogenen vara okänslig;

Oavsett hur effektivt antibiotikumet kan vara, är effekten av dess användning mot stafylokocker nästan alltid temporär. Till exempel, med furunkulos efter framgångsrik botning av en infektion hos 60% av patienterna, återkommer sjukdomen, och det är inte längre möjligt att hantera det med hjälp av samma läkemedel, eftersom patogenen har anpassat sig. Självklart är ett sådant pris värt att betala endast för att "komma ur toppen", när det är helt enkelt omöjligt att stabilisera patientens tillstånd med en klamfett utan ett antibiotikum;

Antibiotika väljer inte offer - förutom de bakterier mot vilka du använder dem förstör de andra mikroorganismer, inklusive de som är användbara. Långtidsbehandling med antibakteriella droger provar nästan alltid dysbakterier i organen i mag-tarmkanalen och i urogenitala området och försvårar även risken för aktivering av andra infektioner som finns i kroppen i form av vagn.

Är det möjligt att helt bli av med staph?

Låt oss säga genast - nej, det är omöjligt. Endast i mycket sällsynta fall, när stafylokocker kom på ett litet område av huden, och den mänskliga immuniteten aktiverades av någon anledning lyckas makrofagerna klara av den objudna gästen, och sedan pratar de om "transportbärarens stafylokocker". Om en sådan situation upptäcks, då av en slump. Ofta hanterar patogen att få fotfäste på den nya platsen, speciellt om kontakten var omfattande (simning i den förorenade dammen med smittade kläder, sängkläder och handdukar). En stafylokock som förvärvas på ett sjukhus, dagis, skola eller sommarläger bor vanligtvis i kroppen för livet.

Varför blir immuniteten hos ett friskt barn eller en vuxen av med denna farliga bakterie? Eftersom det inte finns några objektiva skäl till detta tills bärartillståndet blir en sjukdom. Staphylococcusen, som sitter blygsamt i hörnet, väcker inget intresse för immunsystemet, leukocyter och makrofager förklarar inte en jakt på den och de nödvändiga antikropparna produceras inte i blodet. Men vad ska man göra om ett barn får stifthumor i mitten varje höst eller vinter, eller en tjej som känner till närvaron av en skadlig bakterie i kroppen, planerar att bli gravid?

I dessa fall är det nödvändigt att tillgripa immunostimulerande terapi och rehabilitering av tillgängliga problemområden: svalg, nasofarynx, hud, vagina. Sådana åtgärder kommer inte att tillåta dig att bli av med stafylokocker permanent, men kommer avsevärt minska antalet kolonier och minska risken för överföring av transport till en farlig sjukdom.

Vad är rehabilitering av stafylokocker?

Förebyggande rehabilitering är en mycket effektiv åtgärd, som det rekommenderas att regelbundet tillgripa alla bärare av stafylokocker. Medarbetare av barns utbildningsinstitutioner och medicinska institutioner, två gånger om året, passerar nasalpinnen, och om resultatet är positivt genomförs omorganisationen och sedan tas analysen igen och försöker uppnå en fullständig frånvaro av stafylokocker i övre luftvägarna. Detta är mycket viktigt, eftersom det enda sättet att försäkra sig mot patogenens spridning av luftburna droppar.

Om du eller ditt barn upprepas av tonsillit, furunkulos och andra inflammatoriska sjukdomar varje år, orsakad av (enligt testresultat och inte baserat på ditt gissningsarbete) det bara är stafylokocker, är det värt att fylla på första hjälpenpaketet med lokala sanitetsanläggningar. Med användning av dessa läkemedel utförs gurgling, nasal instillation, införande av bomullspinne i näspassagerna, bevattning eller douching i könsorganet, gnidning och smörjning av huden eller slemhinnorna, beroende på bärarens placering. För varje fall måste du välja lämplig version av drogen och följ noga instruktionerna.

Här är en lista över alla effektiva lösningar och salvor mot stafylokocker:

Oljelösning av retinolacetat (vitamin A);

Urval av antibiotika för stafylokocker: Principer för val av läkemedel för behandling av infektion

Denna artikel kommer att diskutera antibiotika för stafylokocker, liksom andra sätt att behandla denna sjukdom. Många vuxna och barn tar ett prov för stafylokocker för att få tillträde till arbetsplatser och träningsplatser, men få människor vet vad den här sjukdomen är och varför den är så farlig. Med sjukdomens huvudegenskaper och principerna för dess behandling kommer vi att bekanta läsaren vidare.

Vad är stafylokocker

Staphylococcus kallas en villkorligt patogen mikroorganism med en sfärisk form som lever i kolonier av sin egen art. I ett normalt tillstånd av immunitet lever stafylokocker i människokroppen utan att orsaka några patologiska reaktioner, men med en minskning av immuniteten kan de orsaka smittsam skada på organ och vävnader. Fyra arter av denna bakterie kan vara farliga för människor:

 • Saprofytisk stafylokocker;
 • Hemolytisk Staphylococcus;
 • Epidermal Staphylococcus;
 • Staphylococcus aureus.

Enligt medicinsk statistik är upp till 35% av världens befolkning permanenta bärare av denna bakterie. Samtidigt varierar antalet sjukdomar som orsakas av stafylokocker från små hudskador till svåra patologiska tillstånd med hög risk för dödsfall.

Olika typer av bakterier orsakar skador på olika delar av kroppen. Exempelvis fyller saprofytisk stafylokocker vanligtvis urinröret, och när hypotermi (och efterföljande minskning av immunitet) orsakar dess okontrollerade reproduktion cystit. Hemolytisk stafylokocker kan påverka olika organ och system, ofta orsakar bakterierna av denna art purulent inflammation. Epidermala stafylokocker finns normalt i små koncentrationer på huden, men kan på allvar påverkas hos personer med försvagade immunförsvar. Staphylococcus aureus påverkar oftast hud och slemhinnor i övre luftvägarna.

Således kan termen "stafylokocker" förstås som olika patogena organismer som orsakar en infektionsskada av organismen. Alla stafylokocker hör till gram-positiva organismer, så deras känslighet mot antibiotika är i stort sett densamma, men för varje art finns deras egna nyanser av läkemedelsbehandling.

Hur man behandlar stafylokocker

Staphylococci är bakterier, så den enda effektiva åtgärden för deras förstörelse är behandling med antibiotika. Vid beslut om nödvändig behandling gäller dock regeln "förväntad nytta mer än sannolik skada". Faktum är att antibiotika har en negativ inverkan på patientens kropp, speciellt levern, och milda stafylokockinfektioner kan utföras utan dem vid sanering av det drabbade området och förstärkning av immunsystemet.

Antibiotika för behandling är nödvändiga om det finns ett direkt hot mot patientens liv: till exempel finns det pustulära lesioner i ansiktet, halsen, huvudet - det vill säga, i närheten av hjärnan, eller om det finns tecken på blodinfektion. Även behandling med antibiotika är motiverad vid utveckling av lunginflammation och endokardit, osteomyelit.

För att bestämma typen av infektion och förskriva läkemedlet är det inte tillräckligt att utvärdera patologins symptom, eftersom i olika sjukdomar kan de vara likartade. Behandling av stafylokocker bör startas med en bakteriekultur.

För att producera bakposeva tas ett prov från infektionsstället - till exempel, ett smärta från struphuvudet tas vid stafylokocker i halsen, om en lesion observeras på huden - ett smärta från abscessytan tas. Ett urval av urin, saliv, blod, sperma, cerebrospinalvätska och andra kroppsvätskor kan också användas för analys.

Efter att analysen har tagits, sås bakteriekulturen i ett näringsmedium, vilket gör det möjligt att bestämma den specifika typen av patogen och också för att bestämma vilka antibiotika som är mest effektiva för dess förstöring. Det är viktigt att samla patientens mest kompletta historia, eftersom Av alla de läkemedel som patogenen är känslig är den som patienten inte använde de senaste åren av sitt liv valt. Detta görs för att undvika bildandet av okänsliga stammar av bakterier som ett resultat av beroende.

Grundläggande principer för antibiotikabehandling

Det är viktigt att förstå att antibiotika för stafylokocker är det enda sättet som kan förstöra patogenen. Men när man behandlar dessa läkemedel är det viktigt att samtidigt stärka kroppens immunitet, därför är det lämpligt att utföra komplex terapi, inklusive vitaminkomplex, och andra medel för att stärka immunförsvaret.

Det är omöjligt att nämna vilket läkemedel som fungerar bättre än de andra, eftersom bakterier är organismer som ständigt muterar, förvärvar motstånd mot vissa droger och förlorar till andra. Därför är det så viktigt att utföra ett preliminärt bakvatten för att korrekt välja det aktiva ämnet för den föreskrivna behandlingen.

Förutom antibiotika, för stafylokockinfektion, tillämpas proceduren för lokal rehabilitering. Det kan dock endast användas om lesionen är liten i storlek och kroppens immunitet är relativt bevarad - till exempel med små utslag i huden.

Sanitet kan också användas som profylaktisk om infektionen påverkar samma område - till exempel slemhinnan i halsen eller näsan, men endast om patienten fortfarande är frisk. Vid första tecken på infektion bör antibiotikabehandling initieras.

För lokal sanering är sådana beredningar som gel med aloe vera, jesfransk buljong, furatsilinösning, borsyra, lösningar av kaliumpermanganat eller blå, fucorcin, oljelösning av vitamin A lämpliga. Beroende på platsen kan du välja olika medel bättre att rådgöra med din läkare.

Staphylokocktoxoid

Staphylokocktoxoid är inte ett antibiotikum mot stafylokocker, men en specifik immunmodulator som används vid behandling av stafylokockinfektioner. Det används tillsammans med antibiotikabehandling för att samtidigt förstöra sjukdoms orsakssamband och bilda immunitet mot den.

Anatoxin är en produkt av bakterier odlade i laboratoriet som, när de introduceras i kroppen, stimulerar immunsvaret. Således förbättras immuniteten och strider mot redan existerande patogena stafylokockkolonier. Den negativa effekten av detta verktyg är en ganska stor sannolikhet för allergiska reaktioner, liksom en tillfällig ökning av temperatur och sjukdom med introduktionen av den första injektionen.

klaritromycin

Klaritromycin är ett antibiotikum för behandling av stafylokocker, som tillhör gruppen makrolider. Det är särskilt effektivt i kampen mot Staphylococcus aureus. Drogen penetrerar genom bakteriens skyddande vägg, förstör dess kärna och förstör därmed. Klaritromycin kan användas för att behandla infektioner i övre luftvägarna och i struphuvudet samt för pustulära sjukdomar i huden och subkutan fett.

Begränsningar av användningen av detta läkemedel är leversvikt, eftersom läkemedel hänvisar till hepatotoxiska. Av samma anledning rekommenderas det inte att applicera det på utmattade patienter, barn under 6 månader. Under graviditeten används den endast i extrema behov, och det rekommenderas att vägra amning vid administreringstillfället.

Under mottagningen kan det vara ganska starka biverkningar, såsom yrsel, sömnlöshet, hudutslag, illamående, kräkningar. Dessutom kan läkemedlet orsaka en allergisk reaktion, så användningen kräver stor omsorg och observation av en läkare.

amoxicillin

Amoxicillin är ett bredspektrum antibiotikum som tillhör en stor grupp penicilliner. Detta läkemedel används ofta för att behandla sepsis orsakad av staphylococcus aureus. Läkemedlet används i kirurgisk praxis för förebyggande av postoperativa komplikationer och infektioner.

Amoxicillin är kontraindicerat för användning hos gravida kvinnor, liksom personer som lider av intolerans mot penicillinantibiotika. Biverkningarna av dess användning kan inkludera utveckling av superinfektion - d.v.s. bakteriebelastning, immun mot behandlingen av detta läkemedel och dyspeptiska fenomen som orsakas av kroppens naturliga mikroflora.

furazolidon

Antibiotikum Furazolidon är oumbärligt för Staphylococcus aureus hos vuxna sedan Detta syntetiska läkemedel dödar effektivt bakterier, som i de flesta fall inte har motstånd mot det.

Man bör emellertid komma ihåg att detta antibiotikum hör till ett brett spektrum av läkemedel, därför kan kroppen efter mikrofonen lida av mikrofloran. Dessutom är läkemedlet ganska giftigt, så kursen är nödvändig i kombination med grupp B-vitaminer för att förhindra skador på nervsystemet och hepatoprotektorer.

