Anaferon

Registreringsnummer: N000372 / 01-061009

Doseringsform: pastiller

struktur

Aktiva ingredienser: antikroppar mot humant gamma-interferon, affinitetsrenad - 0,003 g

* Hjälpämnen: laktos, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat.
* införs i form av en vatten-alkoholblandning av den aktiva substansens aktiva form
Den aktiva substansens aktiva form är den aktiva formen med ett innehåll av högst 10-16 ng / g av den aktiva substansen.

beskrivning

Tabletter av platt-cylindrisk form, med riskfylld och fasett, från vit till nästan vit färg. Inskriptionen MATERIA MEDICA är inskriven på den platta sidan, och ANAFERON KID-inskriften är tryckt på den andra platta sidan.
Farmakoterapeutisk grupp
Immunmodulerande medel. Antivirala medel.
ATX-koder: L03, J05AX

Farmakologisk aktivitet

Med profylaktisk och terapeutisk användning av läkemedlet har en immunmodulerande och antiviral effekt. Experimentellt och kliniskt visat sig vara effektiva mot influensavirus (inklusive fågelinfluensa), parainfluensa, herpes simplex virus typ 1 och 2 (labiala herpes, genital herpes), andra virus herpes (vattkoppor, infektiös mononukleos), enterovirus, fästingburet encefalit, rotavirus, coronavirus, calicivirus, adenovirus, respiratorisk syncytial (PC-virus). Läkemedlet minskar koncentrationen av viruset i de drabbade vävnaderna, påverkar systemet med endogena interferoner och associerade cytokiner, inducerar bildandet av endogena "tidiga" interferoner (IFN α / β) och gamma interferon (IFNγ). Stimulerar det humorala och cellulära immunsvaret. Det ökar produktionen av antikroppar (inklusive sekretorisk IgA), aktiverar funktionerna hos T-effectorer, T-helpers (Tx), normaliserar deras förhållande. Ökar den funktionella reserven hos Tx och andra celler som är involverade i immunsvaret. Det är en inducerare av det immunkreaktiva blandade Txl- och Tx2-typ: det ökar produktionen av cytokiner Txl (IFNγ, IL-2) och Tx2 (IL-4, 10), normaliserar (modulerar) balansen mellan Tx1 / Tx2-aktiviteter. Ökar funktionsaktiviteten hos fagocyter och naturliga mördarceller (EC-celler). Det har antimutagena egenskaper.

Indikationer för användning

Förebyggande och behandling av akuta respiratoriska virusinfektioner (inklusive influensa). Kombinerad behandling av infektioner orsakade av herpesvirus (infektiös mononukleos, vallkoppor, labial herpes, genital herpes). Kombinerad terapi och förebyggande av återkommande kronisk herpesvirusinfektion, inklusive labial och genital herpes. Kombinerad terapi och förebyggande av andra akuta och kroniska virusinfektioner orsakad av tuggbåren encefalitvirus, enterovirus, rotavirus, coronavirus, kalicivirus. Använd som en del av den komplexa terapin av bakteriella infektioner. Kombinerad terapi av sekundära immunbristtillstånd av olika etiologier, inklusive förebyggande och behandling av komplikationer av virus- och bakterieinfektioner.

Kontra

Ökad individuell känslighet för komponenterna i läkemedlet, barn upp till 1 månad.

Graviditet och laktationsperiod

Säkerheten vid användning av Anaferona Infant hos gravida kvinnor och under amning har inte studerats. Vid behov bör läkemedlet ta hänsyn till risk / nyttaförhållandet.

Dosering och administrering

Inside. Vid en tidpunkt - 1 tablett (håll i munnen tills den är helt upplöst - inte under måltiden). Barn från 1 månad. Vid förskrivning av läkemedlet till yngre barn (från 1 månad till 3 år) rekommenderas det att lösa tabletten i en liten mängd (1 matsked) kokt vatten vid rumstemperatur. SARS, influensa, tarminfektioner, herpesvirusinfektioner, neuroinfektioner. Behandlingen ska börja så tidigt som möjligt - när de första tecknen på en akut virusinfektion uppträder som följer: Under de första 2 timmarna tas läkemedlet var 30: e minut, sedan under den första dagen tas tre doser med jämna mellanrum. Från och med den andra dagen, tas 1 tablett 3 gånger om dagen tills fullständig återhämtning. I avsaknad av förbättring, på den tredje behandlingsdagen med ett läkemedel med akuta respiratoriska virusinfektioner och influensa, bör man konsultera en läkare. Under epidemisäsongen, för förebyggande ändamål, tas drogen dagligen 1 gång per dag i 1-3 månader. Genital herpes. Vid akuta manifestationer av genital herpes tas läkemedlet med jämna mellanrum enligt följande: 1-3 dagar - 1 tablett 8 gånger om dagen, sedan 1 tablett 4 gånger om dagen i minst 3 veckor. För att förebygga återkommande kronisk herpesvirusinfektion - 1 tablett per dag. Den rekommenderade varaktigheten av den profylaktiska kursen bestäms individuellt och kan nå 6 månader. När du använder läkemedlet för behandling och förebyggande av immunbristtillstånd, i den komplexa behandlingen av bakterieinfektioner, ta 1 tablett per dag. Vid behov kan läkemedlet kombineras med andra antivirala och symptomatiska medel.

Biverkningar

Vid användning av läkemedlet för de angivna indikationerna och i de angivna doserna avslöjades inga biverkningar. Möjliga manifestationer av ökad individuell känslighet för läkemedlets komponenter.

överdos

Fall av överdosering hittills inte registrerad. Vid oavsiktlig överdosering är dyspeptiska symtom möjliga på grund av fyllmedel i beredningen.

Interaktion med andra droger

Fall av oförenlighet med andra droger hittills har inte identifierats. Vid behov kan läkemedlet kombineras med andra antivirala, antibakteriella och symptomatiska medel.