Läkemedlet är kontraindicerat hos personer med njurar, lever, nervsystemsjukdomar. Biverkningar orsakade av furazolidon är livsmedelsstörningar (patologisk minskning av immunitet), liksom svåra allergiska reaktioner.

vankomycin

Vancomycin är guldstandard för inflammation orsakad av stafylokockinfektion. Läkemedlet tillhör gruppen glykopeptider och är effektiv mot ett brett spektrum av bakteriella patogener, inklusive stafylokocker. Drogen kan emellertid orsaka allvarliga allergiska reaktioner, och därför är det inte möjligt att använda det i alla patienter, och det första intaget bör endast ske under medicinsk övervakning.

Läkemedlet används inte hos patienter med lever- och njursjukdom, gravida kvinnor, nyfödda och äldre. Applicering på patienter med försvagad kropp ska endast ske när det är absolut nödvändigt och på sjukhuset.

Behandling av resistenta stammar

Resistensen av bakterier utvecklas oftast till penicillin antibiotika, men former som är resistenta mot andra droger finns också. Oftast används läkemedelsresistenta levofloxacin och roxitromycin, som dödar även muterade bakterier, mot resistenta infektionsformer.

Levofloxacin tillhör fluorokinolongruppen av läkemedel och har en ganska imponerande lista över mikroorganismer mot vilka den är effektiv. Dess effektivitet gör det möjligt för den framgångsrika behandlingen av även blandade former av infektioner. Det har dock vissa begränsningar för användningen: För det första är det ett barns och ålderdom, graviditetstillstånd. Dessutom ska Levofloxacin inte användas till patienter med psykos, diabetes, njurs- och leverinsufficiens, liksom de som är benägna att anfalla.

Roxitromycin Lek tillhör gruppen av bredspektrummakrolider. Läkemedlet är kontraindicerat hos gravida kvinnor och patienter med hög risk att utveckla allergiska reaktioner. I allmänhet är läkemedlet lågt giftigt och biverkningar kräver inte att läkemedlet avbryts och stoppas genom symptomatisk behandling.

När resistenta stammar hittas, tar behandling vanligtvis längre än vanlig staphylokockinfektion. Under behandling och efter symptomförsvinnandet är det nödvändigt att upprepade tester för bakteriologisk inokulation är nödvändiga för att undvika utveckling av återfall.

Staphylococcus behandling regler

Huvudregeln för att förhindra staphinfektion är personlig hygien. Händerna bör tvättas oftare, särskilt innan man äter, efter att ha gått på toaletten och på offentliga platser. Gnugga inte dina ögon med smutsiga händer eller dra dem i munnen. Vid mottagande av öppna sår kan de behandlas och stängas så snart som möjligt med sterila förband tills fullständig läkning.

Om en av familjemedlemmarna är sjuk med en stiftinfektion, måste alla som är i nära kontakt med honom göra en diagnos och föreskriva en förebyggande behandling. Det rekommenderas att friska familjemedlemmar vid patientbehandling ska använda personlig skyddsutrustning (gasbindningar) i kontakt med en sjuk relativ och byta sängkläder och handdukar oftare. Uteslutet matintag från samma bordsduk, kyssar och andra nära kontakter.

Vid förskrivning av antibiotika är det viktigt att dricka hela föreskriven kurs, eftersom annars kan bakterien bli resistent och visa sig i ett återfall väldigt snart efter att pillret har stoppats. Undantagen är fall av individuell intolerans - då ordinerar läkaren ett annat medel för behandling.

Antibiotika påverkar levern negativt, så under behandlingen är det viktigt att inte ladda det med ytterligare skadliga ämnen. Därför behöver patienten följa en diet - äta mer köttbuljonger, dietkött, spannmål, spannmål. Möjligheten till alkoholkonsumtion under hela behandlingsperioden och rehabilitering är helt utesluten.

En staphinfektion är alltså en ganska farlig sjukdom, särskilt om den inte hittar tid och adekvat behandling. Vid val av antibakteriell behandling är det viktigt att genomgå en preliminär diagnos för att bestämma det mest effektiva läkemedlet. Under behandling med antibiotika är det nödvändigt att följa medicinska rekommendationer för att inte ytterligare skada kroppen.

Förberedelser för kampen mot stafylokocker

Ett prov för närvaro av stafylokocker i kroppen krävs för att passera till vuxna och barn för att få tillgång till arbets- och träningsplatser. Men få människor vet vilken sjukdom som är farlig.

Vad är stafylokocker

Staphylococcus är en bakterie som kommer från den yttre miljön till slemhinnan och huden hos en person. Med nederlag i kroppen kan stafylokocker orsaka olika sjukdomar. Infektion är farlig för gravida kvinnor och nyfödda, såväl som för personer med låg immunitet. I medicin finns tre dussin bakterier som har olika grader av exponering och aktivitet.

Tre huvudtyper

 1. Epidermal - anses vara en del av hudens normala mikroflora, men för nyfödda och personer med låg immunitet, med cancer är det farligt.
 2. Gyllene - formad på huden och slemhinnan i övre luftvägarna;
 3. Saprophytic - fortskrider i urinröret, orsakar blåsor.

Farmaceutiska läkemedel för stafylokocker

Förebyggande är användningen av mediciner som stärker immunsystemet, personlig hygien och användningen av antibakteriella medel. Valet av antibiotika beror på resultatet av bakteriell ympning. För att bli av med Staphylococcus aureus är det nödvändigt att ta antibiotika, men med furunkulos blir resultatet tillfälligt, eftersom efter behandlingens slut är ett återfall möjligt med resistens mot detta läkemedel. Använd därför i detta fall ett annat läkemedel för stafylokocker.

klaritromycin

Detta är ett bredspektrum antibiotikum. Det har utmärkta farmakologiska åtgärder. Drogen stoppar syntesen av proteinbakterier, kommer in, förstör kärnan. Klaritromycin används för att behandla pyoderma vid inflammatoriska sjukdomar i övre luftvägarna. Under utfodring och i de sista graviditetsstadierna rekommenderar läkare inte att ta det. Användningen av ett kraftfullt medel mot Staphylococcus aureus förekommer endast i de fall där nyttan för moderen är högre än risken för det ofödda barnet.

azitromycin

Det ordineras för behandling av inflammation i övre luftvägarna. Genom sin effekt inhiberar den proteinsyntes, tillväxt och reproduktion av stafylokocker. Den kan användas för behandling under graviditet, men under en noggrann övervakning av en läkare. Användning under amning rekommenderas emellertid inte.

vankomycin

Antibiotikum bekämpar Staphylococcus aureus. Läkemedlet utsöndras inte från kroppen. Det ska inte förbrukas under de tre första månaderna av graviditeten, men i de senare linjerna används den för viktiga indikationer.

amoxiclav

Preparatet i form av ett vitt eller gulaktigt pulver löses i vatten. Det används för att behandla stafylokockinfektioner i övre luftvägarna, cystit, hudinfektioner. Det är omöjligt att utföra läkemedelsbehandling under de tre första månaderna av graviditeten, i senare linjer och under amning bör endast användas som en sista utväg. Barn Amoxiclav utsedd från två månader.

linkomycin

Resultatet av ett antibakteriellt medel beror helt på dosen: den stoppar tillväxten av stafylokocker i små doser, i stora doser provocerar den sin död. Drogen - ett vitt pulver med en bitter eftersmak löslig i vatten.

Det ordineras för purulenta, inflammatoriska processer: flegmon, abscess, osteomyelit. Det rekommenderas inte att ta under graviditet och under amning. Barn upp till en månad är förbjuden. I den orala formen ges inte till patienter yngre än 6 år.

ceftriaxon

Det är kontraindicerat hos gravida kvinnor under de första tre månaderna, men i senare linjer kan det användas under ledning av läkare. Tillåtet att ta emot behandling av stafylokockinfektion hos nyfödda.

levofloxacin

Läkemedlet hanterar effektivt Staphylococcus aureus. Det praktiseras för behandling av stafylokock lunginflammation, såväl som i kombination i kampen mot tuberkulos. Extremt noggrant används vid behandling av sjukdomar hos äldre.

Instruktioner för användning av antibiotika

Innan du börjar ta antibiotika måste du göra en grundlig undersökning.

Doseringen av läkemedlet ordineras individuellt av den behandlande läkaren. Det är omöjligt att avbryta självbehandling, eftersom bakterier utvecklar resistens mot antibiotikumet. Eventuella obehöriga handlingar med droger leder till dysbios eller till lever och njurar.

I regel är den lägsta behandlingssättet en vecka. I mer komplicerade fall varierar perioden 7-30 dagar.

Kontraindikationer och restriktioner

Under behandlingen måste du följa en viss diet, eftersom vissa produkter kan försvaga eller tvärtom öka effekten av läkemedlet. Till exempel är användning av mjölk, godis, juice, yoghurt, bullar, alkohol inte tillåtet. Läkemedlet ska inte tvättas med soda, kaffeinnehållande drycker.

Alternativa metoder för hantering av stafylokocker

I den svaga formen av sjukdomen kan du använda dessa droger:

 • Bakteriella lysater som påverkar produktionen av antikroppar mot stafylokocker. De är harmlösa för hälsan och provocerar inte beroende, men priset är väldigt högt.
 • Klorofyllipt - antiseptisk, vilket minskar inflammationen på grund av en blandning av klorofyll från eukalyptusblad. I små doser tas den för smittsam tarmsjukdom. Den kan användas av vuxna och barn från 12 år.
 • Preparat innehållande aloe vera, vilket ökar kroppens immunitet. Det används vid behandling av furunkulospustler. Det tar bort puffiness, lindrar smärta.
 • Galavit - läkemedlet har en antiinflammatorisk effekt. Det ökar kroppens immunitet. Galavit används för barn från 6 år, liksom under graviditet och amning. Formlösning: Pulver för tillverkning av injektionsvätska, piller, ljus.

Dessutom föreskrivs hormonella läkemedel som en av metoderna för att behandla en staph-infektion. De ger kroppen en impuls för att ha en skadlig effekt på bakterier. Oftast ordineras de i kombination med antibiotika, men de ska inte användas för omfattande stafylokocker.

vaccinationen

Det finns ett staph-vaccinering, som produceras i 1 ml ampuller. Detta är ett komplex av lösliga termostabila antigener härrörande från mikrobiella celler i bakterien. Vaccinet provocerar bildandet av antimikrobiell anti-stafylokock immunitet. Hon kan vaccinera barn från 6 månader.

Dessutom finns en vaccin staphylo-proteo-pseudo-purulent adsorberad vätska. Den innehåller stafylokockantitoxin, cytoklasmiskt antigen av stafylokock, Pseudomonas antitoxin, ett polyvalent skyddsantigen. Det används för att förhindra septiska exacerbationer hos patienter från 18 till 60 år. Det administreras subkutant till patienter med isolerade skador och slutna frakturer, såväl som under planerade operationer.

Som regel sätter stafylokocker på huden rot och med god immunitet provocerar inga sjukdomar, en person kan helt enkelt vara hans bärare. Men glöm inte att du inte kan kämpa självständigt med staphylococcus antibiotika. Detsamma gäller injektioner, eftersom de kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner som kan vara dödliga utan professionell medicinsk vård.

Antibiotika för Staphylococcus aureus

Staphylococcus orsakar suppuration och matförgiftning. Deras obehagliga kännetecken är att antibiotika för Staphylococcus aureus nästan inte hjälper. Nu blir de av med infektionen med hjälp av ett extremt begränsat antal droger som mikroben inte lyckats anpassa sig till.

Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus) är den starkaste patogenen. Det är resistent, högaktivt, resistent mot många antimikrobiella mikroorganismer. Denna bakterie är en frekvent källa till sjukhusinfektioner och smittsamma sjukdomar som utvecklas hos personer med nedsatt immunförsvar.

Vad är Staphylococcus aureus?

Staphylococci är bezggutikovye, som inte bildar en spore, färgas av Gram i lila färgkulor bakterier. Under en stark ökning kan man se att mikroorganismerna är ordnade i par, i form av kedjor eller är förbundna med varandra i likhet med druvor.

Staphylococcus kan leva i ett brett temperaturområde, men föredrar 31-37 ° С och icke sura Ph. Mikrober är inte rädda för torkning, dör inte under verkan av antimikrobiella lösningar och saltlösningar. Staphylococci är aeroba mikroorganismer - de behöver inte syre för att överleva.

Staphylococcus aureus lever huvudsakligen hos människor. Infektionsbärare är upp till 40% av befolkningen. Mikroben sätter sig i halsen, mindre ofta i vagina, i armhålorna, i perineum och mycket sällan i tarmarna. Staphylococcus aureus finns i 15-procentiga kvinnors vagina. Under regula multipliceras bakterier snabbt, vilket kan orsaka giftigt chocksyndrom.

När det gäller Staphylococcus aureus kan bakteriokarriären vara permanent eller tillfällig - det beror på bakteriekulturens stabilitet och aktiviteten hos den mikrobiella floran som konkurrerar med den.

Speciellt finns det många bärare av stafylokocker bland sjukvårdspersonal, människor som tar droger, personer med proteser, inklusive proteser, eftersom dessa kategorier av befolkningen ofta utsätts för mikrotrauma som bryter mot hudens integritet.

Funktioner av antimikrobiell terapi

Motståndet hos bakterier mot negativa miljöförhållanden och medicinska substanser tillhandahålls av en extremt stark cellvägg innehållande en naturlig polymer - peptidoglykan. Ett av de största problemen med modern medicin är att de flesta antibakteriella medel inte kan övervinna denna barriär.

Staphylococcus aureus får snabbt immunitet mot ett ökande antal antibiotika. Till exempel bildades motstånd mot salter av bensylpenicillin på bara fyra år.

Efter det började andra antibiotika börja användas för behandling: tetracykliner (dosicykliner) och makrolider (Erytromycin, Clarithromycin, Roxithromycin. Mycket snart återkom resistenta stammar och drogerna förlorade sin effektivitet igen.

Mikroorganismen lär sig snabbt att förstöra antibiotika, som producerar speciella enzymer. Så motstånd mot meticillin - det första halvsyntetiska penicillinet - utvecklades på bara ett år med användning av läkemedlet på sjukhus.

Nu svarar inte upp till 40% av Staphylococcus aureus-kulturer på meticillin på de flesta sjukhus. Vid extrakliniska tillstånd är de meticelliskt resistenta stammarna mycket mindre vanliga, med undantag för vissa sociala grupper av befolkningen, inklusive de som tar droger.

Antimikrobiella läkemedel, utrotande stafylokocker

Jag har varit engagerad i upptäckt och behandling av parasiter i många år. Jag kan med säkerhet säga att nästan alla är infekterade med parasiter. Bara de flesta är extremt svåra att upptäcka. De kan vara var som helst - i blodet, tarmar, lungor, hjärta, hjärna. Parasiter slukar dig bokstavligen från insidan samtidigt som du förgiftar kroppen. Som ett resultat finns det många hälsoproblem, vilket minskar livet för 15-25 år.

Det största misstaget - dra ut! Ju tidigare du börjar påverka parasiter, desto bättre. Om vi ​​pratar om droger är allt problematiskt. Hittills finns det bara ett riktigt effektivt anti-parasitiskt komplex, det här är Toximin. Det förstör och sveper från kroppen av alla kända parasiter - från hjärnan och hjärtat till lever och tarmar. Inget av de befintliga drogerna kan det här längre.

Inom ramen för det federala programmet, vid inlämning av en ansökan till 12 oktober. (inklusive) varje invånare i Ryska federationen och CIS kan få ett paket med Toximin gratis!

Antibiotika mot Staphylococcus aureus ordineras för svåra former av sjukdomen. Varje läkare kan ordinera dem: terapeut, kirurg, otolaryngologist.

Utsöndring (destruktion) - ett standardbehandlingsschema som syftar till fullständig rening av människokroppen från en specifik mikrobe, i detta fall från Staphylococcus aureus.

Tabell: läkemedel för behandling av infektioner orsakade av Staphylococcus aureus:

Antibiotika för behandling av resistenta stammar

Bensylpenicillin är det valfria läkemedlet för sjukdomar orsakade av Staphylococcus aureus. Läkemedelsreserven för intravenös administrering - Wanmiksan.

De flesta kulturer av Staphylococcus aureus är resistenta mot bensylpenicillin, men vissa penicilliner och cefalosporiner kan fortfarande användas framgångsrikt vid behandling av stafylokockinfektioner.

Kombinerade läkemedel, som inkluderar penicilliner och beta-laktamashämmare, är effektiva mot Staphylococcus aureus. De används i blandade infektioner.

Cephalospariner ordineras till patienter som är allergiska mot penicilliner. De kan också orsaka allergier, så de ordineras med försiktighet, speciellt om reaktionen mot penicillin var våldsam.

Säkrare i detta avseende, den första generationen cefalosporiner - Cefazolin och andra. De är billiga och ganska aktiva. Cefalosporiner dödar ett stort antal mikroorganismer. För behandling av inte allvarliga infektioner rekommenderas Dicloxacillin och Ospexin oralt.

För behandling av infektioner orsakade av Staphylococcus aureus kan du använda några droger, om stammen inte har motstånd mot dem.

Tavanic och Roxithromycin används för att förstöra resistenta stammar.

Tavanic - tredje generationens antibiotikum-ftrohinolon. Det ordineras för stafylokock lunginflammation och tuberkulos.

Liksom alla fluorokinoloner är läkemedlet toxiskt, det kan inte användas i terapi:

 • patienter yngre än 18 år
 • kvinnor "i position" och lakterande;
 • personer med infektionssjukdomar i leder och ledband;
 • folk i åldern, eftersom njuraktiviteten minskar med åldern.

Roxitromycin är en typ av erytromycin. Läkemedlet är förskrivet för förebyggande av meningokockinfektioner hos personer som är i kontakt med patienten. Roxitromycin fungerar effektivt vid behandling av infektiösa skador i huden, urinvägarna, orofarynx.

Terapi med dessa läkemedel ordineras först efter en exakt bestämning av bakteriens kultur. Varaktigheten av antibiotikabehandling från 5 dagar.

Regler för att ta antibiotika för Staph-infektioner

Vissa stafylokockskador kräver att man skapar starka koncentrationer av antibiotika i blodplasma och vävnader. Dessa är alla sjukdomar i centrala nervsystemet som provoceras av Staphylococcus aureus.

Med tanke på Staphylococcus aureus tendens att bosätta sig i skadade och icke-livliga områden i kroppen, till vilken tillgången av droger med blodflödet är svårt, är det nödvändigt att öka koncentrationen av droger i blodet.

I dessa fall behandlas behandlingen med intravenös administrering, eftersom antibiotika för oral administrering verkar kraftigt på kroppen och är inte biologiska.

Om bakterier detekteras i blodet ökas dosen av läkemedel ytterligare, till exempel upp till 12 g Nafcillin per dag. Intravenös administrering av läkemedlet under hela banan av antibiotikabehandling tillåter dig att skapa den önskade koncentrationen av läkemedlet i vävnaderna.

Staphylokocksskador i dermis, mjukvävnader och orofarynx åtföljs inte av blodinfektion, så behandling kräver inte höga halter av droger. I dessa fall räcker det att förskriva läkemedlet i pillerform.

Varaktigheten av behandlingen beror på platsen för infektionskällan och andra faktorer. De svåraste drogerna tränger in i benen, så patienter med akut osteomyelit måste ta antibiotika i 4-6 veckor. Först injiceras drogerna intravenöst och efter 6-8 veckor börjar de tas oralt, vilket gör det möjligt att helt avlägsna nekrotisk benvävnad.

Under alla omständigheter ska behandlingens längd vara minst 2 veckor. Att minska varaktigheten av behandlingen leder till farliga komplikationer.

Doktorns uppgift är att korrekt bestämma varaktigheten av kursen. Övning visar att en trettio dagars kurs bör betraktas som standard.

Vilka indikationer kan vägledas av en läkare samtidigt som det minskar varaktigheten av en antibiotikabehandling?

Tvåveckors antibiotikabehandling är acceptabel i följande fall:

 • inga samtidiga sjukdomar, inklusive HIV-infektion;
 • inga proteser - patienten har inte genomgått protetiska leder och hjärtklaffar, det finns inga främmande föremål i kroppen;
 • Hjärtventilens funktioner är inte försämrade.
 • Du kan enkelt ta bort det primära fokuset på patogena floror.
 • bara några timmar passerade mellan bakteriernas utseende i blodet och behandlingens början.
 • infektionen orsakas av en känslig belastning mot det föreskrivna läkemedlet;
 • kroppstemperaturen återvände till normal inom 72 timmar efter receptet av antibiotika;
 • Under två veckors behandling uppkom inte metastatisk foci av patogen flora.

Vilka antibiotika används för att behandla Staphylococcus aureus hos vuxna? Antibiotika mot Staphylococcus aureus

Antibiotika och Staphylococcus: En Drug Review

Behandling av stafylokocker med antibiotika anses vara den mest acceptabla metoden för bekämpning av denna mikroorganism, eftersom endast dessa kemikalier kan orsaka fullständig förstöring av bakterier i människokroppen. Denna mikrobe är en rundad levande enhet som endast bor i kolonier med andra representanter för denna bakterie.

Det bör noteras att det är en ständig följeslagare hos en person och inte orsakar sjukdom med normal immunfunktion. Hos människor kan följande tre typer av stafylokocker orsaka sjukdom, nämligen: saprofytisk, epidermal och golden.

Vilka antibakteriella läkemedel kan utrota mikroorganismer?

De viktigaste antibiotika för stafylokocker är droger av penicillin, cephalosporiner och fluoroquinoloner. Men trots detta finns det många stafylokocker i naturen som är okänsliga mot penicilliner och även till andra grupper.

Sådana stammar kallas "meticillinresistenta" och deras antal tillsätts årligen till 10% över hela världen, i synnerhet erhölls sådana data i USA. Det bör noteras att dödsfall från infektion med sådana mikroorganismer når 30%, trots att behandlingen genomförs. Det är viktigt att förstå att antibiotika för staph-infektioner är den enda metoden för behandling och förebyggande av dödliga komplikationer.

Det är viktigt att förstå att det inte är möjligt att uppnå fullständig utrotning av mikroorganismer utan att använda antibakteriell terapi och att behandla sjukdomar som orsakas av dem.

Antibiotika för stafylokocker (gyllene, epidermala och saprofytiska):

 1. klaritromycin;
 2. azitromycin;
 3. amoxicillin;
 4. furazolidon;
 5. nifuroxazide;
 6. vankomycin;
 7. ciprofloxacin;
 8. tetracyklin;
 9. linkomycin;
 10. levofloxacin;
 11. Roxithromycin.

Kort beskrivning av antibakteriella medel

Klaritromycin tillhör gruppen makrolider och kännetecknas av att den är tillräckligt resistent mot hyperaciditet och uppvisar en uttalad antibakteriell effekt, speciellt vid en stafylokockinfektion orsakad av en guldstam. Det används framgångsrikt vid behandling av sjukdomar i övre luftvägarna och bihålorna, såväl som i det bronkopulmonära trädet.

Klaritromyin kan också användas för pustulära hudsjukdomar och subkutan fett.

Det är viktigt att notera att klaritromycin har förmåga att penetrera djupt in i mikroorganismen och förstöra dess kärna och därmed underlätta penetrering av andra antibakteriella läkemedel i Staphylococcus aureus eller Streptococcus genom att döda dem.

Azitromycin hör också till makrolider och dess effekt på bakterieväggen liknar klaritromycin. Den är aktiv mot alla typer av stafylokocker och används för sjukdomar i ENT-organen.

Amoxicillin tillhör de bredverkande penicillinerna och visar hög aktivitet mot stafylokockinfektion. Detta läkemedel kan framgångsrikt användas både för förebyggande och för behandling av postoperativa infektiösa komplikationer. Amoxicillin kan kombineras med ett ämne som skyddar det från det destruktiva enzymet som utsöndras av mikrober under staphylokock och streptokockinfektioner.

Furazolidon, till skillnad från de föregående, påverkar aktivt stafylokockus aureus i matsmältningssystemet. Samtidigt påverkar detta läkemedel aktivt protozoer och parasiter, de kan behandlas för de sjukdomar som orsakas av dem.

Nifuroxazid fungerar selektivt som en gram-positiv och gramnegativ mikroorganismer, som inkluderar alla typer av stafylokocker (guld, epidermal och andra). Nyligen har forskning gjorts om förhållandet mellan dess aktivitet och andra typer av mikroorganismer.