Särskilda instruktioner

Preparatet innehåller laktos, därför rekommenderas det inte att förskriva det till patienter med medfödd galaktosemi, glukosmalabsorptionssyndrom eller medfödd laktasbrist.

Släpp formulär

Tabletter för sugning. På 20, 50 tabletter i polymerburkar med en skruvhals och ett skruvfodral för vitaminer och läkemedel eller polymerburkar med stötdämpare och lock som spänns med en första öppningskontroll för vitaminer och läkemedel. På 20 tabletter i en blisterförpackning från en film av polyvinylklorid och aluminiumfolie. 1 eller 2 blisterförpackningar (20 tabletter vardera) eller varje burk tillsammans med bruksanvisningar placeras i en kartongförpackning.

Förvaringsförhållanden

På en torr, mörk plats, vid en temperatur inte högre än 25 ° C. Förvaras oåtkomligt för barn.

Hållbarhet

3 år.
Applicera inte efter utgångsdatum.

ANAFERON

◊ Tabletter för resorption från vit till nästan vit färg, platt-cylindrisk form, med riska och fas Inskriptionen MATERIA MEDICA är inskriven på den platta sidan och inskriften ANAFERON är inskriven på den andra platta sidan.

* monohydrat appliceras på laktos i form av en vattenalkoholblandning som inte innehåller mer än 10-15 ng / g av den aktiva substansens aktiva form.

Hjälpämnen: laktosmonohydrat - 0,267 g, mikrokristallin cellulosa - 0,03 g, magnesiumstearat - 0,003 g.

20 st. - Konturcellspaket (1) - kartongförpackningar.
20 st. - Konturcellspaket (2) - kartongförpackningar.
20 st. - Konturerade cellförpackningar (5) - kartongförpackningar.

Med profylaktisk och terapeutisk användning av läkemedlet har en immunmodulerande och antiviral effekt. Effekt mot influensavirus, parainfluensa, herpes simplexvirus 1 och 2 typer (labial herpes, genital herpes), andra herpesvirus (vattkoppor, infektiös mononukleos), enterovirus, tick-borne encefalitvirus, rotavirus, coronavirusvirus och coronavirusvirus har experimentellt och kliniskt etablerats., adenovirus, respiratorisk syncytial (PC-virus). Läkemedlet minskar viruskoncentrationen i de drabbade vävnaderna, påverkar systemet med endogena interferoner och associerade cytokiner, inducerar bildandet av endogena "tidiga" interferoner (IFN α / β) och gamma-interferon (IFNγ).

Stimulerar det humorala och cellulära immunsvaret. Det ökar produktionen av antikroppar (inklusive sekretorisk IgA), aktiverar funktionerna hos T-effectorer, T-helpers (Tx), normaliserar deras förhållande. Ökar den funktionella reserven hos Tx och andra celler som är involverade i immunsvaret. Det är en inducerare av det blandade immunsvaret Tx1- och Tx2-typ: det ökar produktionen av cytokiner Tx1 (IFNγ, IL-2) och Tx2 (IL-4, 10), normaliserar (modulerar) balansen mellan Tx1 / Tx2-aktiviteter. Ökar funktionsaktiviteten hos fagocyter och naturliga mördarceller (EC-celler). Det har antimutagena egenskaper.

- förebyggande och behandling av akuta respiratoriska virusinfektioner (inklusive influensa)

- Komplex behandling av infektioner orsakade av herpesvirus (infektiös mononukleos, kycklingpox, labial herpes, genital herpes);

- Komplex behandling och förebyggande av återkommande kronisk herpesvirusinfektion, inkl. Labial och genital herpes;

- Komplex terapi och förebyggande av andra akuta och kroniska virusinfektioner orsakad av fästbåren encefalitvirus, enterovirus, rotavirus, coronavirus, kalicivirus;

- som en del av komplex terapi av bakteriella infektioner

- Komplex behandling av sekundär immunbrist tillstånd av olika etiologier, inklusive förebyggande och behandling av komplikationer av virus- och bakterieinfektioner.

- Ökad individuell känslighet för läkemedlets komponenter.

Barn och ungdomar yngre än 18 år är visade att använda läkemedlet Anaferon för barn.

Läkemedlet tas oralt, inte under måltiden. Tabletten ska hållas i munnen tills den är fullständigt upplöst.

SARS, influensa, tarminfektioner, herpesvirusinfektioner, neuroinfektioner

På den första dagen, ta 8 flikar. enligt följande schema: 1 flik. var 30: e minut under de första 2 timmarna (endast 5 flikar i 2 timmar), följ samma dag på 1 flik. 3 gånger med jämna mellanrum. På 2: a dagen och ta sedan 1 flik. 3 gånger per dag tills fullständig återhämtning.

I avsaknad av förbättringar på 3: e behandlingsdagen med ett läkemedel med akuta respiratoriska virusinfektioner och influensa, bör du konsultera en läkare.

Under epidemisäsongen, för förebyggande ändamål, tas drogen dagligen 1 gång / dag i 1-3 månader.

För akuta manifestationer av genital herpes tas läkemedlet med jämna mellanrum enligt följande: 1-3 dagar - 1 flik. 8 gånger per dag, då - 1 flik. 4 gånger per dag i minst 3 veckor.

För förebyggande av återkommande kronisk herpesvirusinfektion - 1 flik / dag. Den rekommenderade varaktigheten av den profylaktiska kursen bestäms individuellt och kan nå 6 månader.

Vid användning av läkemedlet för behandling och förebyggande av immunbristtillstånd, i den komplexa terapin av bakteriella infektioner - ta 1 tablett per dag.

Vid behov kan läkemedlet kombineras med andra antivirala och symptomatiska medel.

Allergiska reaktioner och manifestationer av ökad individuell känslighet för läkemedelskomponenterna är möjliga.