Vancomycin är "guldstandarden" vid behandling av en sådan infektion och är det bästa antibiotikumet mot staph. Det fungerar aktivt på alla stammar, samtidigt som de fullbordar sin fullständiga utrotning. Vancomycin kan administreras för alla infektionsställen som orsakas av mikroorganismer i denna grupp.

Ciprofloxacin är ett systemiskt antibiotikum (fluorokinolon). Detta antibiotikum kan framgångsrikt användas mot staph infektion i alla dess manifestationer och lokaliseringar. Dessutom indikeras ciprofloxacin som en salva för användning i oftalmisk praxis för behandling av bakteriell konjunktivit, blefarit och keratit. Antibiotikumet visade hög effektivitet som ett medel för profylax före operation och behandling av den postoperativa perioden.

Tetracyklin anses också vara ett högeffektivt antibiotikum mot inte bara Staphylococcus aureus utan även andra gram-positiva bakterier. Tetracyklin används framgångsrikt i både ögon och tandläkare. Detta antibiotikum presenteras både i tabletter och i form av olika salvor för extern användning.

Lincomycin är ett antibakteriellt läkemedel som används allmänt vid behandling av purulenta postoperativa komplikationer (abscesser och phlegmon), både ytliga vävnader och inre organ. Det är särskilt effektivt vid behandling av osteomyelit (purulent smältning av benet) av stafylokockgenesen och de kan bota den kroniska formen av denna sjukdom.

Antibakteriella medel som används för resistenta stammar

Följande droger används för att behandla resistenta stammar av Staphylococcus till penicillinserien antibiotika: Levofloxacin och Roxithromycin. Levofloxacin är en fluorokinolon och påverkar, förutom Staphylococcus aureus, andra mikroorganismer av vilken lokalisering som helst. Detta läkemedel klarar framgångsrikt behandlingen av stafylokock lunginflammation och tillhör till och med gruppen av läkemedel som används för tuberkulos.

Det bör noteras att antibiotikumet levofloxacin inte är högt giftigt och kan användas för barn upp till två veckor. Levofloxacin används framgångsrikt både i tablettform och i ögonlösning. Detta läkemedel kan användas både hos vuxna och barn.

Antibiotikumet roxitromycin är också, som det tidigare antibiotikumet, allmänt använt för resistenta stammar av Staphylococcus aureus, men dess utmärkande särdrag är att det klarar av de infektiösa meningiom som orsakas av dessa mikroorganismer. Roxitromycin kan endast användas hos vuxna.

Ovanstående antimikrobiella medel bör användas först efter att ha bestämt den exakta patogen och strikt föreskrivits av den behandlande läkaren. De gäller också minst fem dagar, eftersom det på mindre tid är omöjligt att uppnå fullständig förstöring av Staphylococcus aureus. Efter antibiotikabehandling måste alla patienter återsåsa från näsan, patologiska eller fysiologiska vätskor. Utan ett sådant förfarande kommer det inte att finnas någon 100% garanti för utrotning av mikroorganismen.

Om en patient som lider av en stafylokockinfektion är på ett sjukhus så blåses blodet och samlas upp i feberns höjd, så snart den högsta aktiva reproduktionen av mikroorganismerna manifesteras i detta intervall, annars kan ett falskt resultat erhållas.

Vilka aktiviteter kan förhindra staph infektion?

För att förhindra förekomst och spridning av stafylokockinfektion är det nödvändigt att snabbt hitta och behandla bärare av Staphylococcus aureus med antibiotika och, om möjligt, isolera det från andra. Om det är en sjuksköterska är det nödvändigt att ta bort honom från att utföra olika manipuleringar eller operationer, tills han blir av med vagnen. För behandling av bärare av den gyllene stammen eller andra medlemmar i denna grupp är det nödvändigt att använda en bakteriofag eller att utföra ympning med toxoid under en stafylokockinfektion.

Om minst en person är bärare av Staphylococcus aureus i familjen, måste alla dess medlemmar genomgå en utrotningskurs, annars kommer infektionen att återupptas. En förutsättning för förebyggande av staphinfektion är ständigt upprätthållande av personlig hygien.

För framgångsrik förstörelse av en stafylokockinfektion i näshålan används Bactroban-salva framgångsrikt, vars huvudsakliga aktiva beståndsdel är antibiotikumet Mupirocin. Den senare är ganska bra för Staphylococcus aureus, vars antibiotikabehandling inte är möjlig på grund av resistens. Salvan appliceras på nässlemhinnan i 5 dagar.

Vad ska man ta antibiotika för stafylokocker?

Artikeln kommer att överväga antibiotika som dödar stafylokocker aureus.

Staphylococcus är en gram-positiv patogen bakterie med en sfärisk form. Om trettiofem procent av befolkningen är permanenta bärare av denna otäcka bacillus. Patogena stafylokocker kan orsaka ett brett spektrum av sjukdomar, allt från en mild hudinfektion, till allvarliga sjukdomar med komplikationer och en hög andel dödlighet. Inflammatoriska processer påverkar hjärt-, vaskulär-, integumentär-, matsmältnings- och nervsystemet. I vetenskapen finns det ungefär två dussin stafylokockstammar, var och en har en viss patogenetisk aktivitet och graden av aggressivitet.

Typer av Staphylococcus

För medicin är följande tre stafylokocker av stor intresse:

 • Epidermalt utseende är en del av hudens normala mikroflora. Patogena bakterier är särskilt farliga för personer som har minskad immunologisk reaktivitet, och dessutom för nyfödda och cancerpatienter.
 • Gyllene stafylokocker lokaliseras ofta på huden. Det kan också hittas på slemhinnan i övre andningsorganen. Antibiotisk behandling för Staphylococcus aureus kan vara en mycket lång process.
 • Staphylococcus saprophytic koncentrerar sig kring urinröret och blir den främsta orsaken till cystitis.

Funktioner av antimikrobiell behandling i närvaro av stafylokocker

Varför är antibiotika ordinerad för stafylokocker?

De är potenta läkemedel som stoppar infektionens utveckling i människokroppen, men de har många biverkningar. Innan man använder sig av denna behandlingsmetod är det nödvändigt att bedöma den möjliga risken och att konsultera en specialist utan att misslyckas.

Användningen av antibiotika för stafylokocker är lämplig om infektionen har spridit sig till hela kroppen och trängt in i blodomloppet. En annan objektiv orsak till förmån för sådan terapi är immunbrist, mot bakgrund av vilken viss del av immunförsvaret faller ut och kroppens förmåga att manifestera skyddande och immunologiska funktioner mot patogenen hos infektiösa patologier misslyckas.

Frågan om vilket antibiotikum dödar Staph är garanterat, det är helt enkelt omöjligt att ge ett bestämt svar. Till och med starka antibiotika mediciner garanterar inte 100% avlossning av en person från stafylokocker och gynnar endast tillfällig förbättring.

Vid behandling av purulent nekrotisk inflammation av hårsäckar kan återkommande uppstå hos hälften av patienterna. Vidare bör upprepad terapi utföras med andra läkemedel, eftersom pyogena bakterier är resistenta mot antibiotika. I sådana fall föreskrivs en kombination av läkemedel av smittsamma sjukdomsläkare.

Under de senaste årtiondena har patogena stafylokockarter muterade och blivit resistenta mot antibiotika. Staphylococcus aureus kan till exempel bryta ner ett beta-laktamantibiotikum med sitt speciella enzym som kallas penicillinas. Som en del av att bli av med denna typ av patogen har halvsyntetiska penicilliner tillsammans med andra och tredje generationen cephalosporiner visat sig bra.

Den huvudsakliga nackdelen med antibiotika för stafylokocker är deras icke-selektivitet. Efter en lång behandling, stör den kvantitativa och kvalitativa kompositionen i tarmmikrofloran, vilket leder till utvecklingen av dysbios hos människor. Antibiotika kan förstöra fördelaktiga mikroorganismer som främjar absorptionen av proteiner, mikroelement och vitaminer, och dessutom matsmältningen av mat. De ger lipidmetabolism, och putrefaktiva bakterier med toxiner neutraliseras. Därefter får vi reda på i vilka fall läkare föreskriver antibiotika för att bekämpa stafylokocker.

När ordinerar läkare antibiotika?

Den behandlande läkaren kan ordinera antibiotika för stafylokocker för följande sjukdomar:

 • För behandling av pyelonefrit, vilket är en inflammatorisk process av bakteriell genes som uppstår i njurarna.
 • Med stafylokock lunginflammation, som är en allvarlig inflammation i lungvävnaden, vid vilken sannolikheten för sepsis är mycket hög.
 • Med endokardit, det vill säga mot bakgrund av hjärtinfarkt (lokaliserad i hjärtat inre). Endokardit skiljer sig från infektiös etiologi. Sjukdomen kännetecknas av uttalade symtom, manifesterad av feber, andfåddhet, generell svaghet och smärta i bröstet.
 • Med utvecklingen av myokardit, som är en inflammatorisk process i hjärtmuskeln, är denna patologi ofta förknippad med exponering för ett bakteriellt medel.

När är det fortfarande nödvändigt att förskriva antibiotika för stafylokocker?

 • Med osteomyelit, som är en purulent nekrotisk process som påverkar benvävnad.
 • Mot bakgrund av sepsis är det med en generaliserad sjukdom i närvaro av vilka lokala infektionsprocesser blir orsaken till den totala infektionen i människokroppen.
 • Med otitis media, det vill säga i närvaro av inflammatoriska processer, skiljer sig huvudsakligen bakteriell natur, som är lokaliserade i yttre, inre eller mellanörat.
 • Vid tonsillit, utskjutande infektiösa och inflammatoriska lesioner av elementen i pharyngeal ring.

Antibiotika för Staphylococcus

Penicilliner tillsammans med cefalosporiner och fluorokinoloner är de viktigaste drogerna som används vid behandling av stafylokockinfektioner.

Svårigheten ligger i det faktum att det i naturen finns en gyllene meticillinresistenta stafylokocker som orsakar svåra och svåra att behandla sjukdomar, till exempel vi talar om sepsis och lunginflammation. Mikrobiologer kallar denna Staphylococcus aureus, som skiljer sig åt i sitt medicinska multipelmotstånd. Denna typ av stafylokocker kan anpassas till överlevnad med behandling med dikloxacillin, meticillin och oxacillin.

Faktum är att det medicinska samfundet är oroad över att antalet resistenta stammar årligen ökar snabbt med i genomsnitt tio procent. Dessa data upprättades i processen med vetenskaplig forskning som genomfördes i USA. När meticillinresistenta stafylokocker går in i människokroppen ökar risken för dödsfall dramatiskt. Det är sant att även moderna läkemedel som tillhör den senaste generationen garanterar inte absolut utrotning av patogena mikroorganismer.

Låt oss nu ta en närmare titt på antibiotika som tas under stafylokocker.

"Klaritromycin"

Detta antibiotikum är en semisyntetisk makrolid med ett brett spektrum av effekter. Det är ganska motståndskraftigt mot hyperaciditet och har goda farmakologiska egenskaper. Exempelvis är klaritromycins resistans mot effekterna av saltsyra nästan hundra gånger högre än för Erythromycin, vilket är det första antibiotikum som initierade gruppen av makrolider. Läkemedlet "Clarithromycin" kan störa proteinsyntesen hos en patogen mikroskopisk organism och kommer in, snabbt förstör kärnan.

Detta läkemedel används vid behandling av pyoderma och i närvaro av inflammatoriska patologier i övre luftvägarna, nämligen utveckling av rinit, laryngit, adenoidit och så vidare. Det är inte önskvärt att ta detta antibiotikum under amningstiderna och på sista sikt under graviditeten. Terapi med potenta antibiotika av Staphylococcus aureus utförs endast i de fall där fördelen för den förväntade mamman överväger de potentiella riskerna för fostret.

Läkemedel "azitromycin"

Detta medel är ett antibakteriellt läkemedel med ett brett spektrum av effekter relaterade till azalider. Läkemedlet "Azitromycin" används aktivt vid behandling av otolaryngologiska patologier. Det kan hämma proteinsyntes, suspendera tillväxt med multiplikationen av patogena mikroskopiska organismer. Tillåten hans mottagning under graviditeten, men endast under strikt övervakning av en läkare. Behandling av stafylokocker med azitromycin under amning är oacceptabelt.

Vilket annat antibiotikum från stafylokocker hjälper till?