Fall av överdosering hittills inte registrerad. Vid oavsiktlig överdosering är dyspeptiska symtom möjliga på grund av fyllmedel i beredningen.

Fall av oförenlighet med andra droger hittills har inte identifierats.

Vid behov kan läkemedlet kombineras med andra antivirala, antibakteriella och symptomatiska medel.

Preparatet innehåller laktosmonohydrat och därför rekommenderas det inte att förskriva det till patienter med medfödd galaktosemi, glukosmalabsorptionssyndrom eller medfödd laktasbrist.

Säkerheten att använda Anaferon under graviditet och amning har inte studerats. Vid behov bör läkemedlet ta hänsyn till risk / nyttaförhållandet.

Läkemedlet ska förvaras utom räckhåll för barn vid en temperatur som inte överstiger 25 ° C. Hållbarhet - 3 år. Applicera inte efter utgångsdatum.

Under användningsperioden för läkemedlet, behåll blisterförpackningen i en kartong som tillhandahålls av tillverkaren.

Anaferon: bruksanvisningar

Innan du köper den antivirala läkemedel Anaferon måste noggrant läsa bruksanvisningen, hitta sätt att använda, dosering, samt annan nyttig information om läkemedlet Anaferon. På webbplatsen "Encyclopedia of Diseases" hittar du all nödvändig information: instruktioner för korrekt användning, rekommenderad dosering, kontraindikationer, samt recensioner av patienter som redan har använt detta läkemedel.

Anaferon är ett antiviralt immunmodulerande läkemedel som främjar en ökning av mängden antikroppar, liksom aktivering av de cellulära och humorala komponenterna i immunsystemet och bildandet av interferon.

Kompositionen och frisättningsformen Anaferona

Tabletter för resorption, platt-cylindrisk form, med risk och fasning, från vit till nästan vit.

Inskriften "MATERIA MEDICA" är inskriven på den platta sidan och "ANAFERON" på den andra platta sidan.

En tablett innehåller:

- antikroppar mot humant gamma-interferon är affinitetsrenade (monohydrat appliceras på laktos i form av en vattenalkoholblandning med en halt av högst 10-15 ng / g av den aktiva substansens aktiva form) - 0,003 g;

- hjälpämnen: laktosmonohydrat - 0,267 g; MCC - 0,03 g; magnesiumstearat - 0,003 g

I ett blisterbandspaket 20 st. i en kartongförpackning 1 pack.

Farmakologisk aktivitet Anaferona

Med profylaktisk och terapeutisk användning har Anaferon en immunmodulerande och antiviral effekt. Läkemedlet är effektivt mot influensavirus (inklusive fågelinfluensa), parainfluensa, herpes simplexvirus av den 1: a och 2: a typen (labial herpes, genital herpes), andra herpesvirus (kycklingpox, infektiös mononukleos), enterovirus, tick-borne encefalitvirus, rotavirus, coronavirus, calicivirus, adenovirus, MS (respiratorisk syncytialvirus). Även detta läkemedel minskar koncentrationen av virus i de drabbade vävnaderna, påverkar systemet med endogena interferoner och associerade cytokiner, inducerar bildandet av endogena "tidiga" interferoner (IFN α / β) och gamma-interferon (IFN-y).

Anaferon stimulerar humoral och cellulärt immunsvar, ökar produktionen av antikroppar (inklusive sekretorisk IgA), aktiverar funktionen av T-effectorer, T-hjälparceller (Tx), normaliserar deras förhållande. Ökar den funktionella reserven hos Tx och andra celler som är involverade i immunsvaret. Det är en inducerare av ett blandat immunsvar Tx1 och Tx2: det ökar produktionen av cytokiner Tx1 (IFN-y, IL-2) och Tx2 (IL-4, 10), normaliserar (modulerar) balansen mellan Tx1 / Tx2-aktivitet. Ökar funktionsaktiviteten hos fagocyter och EK-celler (naturliga mördare). Det har antimutagena egenskaper.

Nosologisk klassificering av Anaferon enligt ICD-10

A49.9 Bakteriell infektion, ospecificerad

A60 Anogenital herpesvirusinfektion [herpes simplex]

A84 Tick-borne viral encefalit

B00 Herpes simplexinfektioner [herpes simplex]

B01 Chickenpox [varicella]

B27 Infektiös mononukleos

B33 Andra virala sjukdomar som inte klassificeras annorstädes

B34 Viral infektion i ospecificerad lokalisering

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad

B34.8.0 Ospecificerad rotavirusinfektion

D84.8 Andra specificerade immunbriststörningar

J06 Akut övre luftvägsinfektioner av flera och ospecificerade lokaliseringar

J11 Influensa, virus inte identifierat

Anvisningar för användning Anaferona

Läkemedlet är indicerat för:

- förebyggande och behandling av ARVI (inklusive influensa)

- Komplex behandling av infektioner orsakade av herpesvirus (infektiös mononukleos, kycklingpox, labial herpes, genital herpes);

- Komplex behandling och förebyggande av återkommande kronisk herpesvirusinfektion, inklusive Labial och genital herpes;

- Komplex terapi och förebyggande av andra akuta och kroniska virusinfektioner orsakad av fästbåren encefalitvirus, enterovirus, rotavirus, coronavirus, kalicivirus;

- Komplex behandling av bakteriella infektioner.

- Komplex behandling av sekundär immunbrist tillstånd av olika etiologier, inklusive förebyggande och behandling av komplikationer av virus- och bakterieinfektioner.

Metod för applicering och dosering Anaferona

Sublinguellt, en enstaka dos - 1 tablett utanför måltiden (håll i munnen tills den är helt upplöst).

Anaferon vuxna ordineras 1 tablett 3 till 6 gånger om dagen, med tecken på förbättring, du kan ta drogen 1 gång per dag i 8-10 dagar.

Anaferon för barn är ordinerat, från och med barnets månad.

Med andningssjukdomar när de första symptomen uppträder, sker användningen av Anaferon enligt följande: Under de första 2 timmarna var 30: e minut, ta ett piller och ytterligare 3 tabletter under den första dagen. Då ska du ta 1 tablett 3 gånger om dagen tills fullständig återhämtning.

För förebyggande av bakteriekomplikationer, förskriv Anaferon 1 tablett 1 gång per dag på tom mage under 8-12 dagar.

När du tar drogen slocknar tabletten inte tills den är helt upplösen, och för barn från en månad till 3 år löses läkemedlet i en matsked kokt vatten.

Kontra

• Ökad individuell känslighet för läkemedlets komponenter;

• Barn och personer under 18 år (angav användningen av läkemedlet Anaferon för barn).

• För barn Anaferona kontraindikation är 1 månaders ålder.

Särskilda instruktioner för antagning

Preparatet innehåller laktos, därför rekommenderas det inte att förskriva det till patienter med medfödd galaktosemi, glukosmalabsorptionssyndrom eller medfödd laktasbrist.

Vid användning av läkemedlet för de angivna indikationerna och i de angivna doserna avslöjades inga biverkningar. Överkänslighetsreaktioner på läkemedelskomponenterna är möjliga.

Säkerheten att använda Anaferon hos gravida kvinnor och under amning har inte studerats. Vid behov bör läkemedlet ta hänsyn till risk / nyttaförhållandet.

Fall av oförenlighet med andra droger hittills har inte identifierats. Vid behov kan läkemedlet kombineras med andra antivirala, antibakteriella och symptomatiska medel.

Fall av överdosering hittills inte registrerad. Vid oavsiktlig överdosering är dyspeptiska fenomen möjliga på grund av de fyllmedel som ingår i beredningen.

Analoger Anaferona

Anaferon har analoger som har en liknande effekt på kroppen, men det är värt att notera att detta läkemedel inte har en komplett ersättare, det vill säga att du kan välja ett annat läkemedel, men ingen av dem har samma aktiva substans som Anaferon.

Den billiga analoga Anaferon är i detta fall bara populära metoder, eftersom andra antivirala och immunmodulerande läkemedel i denna kategori är dyrare. Men som läkare tror är effektiviteten av droger i jämförelse med alla möjliga åtgärder av folkmedicinska lösningar högre.

Ändå har Anaferon ett tillräckligt antal analoger som inte fungerar värre än själva läkemedlet. Analoger skiljer sig åt i pris (ofta billigare) och hjälpkomponenter, men de hjälper till med samma sjukdomar som Anaferon. Bland de mest populära analogerna är Kagocel, Aflubin, Ergoferon, Viferon.

Recensioner Anaferon

Barnens anaferon är ett speciellt läkemedel för behandling och förebyggande av influensa och förkylning hos barn från den första månaden i livet. Läkemedlet blockerar reproduktionen av virus, vilket aktiverar barnets immunförsvar. Läkare förskriver ofta exakt anaferon, för Det är effektivt och säkert.

Barnens anaferon är en utmärkt och högkvalitativ homeopatisk medicin för behandling av influensa och förkylningar. Det har antivirala och immunmodulerande effekter. Den används för barn från den första månaden i livet. Många köpare berömmer Anaferon och kommer bara för honom. Kan användas för behandling och förebyggande av virussjukdomar. Välsigna dig

Vasilyeva OS, apotek apotek

Moderna och säkra medel för behandling och förebyggande av influensa och förkylningar är anaferon. Till skillnad från andra droger har anaferon en trevlig och söt smak, för att påskynda effekten av tabletten du behöver lösa upp under tungan. Nackdelarna innefattar en ganska komplicerad behandling av läkemedlet, när det under de första timmarna av sjukdomen försiktigt tar tabletterna var 30: e minut, men läkemedlets säkerhet och kvalitet, dess effektivitet och immunmodulerande egenskaper gör läkemedlet oumbärligt under förkylningsperioden.

Kiseleva V.E., apotekare apotek

Anaferon för barn är ett bra antiviralt och immunmodulerande medel, lätt att använda, tabletten är helt upplöst i vatten för barn, de äldre barnen upplöses själv. Det viktigaste är absolut ingen smak, färg och lukt. Det löser sig snabbt i vatten.

Antipova TM, apotek Norma №1106 i staden Kolomna

Anaferon - ett läkemedel som aktiverar antiviral immunitet. Nischen förra vintern gav sitt barn Anaferon till barn på råd av en barnläkare, spenderade hela vintern utan förkylning, med undantag för lätt snut i ett par dagar och gick i allmänhet ganska bra till skolan.

Golovan Anastasia Valeryevna

Det hjälper mig väldigt bra om jag dricker enligt instruktionerna, det hände ett par gånger hjälpte inte, jag drick inte ordentligt eller sjukdomen (inte från serien). För mig är så organismer olika för alla, och uppfattningen av komponenterna i dessa tabletter är individuell. Till exempel: Det hjälper mig i allmänhet, men inte för min man.

Petrova Olga Ivanovna

Mycket misstro mot detta läkemedel och märkte inte effekten på barn. Men när hon senast började bli sjuk och det var klart att detta var ett virus började hon ta anaferon för barn tre piller enligt ordningen, eftersom Bara han var i min närvaro. Jag åt ett paket på två dagar och till min förvåning blev det lättare för mig... även om jag alltid blir sjuk i lång tid. Här är en upptäckt för mig. Men detsamma är det som jag inte tycker om att vi är helt kopplade till dessa droger, men de är inte medvetna om hur framtiden kommer att komma runt. Fortfarande ett experiment med immunsystemet.

Anaferon hjälpte mig mycket en gång - i de första 2 timmarna av mottagandet tog jag, som det var skrivet i instruktionerna, under de allra första timmarna av indisposition, det var till och med en hög temperatur vid den tiden, nästa dag gick jag upp som en gurka. Det viktigaste att göra allt i tid, all hälsa!