Drog "Vancomycin"

Detta verktyg är ett tricykliskt antibiotikum från kategorin glykopeptider, idealisk för antimikrobiell behandling mot Staphylococcus aureus. Detta läkemedel metaboliseras praktiskt taget inte i människokroppen. Läkemedlet som heter "Vancomycin" är aggressivt mot en mängd resistenta stammar, och dess bakteriedödande effekt beror på processen att hämma biosyntesen av cellväggarna hos patogena mikroorganismer. Denna åtgärd är kontraindicerad i början av graviditeten. Vid ett senare tillfälle tar de det uteslutande för viktiga indikationer.

Behandling med staphylococcus antibiotika bör utföras under överinseende av en läkare.

Medicin "Amoxicillin"

Denna lösning är ett halvsyntetiskt läkemedel med ett brett spektrum av effekter relaterade till penicilliner. Syra, som ingår i dess sammansättning, erhålles som regel från odlingen av mögelsvamp. Denna organiska förening har en mycket hög aktivitet mot stafylokocker. Ofta är läkemedlet "Amoxicillin" förskrivet som förebyggande. Användningen gör det möjligt för patienter att undvika postoperativa komplikationer. Biotillgängligheten för det aktuella läkemedlet är mycket högre jämfört med de flesta analoger. Detta antibiotikum tränger snabbt in i placentalbarriären, som frigörs från modermjölken i små kvantiteter.

Det rekommenderas inte att ansöka om personer som inte har nått arton, och de som har vissa patologier i levern. Rekommendera inte användningen av detta medicinska verktyg och de patienter som lider av infektiös mononukleos. Det är inte heller lämpligt under perioder av återfall av bärarsjukdomen hos Epstein-Barr och i närvaro av cytomegalovirusinfektioner. Dessutom ska det inte användas vid njurfel, och dessutom till de patienter som lider av beta-laktamintolerans. Man bör också komma ihåg att detta läkemedel är oförenligt med alkohol.

Vilka antibiotika för Staphylococcus aureus är de mest effektiva?

Läkemedel "lincomycin"

Läkemedlet "Lincomycin" är ett antibakteriellt medel från gruppen av lincosamider, vars effekt beror direkt på koncentrationen. I låga doser verkar detta läkemedel på ett bakteriostatiskt sätt (det vill säga hämmar reproduktionsprocesserna hos patogena mikroskopiska organismer) och i stora doser kan den redan ha en bakteriedödande effekt (orsakar parasiternas död).

Läkemedlet Lincomycin är ett vitt bittert smakande pulver som är helt lösligt i vatten. Detta antibiotikum är förskrivet till patienter med purulent inflammation i vävnaderna, till exempel med cellulit och abscesser, och dessutom med osteomyelit. Du kan inte använda den under graviditet och amning.

Lincomycinhydroklorid (dvs en lösning avsedd för parenteral administration) är absolut kontraindicerad hos barn under en månad. Oralt format för läkemedlet (kapslar) är inte föreskrivet för patienter som är yngre än sex år.

Läkemedlet "Ciprofloxacin"

Ett annat antibiotikum mot Staphylococcus aureus "Ciprofloxacin" är ett medel för ett brett spektrum av inflytande från gruppen av fluorokinoloner som tillhör andra generationen. Detta läkemedel anses vara en mycket effektiv representant för denna serie medicinska produkter. Läkemedlet "Ciprofloxacin" används aktivt i klinisk praxis. Detta antibiotikum produceras i salvformatet, det är ordinerat för stafylokock ögonsjukdom. "Ciprofloxacin" är förskrivet till patienter som en del av postoperativ rehabilitering. Detta verktyg är kontraindicerat hos gravida och ammande kvinnor, och dessutom hos patienter under arton. Hos barn kan detta läkemedel orsaka dystrofisk skada på lederna.

Läkemedlet "Furazolidon"

Detta antibiotikum som behandlar stafylokocker, tillhör gruppen nitrofuraner, kan ha antimikrobiella effekter. Aktivt läkemedel mot Staphylococcus aureus, avel i matsmältningssystemet. Som en del av oral administrering kan "furazolidon" särskiljas genom god absorption. Gram-positiva bakterier är känsliga för detta läkemedel. I rollen av kontraindikationer för användning är graviditet, utfodring och ålder av patienter upp till ett år.

Antibiotika för Staphylococcus aureus kan köpas på något apotek.

Medicin "Nifuroksazid"

Detta antimikrobiella läkemedel har också ett brett spektrum av effekter. Medlen "Nifuroksazid" är indicerad för infektioner som uppstår i tarmarna. Det aktuella antibiotikumet är ett derivat av Nitrofuran. Detta ämne är ett kristallint gult pulver som är praktiskt taget olösligt i vatten. När det tas in absorberas det nästan inte. Kontraindikation är barnets ålder mindre än två månader, tillsammans med prematuritet. Under graviditeten rekommenderas detta läkemedel att tas med extrem försiktighet och endast under överinseende av den behandlande läkaren.

Medicin "Tetracyklin"

En av de mest populära antibiotika för stafylokocker och streptokocker.

Detta bakteriostatiska antibiotikum från tetracyklinkategorin är aktiv mot många olika stammar. Det används allmänt inom tandvård och oftalmologi. Läkemedlet "Tetracyklin" finns tillgängligt i form av tabletter och salva. Antimikrobiell behandling med detta läkemedel innebär en absolut avvisning av användningen av mejerimat, eftersom de påverkar dess absorberbarhet. Läkemedlet "Tetracyklin" är kontraindicerat hos barn under åtta år, gravida kvinnor och personer som lider av nedsatt leverfunktion.

Hitta det bästa antibiotikumet från stafylokocker kan bara praktiskt sätt.

Antibiotika för gyllene och hemolytiska stafylokocker hos vuxna och barn

Staphylococcus bakterier har varje person. Hos vuxna och barn kan det lätt finnas stafylokocker, streptokocker av olika slag på huden. Behandling av en stafylokockinfektion är endast nödvändig om patienten diagnostiseras med hemolytisk, Staphylococcus aureus.

Mikroorganismerna hos dessa arter verkar aggressivt på huden, inre organen och humant blod. Användningen av antibiotika är tillrådligt för svåra former av sjukdomen och endast av läkarens beslut.

Innehåller kroppsskador av stafylokocker

Oftast påverkar gyllene hemolytiska stafylokocker immunförsvarade patienter. Spädbarn, barn, gravida, ammande kvinnor, äldre är mottagliga för infektion. Staphylococcus kan orsaka sådana sjukdomar:

 1. Nederlaget i nässlemhinnan, munen, tonsillerna, halsen. Karaktäriserad av frisättning av pusinnehåll.
 2. På patientens hud verkar sår, kokar, kokar med pus. Ganska smärtsam, kan växa.
 3. Med urogenitalsystemets nederlag diagnostiseras en person med cystit, uretrit, pyelonefrit. Det finns smärta vid urinering.
 4. Om stafylokocker slog lungorna, kan luftstrupen, lunginflammation utvecklas. Hosta, en person spetsar ut blodproppar, det finns känslor av brist på luft.
 5. Ofta utvecklas enterokolit på grund av Staphylococcus aureus. Tarminfektion orsakar matsmältningsbesvär, akut förgiftning, uttorkning på grund av kräkningar, lös avföring. I fecalmassorna kan det förekomma blodiga inslag.
 6. Med utvecklingen av stafylokockinfektion i lederna diagnostiserar läkare artrit, polyartrit.

Sjukdomar orsakade av staph, vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem eller patientens död:

 • skada på hjärtans foder
 • den snabba tillväxten av hemolytisk eller Staphylococcus aureus-stammen i hjärnan kan provocera meningit, sepsis;
 • hemolytisk stafylokocker påverkar cirkulationssystemet, vilket orsakar en allmän blodinfektion.

Behandling av stafylokockinfektion hos vuxna, barn kan äga rum på sjukhuset om sjukdomen är svår att diagnostisera. Mot Staphylococcus aureus använder ofta bakteriofager.

Det är möjligt att börja behandlingen med antibakteriella läkemedel först efter det att ett läkemedel har bestämts, för vilket denna typ av stafylokocker inte har någon resistans.

Streptococcus infektion

Streptokocker är en patogen bakterie som också påverkar immunkompromitterade patienter. Behandling av streptokockinfektioner börjar endast om de identifierade bakterierna är skadliga för människors hälsa.

Oftast orsakar hemolytiska streptokocker:

Dessa sjukdomar kan orsaka komplikationer: reumatism, artrit, osteomyelit, bihåleinflammation, myokardit och andra komplikationer. Behandling av streptokock tonsillit, faryngit görs vanligtvis med hjälp av lokala antiseptika.

Antibiotika används i svår sjukdom, vilket indikeras av sådana egenskaper:

 • feber varar mer än fem dagar;
 • patienten klagar över smärta, svaghet, yrsel
 • uttalade symtom på förgiftning.

Streptokockskarlettfeber diagnostiseras oftast hos barn. Antibiotika används mot denna typ av infektion i utvecklingen av en måttlig, svår form av sjukdomen.

Analyser för bestämning av orsaksmedlet

Behandling av en stafylokockinfektion kommer endast att vara effektiv om antibiotika används mot bakterier som kan förstöra dem.

För att identifiera vilka droger som är känsliga för stammen av Staphylococcus aureus testas patienter för sådd.

 1. När lesionen av nasofarynx audiolog tar bomullstopp från näsan, en steril bomullstopp pus avlägsnas från tonsiller. Analysen utförs på tom mage innan det är omöjligt att dricka, borsta tänderna.
 2. Om luftvägarna lider av Staphylococcus aureus ges en sputum för analys som patienten har expectorerat.
 3. När patienten har kokar, skickas även puspurulent innehåll för analys. Huden runt furunclesna behandlas med en antiseptisk, crusted. Förfarandet kan utföras i dermatovenerologic dispensaryen.
 4. Hemolytisk stafylokocker kan påverka hjärnan, för att bestämma orsakssystemet för sjukdomen göra en punktering för att ta cerebrospinalvätskan på sjukhuset.
 5. Om patienten diagnostiseras med enterokolit, kan Staphylococcus aureus sås i avföring. Avföring för sådd används senast 3 timmar efter avföring.

Staphylococcus aureus påverkar ofta barn, som utvecklas på slemhinnorna, i navelsträngen, i tarmarna hos den nyfödda. En bakterie som har gått in i bröstkörtlarna kan orsaka utveckling av purulent mastit.

För analysen på såning, förutom barnets utsläpp, ges mammas bröstmjölk, från varje bröst till olika rör. Om den tillåtna nivån av bakterier i mjölken överskrids, för att förhindra återinfektion, genomförs behandling mot stafylokockinfektion samtidigt för moderen och spädbarnet.

Analys av såningen gör att du kan identifiera vilken typ av infektion (streptokock eller stafylokock) är orsaken till sjukdomen. För effektiv behandling av beta-hemolytiska streptokockinfektioner används denna analys också för att identifiera streptokockers känslighet för antibakteriella läkemedel (till exempel kloramfenikol och levofloxacin).

Näringskultur och antibiotikaresensibilitet resultat

Under tillväxten av bakterier bestämmer specialister sitt utseende och avslöjar vilka stammar som är känsliga för vilka antibakteriella läkemedel. En tabell förbereds, den listar listan över antibakteriella läkemedel som används och bakteriernas respons till deras användning.

 1. R (resistent) - mikrobe resistent mot läkemedlet, dess användning är inte meningsfull, eftersom behandlingen kommer att vara ineffektiv.
 2. Jag (mellanliggande) - stammen är måttligt stabil, det är möjligt att använda ett antibakteriellt läkemedel mot typen av bakterier som studeras.
 3. S (mottagligt) - antibakteriellt läkemedel hämmar tillväxten av stafylokocker, användningen av detta läkemedel mot bakterier kommer att vara effektiv.
till innehållet ↑

Antibakteriella läkemedel av val

Både vuxna och nyfödda rekommenderas behandling av milda sjukdomar som orsakas av en stafylokockbakteri utan antibiotikabehandling. Det är tillrådligt att använda droger med antibakteriell verkan mot Staphylococcus aureus vid utvecklingen av ett måttligt svårt stadium av sjukdomen.

I det här fallet bör det förväntade positiva resultatet betydligt överstiga de negativa effekterna av droger på kroppen.

Vid hudinfektion

Om en patient utvecklar en allvarlig sjukdom i huden och mjuka vävnader, kan antibakteriella läkemedel som används topiskt (salvor, krämer) undertrycka tillväxten av bakterier.