Så det är inte värt att engagera sig i immunostimulerande läkemedel utan läkare recept, du kan utveckla lymfocarcena eller något annat. Om organismen är nödvändig, kommer den att stimulera sig när den träffar skadedjur, men bara stimulera detta spel med eld. Kontakta en läkare

En smart katt, om anaferon (fuflomycin) stimulerar någonting, är det bara i mottagarens hjärna. Jo, mikrodos kan inte (och i själva verket - dumt värdelösa fyllmedel) av någon substans kosta 200 rubel.

De gav barnet, de märkte inte effekten... Med traditionella behandlingsmetoder är effekten densamma som ett resultat. Endast så mycket pengar behöver inte kastas bort.

Mycket bra immunmodulator! Alltid falla-vinter-våren sjuk, för året denna säsong, 6-7 gånger förvisso. Så i år, sedan slutet av december, kunde hon inte botas - bara hon blev lite bättre och blev sjuk igen. En gång i ett apotek, tillsammans med allt annat, köpte jag dessa piller (jag kom ihåg något piller med en pingvin från min barndom). Jag har inte varit sjuk sedan början av februari, och även där finns inga lokaler.

Helt värdelös drog. Mest irriterande är att instruktionerna inte skriver att detta är homeopati! Folk behöver veta vad de betalar för! Det är inte förvånande att han inte alls hjälpte, på samma plats får man ett socker i kompositionen.

Godkänd för att förebygga tredje gången. Gör utan allvarlig sjukdom. Mycket glad :-)

Vårt mest favoritverktyg hjälper helt. Jag har två barn, det vill säga risken att få hem en infektion från någonstans och att återkoka allt efter varandra är också dubbelt. Men Anaferon fungerar, barn blir sällan sjuka och inte svåra (ugh 3 gånger).

Jag vet inte hur säkert det är att använda sådana droger. Men hjälp är bra. Förra året blev jag väldigt sjuk, min temperatur var av kroken och det var en session på min näsa. En vän tog med sig dessa piller och jag blev frisk.

Anaferon såg med förkylning, det verkar normalt. Förr i tiden är jag väldigt trött, och jag blir ofta sjuk. Som en förebyggande åtgärd hjälpte Anaferon mig inte, även om den skulle ha en immunmodulerande effekt. Förbättrar immuniteten mot influensavaccinet Ultrix. Först efter det slutade jag att bli kall så ofta och det är lättare att bära sjukdomen.

Vi använder anaferon för profylax och under förkylning. Hittills har ingen annan host varit så snabb. Två eller tre dagar av indisposition, och sedan ordnar vi sjukhuset för eget nöje, utan temperatur.

På något sätt gick den här vinteren obemärkt här, det verkar att det fortfarande fanns snö och jag lindade ett barn i tio pälsrockar och nu går jag lätt. Förra vintern försökte vi anaferon för första gången, drack för förebyggande läkare och rådde, det verkade fungera bra, för någonstans i mitten av mars slutade jag oroa sig för barnets hälsa som tidigare, det var klart att han inte skulle bli sjuk, farlig period bakom. Det var bara en rutin)

Jag tycker att det är bättre att skämma än att vänta tills influensan faller från fötterna. Långt före epidemin började hela familjen ta Anaferon, för barn - för barn och för mig respektive min man, en vuxen. De tog de två sista epidemierna och ingen av mig blev sjuka. Det är synd att jag inte visste om en sådan frälsning förut.

Vi dricker regelbundet under Orvi-epidemierna. Jag är en vuxen, och sonen är ett barn. Ja, en bra lösning. De började ta det för första gången mot bakgrund av en allvarlig form av influensa när de behandlades med antibiotika. Och det här var det sista allvarliga fallet, sedan dess med något annat än med någonting, men jag har aldrig haft influensa, även om vi går till dagis, och där föräldrar är ofta snorkiga, trots protester från utbildare. Men här är vi inte sjuka, och med profylax finns det tillräckligt med packar under lång tid. Detta är också värt att notera. Tack!

Jag känner till Anaferon inte av hearsay, alltid med förkylning, börjar behandling exakt med honom: under de första 2 timmarna 4 tabletter, sedan under dagen en annan 3 med jämna mellanrum. Nästa dag, 3 tabletter. Vanligtvis går allt inom två dagar, även sjukhuset behöver man inte ta. Jag rekommenderar det till alla!

Jag lämnar en positiv recension, för Anaferon hjälpte verkligen och hjälper sonen. Han var 12, och ofta, när han återvände efter sina barns festligheter, blev han förkyld. Det blir vått, svettar och blåser det.. Kort sagt, det var roligt. Men nu har vi stärkt immunförsvaret med Anaferon, och ge nu min son för att förhindra det. Just nu finns det ett hot om en epidemi, och även efter dessa hemska bränder. Så jag ger inte bara min son, men jag dricker också anaferonchik själv, så att jag inte blir sjuk med förkylning, och Gud förbjuder, med influensan!

Används för förkylning, hjälper. Jag gillade särskilt att det inte finns några biverkningar, eftersom homeopati, läste nyligen någonstans som ökar chanserna bra om en kryssningsbit på något som inte blir sjuk, och någon kunnig skrev att ta till landet, precis som det var kvar från vinterns halvpack.

På vintern, som används för att förebygga influensa, fungerar det bra, det finns inga biverkningar, de ensade inte ens en gång. På våren av informationen släpptes igenom det kan det användas från fästingar (om avstötaren inte hjälper) bestämde vi oss för att försöka en andra gång.

Det enda botemedlet som bokstavligen redde mig från en fruktansvärd influensa. Jag tackar de läkare som rådde honom istället för att använda antibiotika. Och eftersom det inte finns några biverkningar dricker jag det nu för förebyggande.

Förvaringsförhållanden och hållbarhet

Förvaras oåtkomligt för barn vid en temperatur som inte överstiger 25 ° C, i originalförpackningen.

Hållbarhet för drogen i 3 år.

Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen.

Försäljningsvillkor för apotek: Inget recept.

Vi vill ägna särskild uppmärksamhet åt att beskrivningen av det antivirala läkemedlet Anaferon tillhandahålls enbart för informationsändamål! För mer exakt och detaljerad information om läkemedlet Anaferon, var god kontakta endast tillverkarens anteckning! Under inga omständigheter självmedicinera inte! Du måste konsultera en läkare innan du använder läkemedlet!

Anaferon: recensioner, instruktioner

Instruktioner för läkemedlet Anaferon

Instruktioner för användning av läkemedlet Anaferon hjälper patienten att orientera indikationerna på läkemedlet för användning samt att förstå doseringsregimen. Dessutom innehåller den information om kontraindikationer och biverkningar, liksom interaktioner med andra droger. Innan du börjar ta Anaferona med anvisningarna, måste du noga läsa.

Frigör formulär och förpackning

Läkemedlet Anaferon släpptes i form av tabletter för sugning. De är till försäljning i kartongförpackningar, där en blisterförpackning innehållande 20 tabletter är innesluten.

Anaferonkomposition

Varje tablett har en koncentration av 3 mg och innehåller affinitetsrenade antikroppar mot humant gammainterferon i form av en vattenalkoholblandning med innehållet av den aktiva substansen i den erforderliga proportionen.

Villkor för lagring

Läkemedlet ska lagras i tre år på torra platser som är otillgängliga för små barn och skyddas mot ljus. Temperaturen i luften under lagring bör inte vara mer än 25 grader.

farmakologi

Att vara ett läkemedel som bidrar till aktiveringen av antiviral immunitet, kan Anaferon ge immunmodulerande och antivirala effekter. Effektivt läkemedel mot följande manifestationer av viral aktivitet:

 • influensa;
 • Fågelinfluensa;
 • parainfluensa;
 • Herpes simplex typ 1 och 2; (labial, genital);
 • Andra herpesvirus (vattkoppor, infektiös mononukleos);
 • enterovirus;
 • Tick-buren encefalit;
 • rotavirus;
 • coronavirus;
 • calicivirus;
 • adenovirus;
 • Respiratorisk syncytialvirus.

Anaferon kan reducera koncentrationen av virusceller i den drabbade vävnaden. Det bidrar också till stimulering av humoral och cellulärt immunsvar, en ökning av antikroppsproduktion och normalisering av deras förhållanden, liksom en ökning av reserven hos andra celler som är involverade i denna process.

Läkemedlet är ägare till antimutagena egenskaper.

Anaferon indikationer för användning

Läkemedlet är indicerat för användning för de patienter som behöver sjukvård under följande förhållanden:

 • Med förebyggande åtgärder och behandling av SARS och influensa;
 • Med den komplexa terapin av virusinfektioner av herpes;
 • Med komplex terapi och förebyggande åtgärder för att eliminera återkommande kroniska herpesinfektioner.
 • Vid komplex terapi och profylaktiska åtgärder av annan virusinfektion, både i akuta och kroniska former;
 • Ingår i komplex terapi av bakteriella infektioner;
 • Vid behandling av sekundär immunbrist hos olika etiologier.

Kontra

Kontraindikationer läkemedel Anaferon har praktiskt taget ingen. Det är inte önskvärt att använda det endast för de patienter som uppvisade ökad intolerans mot de ingående komponenterna i läkemedlet.

Anaferon instruktioner för användning

Läkemedlet tas oralt genom resorption. En tablett i receptionen, lägg under tungan och stå tills fullständig resorption. Kombinera inte med måltider.

Med tarminfektioner, influensa, ARVI, herpesvirusinfektioner, neuroinfektioner

Det är nödvändigt att behandla sjukdomen med manifestationen av de allra första tecknen.

Behandlingsschema: de första två timmarna - ta drogen varje halvtimme, sedan ytterligare tre gånger under samma tidsperiod fram till slutet av dagen. Nästa dag och på de återstående dagarna, en tablett tre gånger om dagen tills fullständig återhämtning.

I händelse av att efter tre dagars förbättring inte observerats, måste patienten visas till en läkare.

För förebyggande åtgärder vid utbrott av säsongsinfluensa, ta drogen varje dag med ett piller. Mottagningstid från 1 till 3 månader.

Med genital herpes

I den akuta formen av sjukdomen, ta drogen efter samma tid. Schema: från första till tredje dag åtta gånger om dagen för en tablett. Under de följande dagarna, 1 tablett fyra gånger om dagen. Behandlingstiden är 21 dagar.

För att förhindra återkommande av kronisk herpes förskrivna piller per dag. Varaktigheten av förebyggande åtgärder är individuell och kan vara upp till sex månader.

Vid behandling och förebyggande åtgärder av immunbristtillståndet, liksom med deltagande i komplex behandling av bakteriella infektioner

Att ta drogen på en tablett per dag.

Kombinationen av Anferon med andra medel för antiviral verkan är tillåten.

Anaferonanvändning under graviditet

Studier av användningen av läkemedlet Anaferons gravida kvinnor har inte genomförts. Därför är läkemedlet under graviditet endast tillåtet när det är absolut nödvändigt, med tanke på den uppskattade skada på fostret.

Ansökan Anaferon barn

Barn under 18 års ålder rekommenderas att ta endast barnens Anaferon.

Biverkningar av Anaferon

När en doseringsregim observeras när läkemedlet tas och dess mottagning strikt överensstämmer med indikationerna för användning av biverkningar, sker det som regel inte.

I vissa fall kan det finnas tecken på individuell intolerans mot dess komponenter.