 1. Bactroban. Antibakteriellt medel för ett brett användningsområde. Minskar tillväxten av stafylokock-, streptokockbakterier. Denna salva används för att behandla impetigo, follikulit, furunkulos.
 2. Bonderm. Den huvudsakliga aktiva beståndsdelen är mupirocin, ett bakteriostatiskt antibiotikum. Detta läkemedel eliminerar pyoderma, sycosis, ecthyma, furunkulos.
 3. Supirotsin-B. Läkemedlet innehåller en kombination av betametason glukokortikosteroid och mupirocin antibiotikum. Läkemedlet har en antibakteriell, antiinflammatorisk effekt.
 4. Altargo. Den viktigaste aktiva ingrediensen - retapamulin, hämmar effektivt bakteriens tillväxt. Det används för att behandla primär impetigo, med sekundära infektioner i huden.
 5. Baneotsin. Finns i form av salva, pulver. Kombinerad medicinering bestående av två antibiotika: neomycin, bacitracin. Det används för att behandla fokala hudinfektioner, kokar, karbunkler, smittsam impetigo, infekterade varicosår etc.
till innehållet ↑

Med nasofarynks nederlag

I svår form av sjukdomen mot stafylokocker används Bactroban salva. Den ska appliceras med ett tunt lager med en bomullspinne i näspassagen.

Salven fördelas genom att massera fingrarna på näsens vingar.

Med nederlag i matsmältningsorganet

Magtarmkanalen slår samman med dysbios, vilket kan förvärras på grund av antibiotikans intag. Därför är läkare försiktigt föreskrivna antibakteriella läkemedel för att eliminera stafylokocker. De vanligaste skyddade halvsyntetiska penicillinerna är det möjligt att använda cefalosporiner.

  Cefalexin. Det har en bakteriedödande verkan. Det används för att behandla osteomyelit, endometrit, gonorré och andra sjukdomar orsakade av Staphylococcus aureus.

Cefuroxim. Cephalosporin antibiotikum II generation. Undertrycker syntesen av cellväggen av stafylokockbakterier.

Det ordineras för behandling av: meningit, sepsis, endometrit, impetigo, pyelonefrit, enterokolit och andra sjukdomar som orsakas av Staphylococcus aureus.

 • Amoxicillin med klavulansyra. Semisyntetisk penicillin. Rekommenderas för användning i sjukdomar i övre luftvägarna, urinvägarna, mjukvävnaden och huden, osteomyelit.
 • Clindamycin. Formutsläpp - ampuller, kräm, ljus. Läkemedlet har en baktericid effekt, används för att behandla lunginflammation, septisk artrit, klamydia, peritonit, abscess, septikemi, endokardit.
 • Trimsulfa. Det kombinerade läkemedlet med antibakteriell verkan. Effektivt för att hämma tillväxten av streptokock-, stafylokockbakterier. Läkare förskriva detta läkemedel för behandling av otitis media, lunginflammation, bronkit, diarré, enterokolit, toxoplasmos, etc.
 • Användningen av antibiotika oralt, i form av tabletter, injektioner, ordineras av specialister, om stafylokocker är lokaliserade i andra delar av kroppen:

  • ledvärk;
  • Andningsorganen;
  • Hjärnan;
  • Urinvägarna.
  till innehållet ↑

  Behandling för särskilt resistenta stammar

  Eftersom bakterien ständigt muterar, även vid sterila sjukdomstillstånd, utvecklas MRSA stafylokocker.

  De väcker allvarliga sjukdomar:

  Det är svårt att undertrycka tillväxten av dessa mikrober, de påverkas av ett begränsat antal antibiotika:

  Vancomycin. Det har en bakterieverkan. Det föreskrivs om behandling med cefalosporiner, penicilliner inte ger en positiv effekt. Läkare förskriva läkemedel som innehåller vancomycin, med:

  • sepsis;
  • endokardit;
  • lunginflammation;
  • lungans, bones, ledernas abscess;
  • skada på huden, mjukvävnad;
  • meningit;
  • kolit.
 • Linezolid. Syntetisk antimikrobiell läkemedel. Det ordineras för behandling av allvarliga sjukdomar: samhällsförvärvad sjukhus lunginflammation, infektioner av mjukvävnad, hud, andra sjukdomar som orsakas av en stam av stafylokocker som är resistenta mot vankomycin.

  Teikoplanin. Omfattande antibiotikum av de sex komponenterna, utsedda infektionssjukdomar i händelse av att andra antibiotika inte klarar av bakteriell skada. Hämmar effektivt tillväxten av streptokocker, stafylokockbakterier. Används för att behandla inflammatoriska infektionssjukdomar:

  • urinvägarna
  • andningsorganen
  • septikemi
  • endokardit
  • peritonit
  • infektiös kolit.
 • Användningen av medicinering kan hjälpa till med att bli av med bakterierna, men risken för reinfektion, och stafylokockstammen blir resistent mot det antibiotikum som används tidigare mot det. Därför är det extremt viktigt att genomgå test för sådd varje gång en förvärring av sjukdomen, att följa alla rekommendationer från läkaren och inte att självmedicinera.

  Antibiotika mot Staphylococcus aureus - Allt om parasiter

  Antibiotika för Staphylococcus aureus

  Staphylococcus orsakar suppuration och matförgiftning. Deras obehagliga kännetecken är att antibiotika för Staphylococcus aureus nästan inte hjälper. Nu blir de av med infektionen med hjälp av ett extremt begränsat antal droger som mikroben inte lyckats anpassa sig till.

  Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus) är den starkaste patogenen. Det är resistent, högaktivt, resistent mot många antimikrobiella mikroorganismer. Denna bakterie är en frekvent källa till sjukhusinfektioner och smittsamma sjukdomar som utvecklas hos personer med nedsatt immunförsvar.

  Vad är Staphylococcus aureus?

  Staphylococci är bezggutikovye, som inte bildar en spore, färgas av Gram i lila färgkulor bakterier. Under en stark ökning kan man se att mikroorganismerna är ordnade i par, i form av kedjor eller är förbundna med varandra i likhet med druvor.

  Staphylococcus kan leva i ett brett temperaturområde, men föredrar 31-37 ° С och icke sura Ph. Mikrober är inte rädda för torkning, dör inte under verkan av antimikrobiella lösningar och saltlösningar. Staphylococci är aeroba mikroorganismer - de behöver inte syre för att överleva.

  Staphylococcus aureus lever huvudsakligen hos människor. Infektionsbärare är upp till 40% av befolkningen. Mikroben sätter sig i halsen, mindre ofta i vagina, i armhålorna, i perineum och mycket sällan i tarmarna. Staphylococcus aureus finns i 15-procentiga kvinnors vagina. Under regula multipliceras bakterier snabbt, vilket kan orsaka giftigt chocksyndrom.

  Speciellt finns det många bärare av stafylokocker bland sjukvårdspersonal, människor som tar droger, personer med proteser, inklusive proteser, eftersom dessa kategorier av befolkningen ofta utsätts för mikrotrauma som bryter mot hudens integritet.

  Funktioner av antimikrobiell terapi

  Motståndet hos bakterier mot negativa miljöförhållanden och medicinska substanser tillhandahålls av en extremt stark cellvägg innehållande en naturlig polymer - peptidoglykan. Ett av de största problemen med modern medicin är att de flesta antibakteriella medel inte kan övervinna denna barriär.

  Staphylococcus aureus får snabbt immunitet mot ett ökande antal antibiotika. Till exempel bildades motstånd mot salter av bensylpenicillin på bara fyra år.

  Efter det började andra antibiotika börja användas för behandling: tetracykliner (dosicykliner) och makrolider (Erytromycin, Clarithromycin, Roxithromycin. Mycket snart återkom resistenta stammar och drogerna förlorade sin effektivitet igen.

  Mikroorganismen lär sig snabbt att förstöra antibiotika, som producerar speciella enzymer. Så motstånd mot meticillin - det första halvsyntetiska penicillinet - utvecklades på bara ett år med användning av läkemedlet på sjukhus.

  Nu svarar inte upp till 40% av Staphylococcus aureus-kulturer på meticillin på de flesta sjukhus. Vid extrakliniska tillstånd är de meticelliskt resistenta stammarna mycket mindre vanliga, med undantag för vissa sociala grupper av befolkningen, inklusive de som tar droger.

  Antimikrobiella läkemedel, utrotande stafylokocker

  Antibiotika mot Staphylococcus aureus ordineras för svåra former av sjukdomen. Varje läkare kan ordinera dem: terapeut, kirurg, otolaryngologist.

  Utsöndring (destruktion) - ett standardbehandlingsschema som syftar till fullständig rening av människokroppen från en specifik mikrobe, i detta fall från Staphylococcus aureus.

  Tabell: läkemedel för behandling av infektioner orsakade av Staphylococcus aureus:

  Antibiotika för behandling av resistenta stammar

  Bensylpenicillin är det valfria läkemedlet för sjukdomar orsakade av Staphylococcus aureus. Läkemedelsreserven för intravenös administrering - Wanmiksan.

  De flesta kulturer av Staphylococcus aureus är resistenta mot bensylpenicillin, men vissa penicilliner och cefalosporiner kan fortfarande användas framgångsrikt vid behandling av stafylokockinfektioner.

  Kombinerade läkemedel, som inkluderar penicilliner och beta-laktamashämmare, är effektiva mot Staphylococcus aureus. De används i blandade infektioner.

  Cephalospariner ordineras till patienter som är allergiska mot penicilliner. De kan också orsaka allergier, så de ordineras med försiktighet, speciellt om reaktionen mot penicillin var våldsam.

  Säkrare i detta avseende, den första generationen cefalosporiner - Cefazolin och andra. De är billiga och ganska aktiva. Cefalosporiner dödar ett stort antal mikroorganismer. För behandling av inte allvarliga infektioner rekommenderas Dicloxacillin och Ospexin oralt.

  För behandling av infektioner orsakade av Staphylococcus aureus kan du använda några droger, om stammen inte har motstånd mot dem.

  Tavanic och Roxithromycin används för att förstöra resistenta stammar.

  Tavanic - tredje generationens antibiotikum-ftrohinolon. Det ordineras för stafylokock lunginflammation och tuberkulos.

  Liksom alla fluorokinoloner är läkemedlet toxiskt, det kan inte användas i terapi:

  • patienter yngre än 18 år
  • kvinnor "i position" och lakterande;
  • personer med infektionssjukdomar i leder och ledband;
  • folk i åldern, eftersom njuraktiviteten minskar med åldern.

  Roxitromycin är en typ av erytromycin. Läkemedlet är förskrivet för förebyggande av meningokockinfektioner hos personer som är i kontakt med patienten. Roxitromycin fungerar effektivt vid behandling av infektiösa skador i huden, urinvägarna, orofarynx.

  Terapi med dessa läkemedel ordineras först efter en exakt bestämning av bakteriens kultur. Varaktigheten av antibiotikabehandling från 5 dagar.

  Regler för att ta antibiotika för Staph-infektioner

  Vissa stafylokockskador kräver att man skapar starka koncentrationer av antibiotika i blodplasma och vävnader. Dessa är alla sjukdomar i centrala nervsystemet som provoceras av Staphylococcus aureus.

  Med tanke på Staphylococcus aureus tendens att bosätta sig i skadade och icke-livliga områden i kroppen, till vilken tillgången av droger med blodflödet är svårt, är det nödvändigt att öka koncentrationen av droger i blodet.

  I dessa fall behandlas behandlingen med intravenös administrering, eftersom antibiotika för oral administrering verkar kraftigt på kroppen och är inte biologiska.

  Om bakterier detekteras i blodet ökas dosen av läkemedel ytterligare, till exempel upp till 12 g Nafcillin per dag. Intravenös administrering av läkemedlet under hela banan av antibiotikabehandling tillåter dig att skapa den önskade koncentrationen av läkemedlet i vävnaderna.

  Staphylokocksskador i dermis, mjukvävnader och orofarynx åtföljs inte av blodinfektion, så behandling kräver inte höga halter av droger. I dessa fall räcker det att förskriva läkemedlet i pillerform.

  Varaktigheten av behandlingen beror på platsen för infektionskällan och andra faktorer. De svåraste drogerna tränger in i benen, så patienter med akut osteomyelit måste ta antibiotika i 4-6 veckor. Först injiceras drogerna intravenöst och efter 6-8 veckor börjar de tas oralt, vilket gör det möjligt att helt avlägsna nekrotisk benvävnad.