överdos

Hittills har inga fall av överdos rapporterats. Med överdriven intag av läkemedlet kan dyspeptiska symtom förmodligen inträffa, vilket beror på de fyllmedel som ingår i det.

Droginteraktioner

På den identifierade inkompatibiliteten för läkemedlet Anaferon har rapporterats med andra läkemedel. Om det är nödvändigt att ta Anaferon med andra antivirala och antibakteriella medel, är genomförandet av detta behandlingsalternativ ganska acceptabelt.

Ytterligare instruktioner

När läkemedlet ordineras ska Anaferon ta hänsyn till att det innehåller laktos. Därför, för de patienter i vilka medfödd galaktosemi, glukosmaladsorptionssyndrom eller medfödd laktasinsufficiens upptäcktes är läkemedelsbehandling oönskad.

Anaferonanaloger

Att vara en homeopatisk lösning som kan stoppa viral spridning i kroppen och stimulerande immunitet, har Anaferon praktiskt taget inga biverkningar. Dess analoger är sådana läkemedel som Ergoferon, Kagocel, Aflubin. Dessa läkemedel kan ge en liknande effekt på kroppen. Emellertid innehåller de helt olika aktiva beståndsdelar. Därför finns det ingen garanti i avsaknad av biverkningar som ett resultat av mottagandet.

Anaferon pris

Priset på läkemedlet Anaferon ligger i genomsnitt från 120 till 185 rubel per förpackning, där det finns 20 tabletter för resorption.

Anaferon recensioner

Recensioner om drogen är ganska motsägelsefulla. Vissa patienter berömmer sin effektivitet, andra klagar över sin värdelöshet. Många säger att läkemedlet var effektivt i behandlingen och inte gav resultat i förebyggande åtgärder. Föräldrar talar mycket om användningen av barns Anaferon, där åsikter också är uppdelade. Det finns dem som helt enkelt visar misstro mot homøopatiska läkemedel, bland vilka det finns människor som har en förlust om att läkemedlet har hjälpt.

Det finns många recensioner. Här är de sista kvar:

Seraphima: Jag kan inte tala om barnens Anaferon. Min dotter är sju år gammal. När hon var lite över ett år var jag tvungen att ge henne till dagis. Här började våra resor till barnläkaren. Som hon rekommenderade att köpa detta läkemedel. Och sedan dess har han alltid varit i vår första hjälpen kit. Jag kan ringa Anaferon ambulans. Men det viktigaste är att inte missa de första tecknen på sjukdomen, då kommer det definitivt att hjälpa. Influensa och kalla, vi är inte rädda under lång tid.

Daria Mogilevits: Jag kan bekräfta effektiviteten av läkemedlet Anaferon med influensa. Väl hjälper, lägger bokstavligen direkt på fötterna. Inte ens behöva ta sjukskrivning. Jag gick till jobbet som vanligt, och ingen blev smittade av mig. Jag är mycket nöjd med drogen. Håll alltid i reserv. Men som det står skrivet i instruktionerna, försökte hon använda den i nästa säsong för profylax, men hon blev sjuk ändå.

Alain: Min erfarenhet visar att läkemedlet är helt värdelöst. Hon tog det för profylax vid slutet av sommaren så att hon inte skulle bli sjuk med influensan på hösten. Men innan hon avslutade förebyggandet blev hon sjuk med den första vågen. Jag försökte och behandlade Anaferon. Under de allra första timmarna av sjukdomen satte hon ett piller under tungan och följde till ordningen i instruktionerna. Emellertid gick paketet till mig med ineffektiva piller eller jag vet inte vad, men efter en vecka av sådan behandling gick jag till en tid med ENT-komplikation.

Victoria: Bara en mirakelbehandling - det är allt jag kan säga om drogen. Han räddade bokstavligen mitt företags rykte, när jag flera timmar innan de viktigaste förhandlingarna med utländska kollegor plötsligt kände att min temperatur hade hoppat otroligt och jag tittade på mig själv i spegeln var jag rädd för att det fanns en ny influensa. Då är allting blixtsnabbt: hitta rätt information, apotek och behandling. Efter att ha tagit en laddningsdos av Anaferon under de allra första timmarna av sjukdomen, liksom rekommendationerna, kände jag mig en väsentlig lättnad. Och när gästerna anlände plockade jag redan på kontoret och repeterade ett tal. Tack Anaferon!

Anaferon - detaljerade instruktioner

Anaferon instruktion och verkningsmekanism

Anaferon är bland de homeopatiska läkemedlen. Detta läkemedel är utrustad med en immunostimulerande och antiviral effekt. Materia Medica ROS är ett läkemedelsföretag som producerar homeopati. För tillfället kan du på apotek hitta anaferon för både barn och vuxna. Läkare ger mycket smickrande rekommendationer till drogen och säger att det är effektivt för att förhindra utvecklingen av ARVI, influensan, plus det förkortar återhämtningstiden. Nu ordinerar läkare ofta anaferon. Instruktionen ger detaljerad information om preparatet: komposition, verkningsmekanism, applicering, indikationer, kontraindikationer etc.

Anaferonverkan är baserad på aktivering av antiviral immunitet. Varje tablett innehåller 3 mg antikroppar mot gamma-interferon renat genom affinitet. Det är antikroppar som leder till stimulering av interferonproduktion av kroppen. Dessutom finns utsöndring av biologiskt aktiva substanser, såsom cytokiner, vilka påverkar metaboliska processer i celler.

Anaferon har en immunostimulerande effekt och för att vara exakt aktiverar den funktionen av humoral och cellulär immunitet. Allt detta talar för att läkemedlet är effektivt vid behandling och förebyggande av virus- och bakterieinfektioner. Läkemedlet ger en bra effekt mot virus som orsakar SARS, herpes, virus som främjar utvecklingen av infektioner i tarmarna (rotavirus), med tuggbåren encefalit. Anafer bidrar till en signifikant minskning av virusinnehållet och en ökning av produktionen av alfa-, beta- och gammainterferon samt cytokiner i infektionskällan.