  Under alla omständigheter ska behandlingens längd vara minst 2 veckor. Att minska varaktigheten av behandlingen leder till farliga komplikationer.

  Vilka indikationer kan vägledas av en läkare samtidigt som det minskar varaktigheten av en antibiotikabehandling?

  Tvåveckors antibiotikabehandling är acceptabel i följande fall:

  • inga samtidiga sjukdomar, inklusive HIV-infektion;
  • inga proteser - patienten har inte genomgått protetiska leder och hjärtklaffar, det finns inga främmande föremål i kroppen;
  • Hjärtventilens funktioner är inte försämrade.
  • Du kan enkelt ta bort det primära fokuset på patogena floror.
  • bara några timmar passerade mellan bakteriernas utseende i blodet och behandlingens början.
  • infektionen orsakas av en känslig belastning mot det föreskrivna läkemedlet;
  • kroppstemperaturen återvände till normal inom 72 timmar efter receptet av antibiotika;
  • Under två veckors behandling uppkom inte metastatisk foci av patogen flora.

  Alternativa behandlingar

  Vid purulenta former av sjukdomen indikeras kirurgiskt ingrepp - öppning av koka eller abscess. Du kan inte delta i öppningen av abscesser hemma, för det här behöver du sterila förhållanden som fungerar.

  En måttlig staphinfektion kan härdas genom immunostimulering. Patienten injiceras med droger som ökar immuniteten. Stark immunitet kan klara de mest patogena stammarna.

  Klorofyllipt har aktivitet mot stafylokocker, inklusive antibiotikaresistenta sådana. Verktyget finns i två versioner - baserat på alkohol och olja, innehåller klorofyll och eukalyptuseter. Klorofyllipt används för att bli av med sjukdomar i halsen, som kombinerar med andra droger.

  Den mest försiktiga metoden att hantera Staphylococcus aureus tar vitaminer och mikroelementtillskott. Betydelsen av denna terapi är leveransen till kroppen av substanser som är nödvändiga för att immunsystemet ska fungera effektivt.

  Video om stafylokocker och sjukdomar som det orsakar:

  Bota för Staphylococcus: Antibiotika, Vaccinationer och Tabletter

  Ett prov för närvaro av stafylokocker i kroppen krävs för att passera till vuxna och barn för att få tillgång till arbets- och träningsplatser. Men få människor vet vilken sjukdom som är farlig.

  Vad är stafylokocker

  Staphylococcus är en bakterie som kommer från den yttre miljön till slemhinnan och huden hos en person. Med nederlag i kroppen kan stafylokocker orsaka olika sjukdomar. Infektion är farlig för gravida kvinnor och nyfödda, såväl som för personer med låg immunitet. I medicin finns tre dussin bakterier som har olika grader av exponering och aktivitet.

  Tre huvudtyper

  1. Epidermal - anses vara en del av hudens normala mikroflora, men för nyfödda och personer med låg immunitet, med cancer är det farligt.
  2. Gyllene - formad på huden och slemhinnan i övre luftvägarna;
  3. Saprophytic - fortskrider i urinröret, orsakar blåsor.

  Farmaceutiska läkemedel för stafylokocker

  Förebyggande är användningen av mediciner som stärker immunsystemet, personlig hygien och användningen av antibakteriella medel. Valet av antibiotika beror på resultatet av bakteriell ympning. För att bli av med Staphylococcus aureus är det nödvändigt att ta antibiotika, men med furunkulos blir resultatet tillfälligt, eftersom efter behandlingens slut är ett återfall möjligt med resistens mot detta läkemedel. Använd därför i detta fall ett annat läkemedel för stafylokocker.

  klaritromycin

  Detta är ett bredspektrum antibiotikum. Det har utmärkta farmakologiska åtgärder. Drogen stoppar syntesen av proteinbakterier, kommer in, förstör kärnan. Klaritromycin används för att behandla pyoderma vid inflammatoriska sjukdomar i övre luftvägarna. Under utfodring och i de sista graviditetsstadierna rekommenderar läkare inte att ta det. Användningen av ett kraftfullt medel mot Staphylococcus aureus förekommer endast i de fall där nyttan för moderen är högre än risken för det ofödda barnet.

  azitromycin

  Det ordineras för behandling av inflammation i övre luftvägarna. Genom sin effekt inhiberar den proteinsyntes, tillväxt och reproduktion av stafylokocker. Den kan användas för behandling under graviditet, men under en noggrann övervakning av en läkare. Användning under amning rekommenderas emellertid inte.

  vankomycin

  Antibiotikum bekämpar Staphylococcus aureus. Läkemedlet utsöndras inte från kroppen. Det ska inte förbrukas under de tre första månaderna av graviditeten, men i de senare linjerna används den för viktiga indikationer.

  amoxiclav

  Preparatet i form av ett vitt eller gulaktigt pulver löses i vatten. Det används för att behandla stafylokockinfektioner i övre luftvägarna, cystit, hudinfektioner. Det är omöjligt att utföra läkemedelsbehandling under de tre första månaderna av graviditeten, i senare linjer och under amning bör endast användas som en sista utväg. Barn Amoxiclav utsedd från två månader.

  linkomycin

  Resultatet av ett antibakteriellt medel beror helt på dosen: den stoppar tillväxten av stafylokocker i små doser, i stora doser provocerar den sin död. Drogen - ett vitt pulver med en bitter eftersmak löslig i vatten.

  Det ordineras för purulenta, inflammatoriska processer: flegmon, abscess, osteomyelit. Det rekommenderas inte att ta under graviditet och under amning. Barn upp till en månad är förbjuden. I den orala formen ges inte till patienter yngre än 6 år.

  ceftriaxon

  Det är kontraindicerat hos gravida kvinnor under de första tre månaderna, men i senare linjer kan det användas under ledning av läkare. Tillåtet att ta emot behandling av stafylokockinfektion hos nyfödda.

  levofloxacin

  Läkemedlet hanterar effektivt Staphylococcus aureus. Det praktiseras för behandling av stafylokock lunginflammation, såväl som i kombination i kampen mot tuberkulos. Extremt noggrant används vid behandling av sjukdomar hos äldre.

  Instruktioner för användning av antibiotika

  Innan du börjar ta antibiotika måste du göra en grundlig undersökning.

  Doseringen av läkemedlet ordineras individuellt av den behandlande läkaren. Det är omöjligt att avbryta självbehandling, eftersom bakterier utvecklar resistens mot antibiotikumet. Eventuella obehöriga handlingar med droger leder till dysbios eller till lever och njurar.

  I regel är den lägsta behandlingssättet en vecka. I mer komplicerade fall varierar perioden 7-30 dagar.

  Kontraindikationer och restriktioner

  Under behandlingen måste du följa en viss diet, eftersom vissa produkter kan försvaga eller tvärtom öka effekten av läkemedlet. Till exempel är användning av mjölk, godis, juice, yoghurt, bullar, alkohol inte tillåtet. Läkemedlet ska inte tvättas med soda, kaffeinnehållande drycker.

  Alternativa metoder för hantering av stafylokocker

  I den svaga formen av sjukdomen kan du använda dessa droger:

  • Bakteriella lysater som påverkar produktionen av antikroppar mot stafylokocker. De är harmlösa för hälsan och provocerar inte beroende, men priset är väldigt högt.
  • Klorofyllipt - antiseptisk, vilket minskar inflammationen på grund av en blandning av klorofyll från eukalyptusblad. I små doser tas den för smittsam tarmsjukdom. Den kan användas av vuxna och barn från 12 år.
  • Preparat innehållande aloe vera, vilket ökar kroppens immunitet. Det används vid behandling av furunkulospustler. Det tar bort puffiness, lindrar smärta.
  • Galavit - läkemedlet har en antiinflammatorisk effekt. Det ökar kroppens immunitet. Galavit används för barn från 6 år, liksom under graviditet och amning. Formlösning: Pulver för tillverkning av injektionsvätska, piller, ljus.

  Dessutom föreskrivs hormonella läkemedel som en av metoderna för att behandla en staph-infektion. De ger kroppen en impuls för att ha en skadlig effekt på bakterier. Oftast ordineras de i kombination med antibiotika, men de ska inte användas för omfattande stafylokocker.

  vaccinationen

  Det finns ett staph-vaccinering, som produceras i 1 ml ampuller. Detta är ett komplex av lösliga termostabila antigener härrörande från mikrobiella celler i bakterien. Vaccinet provocerar bildandet av antimikrobiell anti-stafylokock immunitet. Hon kan vaccinera barn från 6 månader.

  Dessutom finns en vaccin staphylo-proteo-pseudo-purulent adsorberad vätska. Den innehåller stafylokockantitoxin, cytoklasmiskt antigen av stafylokock, Pseudomonas antitoxin, ett polyvalent skyddsantigen. Det används för att förhindra septiska exacerbationer hos patienter från 18 till 60 år. Det administreras subkutant till patienter med isolerade skador och slutna frakturer, såväl som under planerade operationer.

  Som regel sätter stafylokocker på huden rot och med god immunitet provocerar inga sjukdomar, en person kan helt enkelt vara hans bärare. Men glöm inte att du inte kan kämpa självständigt med staphylococcus antibiotika. Detsamma gäller injektioner, eftersom de kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner som kan vara dödliga utan professionell medicinsk vård.

  vilka antibiotika, antibiotikabehandling hos vuxna

  Staphylococcus aureus är känt att vara en av patogenerna resistenta mot många antimikrobiella medel. Denna bakterie lever i miljön och människokroppen, dess favorit habitat är hud och slemhinnor i människokroppen.

  Modern medicin erbjuder ett brett spektrum av antibiotika för Staphylococcus aureus hos vuxna.

  Vilka sjukdomar orsakar stafylokocker

  Denna mikroorganisma kan leva nästan överallt, till exempel i en persons bostad, på möbler, på väggar och i rörmokare. Det här är den så kallade hem-stafylokocken. Utanför huset kan de smittas av luftburna droppar genom att prata med sin bärare.

  Den mest resistenta och farliga typen av patogena bakterier bor på sjukhus, det är mycket lätt för dem att infektera nyfödda barn och unga mammor på grund av försvagad immunitet.

  I ovanstående fall kommer behandling med Staphylococcus aureus med antibiotika sannolikt att vara kontraindicerat. Sjukhus stafylokocker kan orsaka mer än hundra olika sjukdomar. Dess lätta offer är människor med försvagat immunförsvar.

  Korrekt diagnostisera och göra det nödvändiga behandlingsregimen kan bara vara specialist, under inga omständigheter bör den unsystematiska mottagningen av antimikrobiella medel självständigt inte påbörjas.

  Staph-infektion är ofta orsaken till följande sjukdomar:

  • sinusit;
  • rinit;
  • artrit;
  • lunginflammation;
  • hosta;
  • meningit;
  • cystit;
  • otitis media;
  • bröst;
  • ont i halsen;
  • hudsjukdomar.

  Att fortsätta listan över sjukdomar kan vara nästan oändlig. För att ta reda på exakt om Staphylococcus aureus är orsaken till sjukdomen, kommer en specialist att ordinera patienttest på grundval av vilka de kommer att välja rätt behandling och antimikrobiella medel som kan besegra det.

  De viktigaste behandlingsmetoderna

  I de flesta fall av sjukdom föreskrivs antibiotika mot Staphylococcus aureus av en läkare. Nästan alla läkare kan behandla en sjukdom, till exempel en allmänläkare, en ögonläkare, en otolaryngolog, en kirurg, en specialist i smittsamma sjukdomar.

  Behandling av en patogen bakterie reduceras till flera metoder. En av dem är antibiotika eller antibiotika. Inte alla fall föreskrivs omedelbart av specialisten enligt ovan, eftersom behandlingen av dem måste vara motiverad. Dessa läkemedel ordineras vanligtvis för svåra former av sjukdomen.

  Immunostimulering anses vara den modernaste metoden för behandling av stafylokockinfektioner, eftersom man tror att försvagad immunitet bidrar till reproduktionen av patogena bakterier. Patienten ordineras injektioner av läkemedel som stimulerar immunsystemet i människokroppen.

  I vissa fall utförs kampen mot bakterier genom att normalisera ämnesomsättningen i kroppen. Patienten ordineras en speciell diet. En speciell diet utvecklas av läkaren på grundval av analyser och fysiska data hos patienten.

  Kirurgisk ingrepp i kampen mot en mikroorganism kan vara nödvändig i fall av purulenta former av sjukdomen. En patient behöver till exempel öppna en furunkel. Sådana kirurgiska ingrepp utförs endast av en läkare i ett speciellt utrustat rum för att inte förvärra situationen. I inget fall kan du själv göra det hemma.

  Den mest godartade metoden att bekämpa en patogen anses vara att ta vitaminer och biologiskt aktiva livsmedelstillsatser. Betydelsen av denna metod är att hjälpa immunförsvaret att hantera sjukdomen, fylla den med saknade element.

  Alla ovanstående behandlingsmetoder, inklusive antibiotika, som dödar Staphylococcus aureus, förhandlas med din läkare.

  Endast en kompetent specialist, bekant med sjukdomsförloppet och testresultatet kan välja en effektiv behandling.

  Funktioner av antimikrobiell behandling

  Antibiotika har öppnat stora möjligheter till medicin i kampen mot praktiskt taget alla infektioner. Men även bland högkvalificerade specialister i olika fall kan frågan uppstå hur man behandlar Staphylococcus aureus med ett antibiotikum.

  Faktum är att denna bakterie kan anpassa sig till effekterna av ett visst läkemedel, för att uttrycka sig för att uträtta sin egen immunitet. Alla delar i människokroppen kan utbyta information om hur man motstår denna eller den typen av antibiotika. Detta fenomen hjälper mikroorganismer att bli mer resistenta mot den typ av antimikrobiell läkemedel som tidigare var känslig för dem.

  För att kunna välja rätt läkemedel måste läkaren ta reda på vilka antibiotika patienten har tagit för länge sedan, om han fortfarande hade några sjukdomar, ta reda på typen av stafylokockinfektion, vare sig patienten är allergisk mot läkemedel eller om patienten tar mer lite medicin.

  Huvudkampen mot bakterier innebär att man tar antibiotika. På frågan om vilka antibiotika som är effektiva för Staphylococcus aureus, är de flesta experter överens om att de tillhör cefalosporinerna.

  Följande läkemedel kan ordineras för oral administrering:

  Lokala antimikrobiella medel används för hudsjukdomar, det kan vara: Bactroban, Bonderm, Supirotsin.

  Förutom mediciner rekommenderar många experter också användningen av folkmedicinska lösningar.

  Men det bör förstås att endast deras kropp inte hjälper till att hantera sjukdomen. Med symtom som indikerar närvaro av Staphylococcus aureus i kroppen är det nödvändigt att se en läkare och ha klarat alla nödvändiga test för att strikt följa den föreskrivna behandlingsregimen, eftersom man kan sluta att ta antibiotika vid den minsta förbättringen av välbefinnandet kan orsaka ett nytt utbrott av sjukdomen.

  Vilka antibiotika används för att behandla Staphylococcus aureus och Staphylococcal infektion?

  Antibiotika för stafylokocker har länge tillåtit oss att vinna en persons kamp mot mikroorganismer, trots deras antimikrobiella resistens. Staphylokocker kallas avrundade sedentära mikroorganismer som är brett utbredda i miljön. de bor i den mänskliga mikrofloran.

  Dessa bakterier finns huvudsakligen på hud och slemhinnor. Trots det faktum att stafylokocker ständigt åtföljer en person, kan dessa mikrober utgöra en allvarlig fara för honom. Ett sådant hot blir särskilt relevant när immunförsvaret försvagas hos vuxna och barn.

  Typer av Staphylococcus

  Det finns bara några huvudtyper av stafylokocker, de anses vara de farligaste för människor. Parallellt finns det underarter - stammar som skiljer sig från varandra genom olika egenskaper. Detta förklarar stafylokockers förmåga att ta alla former. Huvudtyperna är:

  1. Saprofytiska. Bor på slemhinnan i urinröret. Det är han som orsakar kvinnlig blåsan.
  2. Epidermal. Befolkar huden och slemhinnorna. Framkallar sepsis och endokardit.
  3. Golden. Påverkar olika organ. Det blir orsaken till olika sjukdomar: tonsillit, korn, pyoderma och till och med matförgiftning. Staphylococcus aureus kommer in i kroppen genom kontakt eller luftburna droppar.

  Läkare har länge kända faktorer som bidrar till utvecklingen av stafylokockinfektion i människokroppen. Sådana faktorer inkluderar försvagad immunitet, förekomst av kroniska sjukdomar, skadliga effekter av en förorenad miljö.

  Huvudrollen här spelas av immunsystemet. I en hälsosam stark organism är det helt enkelt omöjligt för stafylokocker att penetrera och reproducera. Tvärtom, med försvagad immunitet blir multiplikationen av dessa bakterier mycket sannolikt. I detta fall indikerar skador på det mänskliga immunsystemet ofta en störd metabolism på grund av hormonavbrott och brist på vitaminer och mineraler.

  Dessa faktorer påverkar hela kroppen negativt och skapar en bra mark för olika sjukdomar. För att skydda dig från sjukdomen bör du följa systemet genom vilket normalisering av immunitet och metabolism. Mekanismer som skyddar kroppen:

  • immunitetssystem;
  • balanserad ämnesomsättning
  • normala hormoner;
  • ingen skada på kroppens skyddande hinder, såsom slemhinnor och hud;
  • brist på kroniska sjukdomar;
  • gynnsam miljö
  • normalt arbete i alla organ.

  Staphylococcus kan orsaka sjukdomar i huden, benen, andra organ:

  • brännliknande hudsyndrom;
  • sjukdomar i leder och ben
  • ont i halsen;
  • endokardit;
  • lunginflammation, pleurisy;
  • enterit och entercolitis;
  • meningit;
  • stafylokock enterotoxin;
  • sjukdomar i urinvägarna.

  Således utvecklas bakterier och stafylokocker och streptokocker på grund av ett antal negativa faktorer, inklusive:

  • ohälsosam diet;
  • stillasittande livsstil;
  • konstant stress;
  • ogynnsam ekologi.

  Staphylococcus kan orsaka konjunktivit, korn och andra inflammatoriska sjukdomar i ögat.

  Metoder för diagnos av stafylokockinfektioner

  Att diagnostisera en sjukdom hos vuxna på grund av verkan av stafylokocker är endast möjlig efter att ha studerat resultaten från blodprov, urin, sputum, bröstmjölk, cerebrospinalvätska, samt innehållet i patientens sår och kokar.

  Studier av bakteriekulturen hjälper till att bestämma antalet mikroorganismer, bakteriens egenskaper och känslighet för antibiotika, samt att identifiera orsaken till sjukdomen. Efter att ha tagit hand om diagnosen kan du fortsätta direkt till behandlingen.

  De huvudsakliga riktlinjerna för terapi

  Staphylococcus kan behandlas av en allmänläkare eller barnläkare, liksom de flesta läkare av olika specialiseringar. Detta kan vara en otolaryngolog, en kirurg, en ögonläkare. Det är vettigt att få råd från en specialist på smittsamma sjukdomar. Det är läkaren som måste ordinera medicinen, vare sig det är en diet, en behandling eller en antibiotisk salva.

  En stiftinfektion behandlas med olika metoder:

  1. Behandling med antimikrobiella medel och antibiotika. Ett antibiotikum för stafylokocker kan inte tas omedelbart. Hans utnämning måste vara motiverad. Om sådana droger används tanklöst, kan du inte bara uppnå det önskade resultatet, men förvärrar också tillståndet och skadar kroppen. Men det finns situationer då diagnosen "staphylococcus" som tar antibiotika är oundviklig. Sådana läkemedel ordineras i fall där sjukdomen är svår, staphylokocker går in i blodomloppet och den generaliserade processen börjar. I kampen mot sjukdomen används halvsyntetiska penicilliner av ett smalt spektrum, såsom oxacillin, cephalosporiner av 2-3 generationer. Men det finns typer av stafylokocker som förstör dem. För närvarande finns det 2 antibiotika som kan bekämpa sjukdomen: vancomycin och linezolid. Ibland används en kombination av fuzidin + biseptol.
  2. Kirurgiska ingrepp. På detta sätt behandlas det om staphylokocker förvärvar en purulent form, till exempel öppnas en furunkel eller abscess. Under inga omständigheter ska sådana operationer utföras hemma, bara en specialist kan göra detta. Annars kan det leda till smittspridning och försämring av patienten.
  3. Immunstimulering. Det finns olika sätt att immunostimulera, bland dem: autohemotransfusion; injektioner av läkemedel som stimulerar kroppens immunförsvar; användning av växtimmunostimulanter.
  4. Normalisering av ämnesomsättningen. Vilken sjukdom som helst påverkar ämnesomsättningen. Därför är det nödvändigt att behandla sjukdomen, inte bara med droger, men också med en speciell diet. Allmänna rekommendationer kan inte utvecklas - allt beror på typ av sjukdom och patientens fysiska egenskaper. Endast den behandlande läkaren som styrs av analysresultat ger råd om att det är användbart för patienten att äta, med vilka förberedelser för att normalisera metabolismen.
  5. Mottagande av vitaminer och livsmedelstillsatser. Kärnan i denna behandlingsmetod är att förbättra immunsystemet genom att fylla på bristen på vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Behovet och genomförbarheten av en sådan metod måste nödvändigtvis förhandlas med läkaren.

  Funktioner av antimikrobiell behandling

  Sedan antibiotikan har uppfunnits har läkemedlet fått stora möjligheter att bekämpa en mängd infektionssjukdomar. Behandling av staph-infektioner är dock inte alltid lätt. Mikrober i denna grupp har egenskaper som hjälper till att snabbt anpassa sig till nya antibiotika. I mikrovärlden utbyter organismer information och lär varandra hur man försvarar mot antibiotika och motverkar dem. Detta hjälper mikrober att utveckla resistens mot det läkemedel som de tidigare var känsliga för.

  Således, när man förskriver antimikrobiella läkemedel som är utformade för att undertrycka infektionen, tar de hänsyn till att behandling av alla patienter med samma antibiotikum är ineffektivt. I ett fall dödar läkemedlet bakterier, i det andra - det försvårar processen, vilket ökar mikroflorans obalans.

  Vad ska en läkare överväga när man förskriver ett antibiotikum för stafylokocker:

  • om patienten är allergisk mot några mediciner;
  • vad är typen av stafylokocker som orsakade sjukdomen;
  • Har patienten några andra sjukdomar?
  • vilka antibiotika patienten har tagit nyligen
  • Tar patienten något annat läkemedel?

  Det är viktigt under behandling för stafylokocker att hålla sig vid sängstöd. Att begränsa patientens fysiska aktivitet kommer att bidra till att rikta energi för att bekämpa sjukdomen. Annars kommer kroppen att ge all styrka till musklerna, inte immunsystemet. Och med en försvagad immunitet finns möjligheten att utveckla antibiotikaresistens hos bakterier i kroppen.

  Vid förskrivning av antimikrobiella läkemedel måste du ta dem enligt ordningen, som gjordes av läkaren. För guld och andra typer av stafylokocker är antibiotika berusade i minst tre dagar, och efter det att de obehagliga symptomen har försvunnit, ska patienten ta detta läkemedel i ytterligare tre dagar. Även om inga bakterier hittades i bakteriekulturen hos det skadade organet. Om behandlingen avbryts bryts patogenen genom patientens immunitetssystem. Nu återhämtning kommer inte att komma snart, och patienten kommer också att smitta infektionen.

  De enklaste förebyggande åtgärderna

  Det är också viktigt att förstå att självbehandling av sjukdomar orsakade av stafylokocker aurea är mycket farlig. Att ta antibiotika ur kontrollen av en läkare kan ha en negativ effekt. Känsligheten hos bakterier till läkemedlet minimeras, och detta kommer bara att förvärra kroppens tillstånd och förvärra problemet. Förlorad tid på samma gång kommer att tillåta att sjukdomen utvecklas till helt försummade former.

  Förhindra utvecklingen av stafylokockinfektion kan vara om du följer ett antal regler. För att göra detta bör du regelbundet göra rutiner som stärker immunförsvaret: att skapa ett hälsosamt näringssystem, för att ge kroppen rimlig motion, för att vara ute utomhus varje dag, för att skyddas mot stress. Och patienterna behöver behandlas effektivt, i tid och under överinseende av en specialist.