Förutom alla ovanstående förstärker anaferon bildandet av antikroppar mot patogener, vilket leder till dess förstöring.

Anaferonapplikation

Läkemedlet presenteras i form av gråaktiga pastiller. Den administreras internt, oavsett måltidstid, vid en dos beror på 1 tablett, som måste absorberas fullständigt i munnen, bara så att du måste ta anaferon. Ansökan kommer också att bero på den patologiska processen:

 1. Med SARS är det bättre att börja ta anaferon när en sjukdom misstänks. Mottagningsregimen kommer att vara följande: Under de första två timmarna tas tabletten var 30: e minut, de kommande tre dagarna måste du ta tre tabletter och beräkna lika stora tidsperioder. I framtiden ska anaferon ta tre tabletter dagligen tills alla symtom på sjukdomen försvinner.
 2. Som förebyggande läkemedel ordineras läkemedlet under hela epidemiperioden (från 1 till 3 månader), 1 tablett en gång om dagen;
 3. Vid akut genital herpes kommer ansökningsordningen att vara följande: från 1 till 3 dag - 8 tabletter per dag; Från 4: e till 5: e dagen - 7 tabletter per dag; Från 6: e till 7: e dag - 6 tabletter per dag; Från 8 till 9: e dag - 5 tabletter per dag; Från den 10 till den 11: e dagen - 4 tabletter per dag; Från och med den 12: e dagen och på den 21: e dagen appliceras tabletterna tre gånger om dagen;
 4. Förebyggande av genital herpes återkommande kommer att vara 6 månader, under denna period är det nödvändigt att ta 1 tablett en gång om dagen.

vittnesbörd

 1. Behandling och förebyggande av SARS;
 2. Behandling och förebyggande av influensa;
 3. Omfattande behandling av infektioner orsakade av herpesviruset (vattkoppor, infektiös monukleos, labial och genital herpes);
 4. För komplex behandling av bakteriella infektioner;
 5. Behandling och förebyggande av virusinfektioner (tickbåren encefalit, kalicivirus, coronavirus, rotavirus, enterovirus). I detta fall ordineras anaferon i kombination med andra droger;
 6. I sekundära immunbristtillstånd och komplikationer av smittsamma processer.

Kontra

 • överkänslighet mot läkemedlet;
 • personer under 18 år kan bara ges anaferon för barn.

Anaferon barn

Den innehåller 0,003 gram affinitetsrenade antikroppar mot humant gammainterferon. Bland hjälpkomponenterna kan man särskilja magnesiumstearat, laktos och cellulosa. Verkningsmekanismen är densamma, den beskrivs i detalj i avsnittet "Anaferon instruktion och verkningsmekanism".

Tillgängliga barns anaferon i form av tabletter för sugning. Banken kan innehålla 20 eller 50 tabletter. Barnläkare vill ordna det, eftersom det är effektivt och säkert även för barn som är yngre än 1 månad. För profylaktiska ändamål kan anaferon ges inte mer än 3 månader och inte beroendeframkallande, medan risken att bli sjuk är 2 gånger lägre. Långtidsanvändning av läkemedlet bryter inte ner kroppens immunförsvar. Dessutom har barnens anaferon en trevlig söt smak. Kliniska studier har bekräftat säkerheten och effekten av anaferon, vilket förtjänar patienternas förtroende.

Ytterligare information om barnets anaferon

Fall av överdosering har ännu inte varit. Läkemedlet tolereras väl och reagerar inte med andra droger, så det kan ingå i den kombinerade behandlingsregimen.

försiktighetsåtgärder

Eftersom en av barnets anaferonkomponenter är laktos bör den undvikas vid glukosmalabsorptionssyndrom, medfödd galaktosemi och medfödd laktasbrist.

Anaferon vuxen

Anaferon vuxen innehåller 3 ml antikroppar renade mot gamma interferon på ett speciellt sätt. Detaljerad bruksanvisning och åtgärdsmekanism ges ovan. Det kan inte tas av personer under 18 år.

Anaferon under graviditeten

Enligt instruktionerna för användning som tillhandahålls av farmakologer är anaferon under graviditeten omöjligt. Men ingen har studerat detta faktum, och forskning har inte genomförts bland gravida kvinnor. Praktiserande läkare försummar detta föremål och förskrivar aktivt framtida mammor för behandling och förebyggande av smittsamma processer. Läkare tror att detta homeopatiska medel är säkert för gravida och ammande kvinnor. Även om de också hittar dem som anser att under graviditeten aktiveras nödvändiga skyddande reaktioner, och artificiell intervention och stimulering av immunsystemet kan vara oförutsägbar.

Anaferon pris

Nu är det inte svårt att hitta och köpa ett läkemedel som anaferon på apotek. Prisintervall inom följande gränser:

 • Barnens Anaferon kostar mellan 160-170 rubel för 20 tabletter;
 • Anaferon vuxna kostar från 130-140 rubel för 20 tabletter.

Anaferon recensioner

- Jag är universitetsstudent. Det är ofta mer, så efter att ha lämnat sjukhuset måste man ägna mycket tid åt att komma ikapp med programmet. På forumet fick jag reda på läkemedlet Anaferon, vars recensioner gjorde mig intresserad. Jag hörde en läkare och började ta det för att förhindra förkylning. Allt visade sig! Jag skadade inte då, då alla gick till sjukhuset. Och de hosta symptomen som började dyka snabbt försvann. Jag rekommenderar alla!

- Jag är en mor till 2 barn. De blir ofta sjuka, det finns alltid anaferon hemma i första hjälpenpaketet. Så fort jag märker att de första tecknen på sjukdomen har dykt upp, börjar jag en behandlingskurs. Efter 3-5 dagar passerar allt. Barn tolererar det bra. Jag råder dig!